Inloggen

Status nieuwe NEN 1010

Datum: 21 december 2020

Helaas is de nieuwe NEN 1010 die wij op 10 oktober 2020 in het online event toegelicht hebben, nog niet gereed.

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus. In de normcommissie zitten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals installateurs, fabrikanten, inspecteurs, eindgebruikers, adviesbureaus en brancheorganisaties. De rol van NEN is om de belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk normen te maken. NEN faciliteert het tot stand komen en de implementatie van normen.

De normcommissie die zich met NEN 1010 bezig houdt, is nog in discussie over een laatste bepaling. Zij hebben tot nu toe hierover geen consensus kunnen bereiken. De hoofdcommissie NEC 64 HC kijkt nu of zij mee kunnen helpen om tot een oplossing te komen.

Wij hopen dat de norm NEN 1010 in 2021 snel afgerond kan worden. Zodra dit het geval is, berichten wij u hier uiteraard over.

De nieuwe NEN 4010:2020 is wel gepubliceerd. Deze nieuwe versie heeft de wijzigingen al opgenomen, die in de nieuwe NEN 1010 opgenomen gaan worden.  NEN 4010 is voor veel installateurs voldoende om hun veel voorkomende werkzaamheden uit te voeren. Het is een compacte en toegankelijke  en zeer bruikbare norm, bedoeld voor installateurs die een veilige installatie willen die voldoet aan het Bouwbesluit.