Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.4.12   Signaalkabels
Voor signaalkabels behoren afgeschermde kabels en/of kabels met getwiste aderparen te worden gebruikt.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5   Aarding en potentiaalvereffening
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden
Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen: — er bestaat een koppeling tussen deze
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3   Verschillende configuraties voor het netwerk van vereffeningsleidingen en aardleidingen
Afhankelijk van het belang en de gevoeligheid van het materieel kunnen de vier basisconfiguraties uit de volgende bepalingen worden gebruikt. 444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleidingEen potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleiding
Een potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige vereffeningsleiding moet bij voorkeur van koper zijn gemaakt, wel of niet zijn geïsoleerd, en zo zijn geïnstalleerd dat hij overal bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kabelladder, metalen mantelbuis
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.7.3   Aardverbinding om aan de EMC-eisen voor communicatiepanelen, -kasten en -rekken te voldoen
Aardverbindingen zouden een pad moeten vormen met lage impedantie; de aardkabel mag niet op zichzelf worden opgerold of teruggevouwen. Geschikte voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om enig potentiaalverschil tussen de bestaande aarde en een nieuwe installatie te voorkomen. Waar afgeschermde kabels eindigen in een kast moet een afzonderlijke aardverbinding met een lage impedantie worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.6.3   Voorwaarden om geen afzondering toe te passen
Tussen kabels voor informatietechnologie en voedingskabels is geen afzondering vereist (anders dan hetgeen wordt vereist door nationale of lokale regelgeving of hoofdstuk 52) onder de voorwaarde dat a) de resulterende omgevingsclassificatie voor de bekabeling voor informatietechnologie voldoet aan E1 van NEN-EN 50173-1:2007 en b) de bekabeling voor telecommunicatie in overeenstemming
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.8.1   Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal ten behoeve van elektromagnetische compatibiliteit
Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal die zijn bedoeld om bescherming te bieden voor elektromagnetische compatibiliteit, moeten aan beide uiteinden altijd zijn verbonden met het plaatselijke potentiaalvereffeningssysteem. Bij lange afstanden, groter dan 50 m, worden extra verbindingen met het potentiaalvereffeningssysteem aanbevolen. Alle verbindingen moeten zo kort mogelijk zijn.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.2
Beveiligingstoestellen tegen onderspanning mogen vertraagd functioneren indien het gebruik van het beveiligde materieel zonder gevaar een kortstondige onderbreking of spanningdaling kan doorstaan.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.4
De karakteristieken van het beveiligingstoestel tegen onderspanning moeten in overeenstemming zijn met de normen voor het inschakelen en gebruik van materieel.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""