NEN 1010-8:2021

Dit deel van NEN 1010 voorziet in aanvullende eisen, maatregelen en aanbevelingen voor het ontwerp, de bouw en het verifiëren van allerlei laagspanningsinstallaties, waaronder de lokale productie en opslag van energie voor het optimaliseren van het algeheel efficiënte gebruik van elektriciteit.

NEN 1010-8:2021
NEN 1010:2020
Vervangt
NEN 1010:2015

In NEN 1010:2020 wordt aandacht geschonken aan de toepassing van nieuwe technologieën en onderwerpen in de elektrotechniek. Deze kenmerken zich vooral door het toenemende gebruik van elektronica en het toenemende gebruik van elektrische energie. In NEN 1010:2020 wordt rekening gehouden met de effecten hiervan op de elektrische installaties binnen het toepassingsgebied van deze norm.

NEN 1010:2020
NEN 4010:2020+C1:2022
Vervangt
NEN 4010:2020

De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 4010:2020+C1:2022
NPR 5310:2017

Deze praktijkrichtlijn geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010.

NPR 5310:2017
NEN 1010:2015+A1:2020

Deze online versie is inclusief de correcties C1, C2 en de aanvulling A1. De norm voor elektrische installaties voor laagspanning. De Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364 reeks. NEN 1010 is een installatienorm die eisen stelt om tot een veilige en bruikbare elektrische installatie in gebouwen te komen.

NEN 1010:2015/A1:2020
NEN 1010:2015/C2:2016
NEN 1010:2015/C1:2016
NEN 1010:2015
NEN 4010:2019

De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 4010:2019
NEN 8012-2:2023
Vervangt
NEN 8012:2015 nl

Deze norm geeft aan op welke wijze elektrische leidingen en glasvezelleidingen kunnen worden gekozen om de gevolgschade door rook en brand te beperken.

NEN 8012-2:2023
NEN 8012-1:2023
Vervangt
NEN 8012:2015 nl

Deze norm geeft aan op welke wijze elektrische leidingen en glasvezelleidingen kunnen worden gekozen om, volgens de voorschriften van afdeling 2.9 van het Bouwbesluit 2012, het ontwikkelen van brand en rook te beperken.

NEN 8012-1:2023
n-bepalingen uit NEN 1010: 2015

Een overzicht van alle Nederlandse bepalingen (normatief en informatief) uit NEN 1010. In NEN 1010 wordt onderscheid gemaakt tussen n‐bepalingen (normatief, verplicht) en n‐opmerkingen (informatief, niet verplicht). Deze uitgave is gebaseerd op de editie NEN 1010:2015+C2:2016. De tekst is in het Nederlands en in het Engels opgenomen. 

n‐bepalingen uit NEN 1010:2015 (nl)
National provisions from NEN 1010:2015 (en)
NEN 4010:2020
Vervangt
NEN 4010:2019

De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 4010:2020
NEN 1010: 2007

Van NEN 1010 is ook de versie van 2007 opgenomen.

NEN 1010:2007+ C1:2008
NEN 1010:2007+C1:2008/ A1+C1:2011
NEN 1010:2007+C1:2008/ A2:2014
NPR 5310

Deze praktijkrichtlijn geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010.

NPR 5310
NPR 9090

NPR 9090 is van toepassing voor het ontwerp en installatie van DC-installaties voor laagspanning (tot 1500 V DC), die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010.

NPR 9090
NEN 8012:2015

De Europese richtlijn NEN-EN 50575 bouwproducten (CPR) bevat ook eisen voor bekabeling en bedrading met betrekking tot brand in gebouwen en objecten. In Nederland is de praktische invulling geregeld via NEN 8012.

NEN 8012:2015
Relatietabel NEN 1010:2015
Relatietabel NEN 1010:2015