NEN 1010:2015+A1:2020

Deze online versie is inclusief de correcties C1, C2 en de aanvulling A1. De norm voor elektrische installaties voor laagspanning. De Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364 reeks. NEN 1010 is een installatienorm die eisen stelt om tot een veilige en bruikbare elektrische installatie in gebouwen te komen.

NEN 1010:2015/A1:2020
NEN 1010:2015/C2:2016
NEN 1010:2015/C1:2016
NEN 1010:2015
NEN 4010:2019

De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 4010:2019
NEN 4010:2020
Vervangt
NEN 4010:2019

De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 4010:2020
NEN 1010: 2007

Van NEN 1010 is ook de versie van 2007 opgenomen.

NEN 1010:2007+ C1:2008
NEN 1010:2007+C1:2008/ A1+C1:2011
NEN 1010:2007+C1:2008/ A2:2014
NEN 8012:2015

De Europese richtlijn NEN-EN 50575 bouwproducten (CPR) bevat ook eisen voor bekabeling en bedrading met betrekking tot brand in gebouwen en objecten. In Nederland is de praktische invulling geregeld via NEN 8012.

NEN 8012:2015