Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

Nieuwe onderwerpen in NEN 4010: Kleine medisch gebruikte ruimten

Auteur: Foka Kempenaar
Datum: december 2019

“We nemen de aanleg van elektrische installaties voor kleine medisch gebruikte ruimten mee in de komende editie van NEN 4010”, vertelt Ben Aartman, voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010. Elke installateur heeft immers wel eens een dokterspraktijk of een tandartspraktijk in zijn klantenkring. Classificatie volgens NEN 1010 Aartman doelt met zijn opmerking op medische ruimten die volgens de classificatie in NEN 1010:2015 vallen onder groep 0 en 1. Deze indeling is sterk afhankelijk van de aard van de handelingen die door medici worden verricht. Meestal moet een medicus aangeven welke handelingen hij of zij in een ruimte verricht om te kunnen bepalen onder welke groep de betreffende werkruimte valt. Daarbij adviseert de normcommissie de installateur om elke situatie goed in ogenschouw te nemen, want de indeling hangt van meerdere factoren af. Hieronder geven we een globale voorzet.

Groep 0

Onder groep 0 vallen de meeste medische ruimten waar het onderbreken van de elektrische voeding geen gevolgen heeft voor de patiënt. Je hebt het dan over ruimten waar alleen medische apparatuur wordt gebruikt die geen galvanisch contact maakt met de huid. “Denk aan een bloedruk- of temperatuurmeter. Dan heb je het over ontvangstruimten van een tandarts, of de balie bij een huisarts of het kantoortje bij de eerste hulp. Maar let op, want zodra je het behandelgedeelte van een huisarts of eerste hulp binnenstapt – waar meestal een behandelbed staat – valt die ruimte onder groep 1!”

Groep 1

Ook bij ruimten die onder groep 1 vallen, mag de onderbreking van de elektrische voeding geen gevolgen hebben voor de patiënt. De medische apparatuur die in deze ruimten wordt gebruikt, is bedoeld voor uitwendig en inwendig onderzoek. Een uitzondering vormen die ingrepen die reiken tot aan of in het menselijk hart. “Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van een verstandskies of een abces uit een vinger. Dan heb je het over behandelgedeelten bij tandartsen, huisartsen en kleinere poliklinische onderzoeks- en behandelruimten in ziekenhuizen.”

Groep 2

NEN 1010 onderscheidt met het oog op medische ruimten ook nog een groep 2. Daaronder vallen alle medische ruimten waar het onderbreken van de elektrische voeding gevolgen heeft voor de patiënt. De onderzoeken die in dat soort ruimten worden verricht, reiken vaak wel tot aan of in het hart. “Denk bijvoorbeeld aan specialistische zorg met veel randapparatuur, zoals een operatiekamer, een behandelruimte van oncologie of een couveuse-afdeling.” Waarom wordt groep 2 uit NEN 1010 niet opgenomen in NEN 4010? “Omdat elektrische installaties in dergelijke ruimten alleen maar worden aangelegd door de grotere bedrijven. Groep 2 ruimten komen eigenlijk alleen voor in ziekenhuizen en grote medische centra. Wij mikken met NEN 4010 op het werkgebied van de gemiddelde installateur. Ruimten die onder groep 2 vallen, behoren niet tot de scope van deze norm.” De volgende editie van NEN 4010 verschijnt naar verwachting in de loop van 2020. De aanvullingen over aanleg van elektra in kleinere medische ruimten worden toegevoegd aan de hoofdstukken 4 en 5.