Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

Nut en noodzaak van normalisatie van gelijkspanning, deel 1: de zon.

Auteur: Henry Lootens
Datum: januari 2020

Onze wereld op het gebied van energie zoals we hem kennen is drastisch aan het veranderen. Fossiele energiecentrales van nu wekken redelijk continue hun energie op; ze leveren dit vrij constant, dus met een redelijk gelijk vermogen, aan het net. In de nabije toekomst, met heel veel duurzame bronnen als Wind en Zon (zon-PV), zal dat anders zijn. De verschillen tussen klassieke energiecentrales en duurzame bronnen zien we als volgt: De zon schijnt alleen overdag, in de winter korter en als het bewolkt is minder (fel). Het waait niet altijd even hard en aan de kust waait het harder dan in het binnenland. Praktisch gezien betekend dit, dat in de toekomst de hoeveelheid aangeboden energie in verschillende delen van het elektriciteitsnet op veel plaatsen eigenlijk per definitie anders is. Dit is heel lastig, want vraag en aanbod moeten op elk moment met elkaar in evenwicht zijn.
We gaan van een centraal energiedistributie systeem naar een meer gedecentraliseerder systeem. Lokale opwek van koolstof arme bronnen krijgen een steeds grotere rol in onze energievoorziening en de rol van elektriciteit wordt in alle sectoren steeds groter. Koken, verwarmen en onszelf transporteren doormiddel van elektriciteit is een trend die zich steeds verder ontwikkeld.

Al deze ontwikkelingen hebben onderhuids een gemeenschappelijke deler: gelijkspanning. We maken het met zon en wind, we gebruiken het met koken, verwarmen en in batterijen om te rijden en/of energie op te slaan. Zelfs groene waterstof maak je door middel van gelijkspanning. Dit vraagt steeds meer en meer om standaardisatie. Hoe behandelen we al deze nieuwe gelijkspanningstechnieken in een wereld die draait op wisselspanning?

De NEN commissies zijn hard aan het werk om deze nieuwe realiteit zo goed mogelijk te harmoniseren. Dit om de markt te helpen bij het veilig implementeren van deze nieuwe toepassingen. Wissel en gelijkspanning gaan niet zonder meer goed samen.

Zo is het Nederlandse Verbond van Verzekeraars is eind 2019 met een publicatie gekomen waarin ze een oproep doen aan de sector om het installeren van zonnepaneleninstallaties beter te organiseren en de kwaliteit en veiligheid beter te borgen. Het Verbond vind dat een PV installatie per definitie een verhoogd brandrisico wat een PV installatie met zich meebrengt. En dat is iets waar we als sector beter mee om moeten gaan. Vooral de connector en de bevestiging daarvan aan de kabel is een onderdeel dat nu zwaar onder vuur ligt. Ook vanuit standaardisatie is de wijze van installatie en het gebruik van componenten iets waar we hard aan werken om problemen in de toekomst voor te zijn

Voor het veilig aanleggen van zonnepanelen is zowel de NPR5310 als de training installatie en inspectie van zonnepanelen beschikbaar. Met deze tools werken we samen aan veiligere PV installaties. De opgave die we als sector hebben is groot, complex en vereist nieuwe kennis van deze producten en gedrag specifiek gelijkspanning in bestaande wisselspanning installaties.