Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normen
3187 resultaten
NPR 5310:2017 Norm
Voorwoord
NPR 5310:2017 geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning en het correctieblad NEN 1010:2015/C2:2016. NEN 1010:2015 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning, vastgelegd in de HD 60364-reeks. Waar deze normenreeks niet toereikend was,
NPR 5310:2017 Norm
2   Verwijzingen
De volgende documenten, of delen ervan, waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn onmisbaar voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde uitgave van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het document (met inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 1010:2015 Elektrische
NPR 5310:2017 Norm
3.2   Termen en definities
3.2.1 aardlekschakelaar mechanisch werkende schakelaar bedoeld om stromen te maken en te onderbreken onder normale bedrijfscondities, en automatisch te onderbreken wanneer er een lekstroom optreedt die een bepaalde waarde overschrijdt 3.2.2 aardverspreidingsweerstand weerstand tussen de hoofdaardklem en de (plaatselijke) aarde 3.2.4 beschermingsgraden door omhulsels zie 3.4 van
NPR 5310:2017 Norm
3.3   Stroomketen, distributiegroep en eindgroep
NEN 1010:2015 bevat definities van de begrippen ‘stroomketen’ (2.14.01), ‘distributiegroep’ (2.14.02) en ‘eindgroep’ (2.14.03). Deze begrippen worden in de figuren 1 en 2 met voorbeelden nader toegelicht. Voorbeelden In figuur 1 zijn schematisch voorbeelden van stroomketens weergegeven. Figuur 1 — Voorbeelden van stroomketens In figuur 2 zijn schematisch voorbeelden van distributiegroepen
NPR 5310:2017 Norm
3.4.1   Algemeen
Omhulsels van elektrisch materieel kunnen bescherming bieden tegen: 1) gevaarlijke delen binnen het omhulsel; 2) het binnendringen van vaste voorwerpen en stof; 3) het binnendringen van water; 4) mechanische stootbelasting. De mate van bescherming kan worden aangegeven met een code. De bescherming bij de punten 1) tot en met 3) wordt samen aangeduid met de IP-code.
NPR 5310:2017 Norm
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 5310 gelden de termen en definities uit NEN 1010:2015 en deel 2 van deze NPR.
NPR 5310:2017 Norm
5.1   Inleiding
Op grond van 701.415.2 van NEN 1010:2015 moet in een ruimte met een bad of douche aanvullende beschermende vereffening worden toegepast. In dit hoofdstuk verkorten wij de term ‘ruimte met een bad of douche’ tot ‘badruimte’ en ‘aanvullende beschermende vereffening’ tot ‘vereffening’. Vereffening dient als extra bescherming in de badruimte. In die ruimte moeten de gebruikers ervan extra worden
NPR 5310:2017 Norm
5.2   Metalen gestellen en bereikbare vreemde geleidende delen
5.2.1   Algemeen Vereffenen heeft in een badruimte betrekking op metalen gestellen en bereikbare vreemde geleidende delen. Het begrip ‘bereikbaar’ betekent hier: aangebracht binnen handbereik en aanraakbaar. 5.2.2   Metalen gestellen Metalen gestellen zijn metalen omhullingen van elektrische toestellen, ook wel klasse-I-toestellen genoemd. Voorbeelden van metalen gestellen zijn metalen
NPR 5310:2017 Norm
6   Potentiaalvereffening op overige plaatsen
6.1   CV-leidingen in woningen Hoewel ook het metalen leidingstelsel van de centrale verwarming door een beschermende vereffeningsleiding met de hoofdaardrail of -klem behoort te zijn verbonden, is een vereffeningsleiding tussen de hoofdaardrail of -klem en het leidingstelsel in woningen vaak moeilijk aan te brengen. In de Nederlandse installatiepraktijk echter, zijn de metalen cv-leidingen
NPR 5310:2017 Norm
2   Verwijzingen
De volgende documenten, of delen ervan, waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn onmisbaar voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde uitgave van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het document (met inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 1010:2015 Elektrische
Zoeken in de website
113 resultaten
Vraag & Antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & Antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & Antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & Antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & Antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & Antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & Antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & Antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & Antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & Antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""