Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Herziening NEN 1010 op 22 april 2021 gepubliceerd!

Met enige vertraging publiceert NEN de herziene versie van NEN 1010:2020. Deze versie heet NEN 1010:2020 omdat deze de stand van zaken met betrekking tot de internationale normen HD 60364 en IEC 60364 van 10 oktober 2020 vertegenwoordigt. Deze twee normen vormen de basis van NEN 1010.

Wijzigingen
In NEN 1010:2020 wordt aandacht geschonken aan de toepassing van nieuwe technologieën en onderwerpen in de elektrotechniek. Deze kenmerken zich vooral door het toenemende gebruik van elektronica en het toenemende gebruik van elektrische energie. In NEN 1010:2020 wordt rekening gehouden met de effecten hiervan op de elektrische installaties binnen het toepassingsgebied van deze norm.

Ook wordt met deze editie van NEN 1010 verder vormgegeven aan Europese harmonisatie. Waar nodig zijn specifieke Nederlandse bepalingen opnieuw beoordeeld op de noodzaak ervan. In veel gevallen heeft dit geleid tot het laten vervallen van de specifieke Nederlandse bepaling. Er zijn er echter ook een aantal bij gekomen.

Het toepassingsgebied van NEN 1010 is uitgebreid met openbare verlichting. Er wordt verwezen naar het Bouwbesluit als het gaat om de keuze van brandklassen van toe te passen bekabeling. De hoofdstukken over overspanningsbeveiliging en coördinatie zijn herzien en uitgebreid. En er is een nieuw hoofdstuk over onderspanningsbeveiliging.

Verwijzingen NEN 1010
Bij IEC en CENELEC is men overgegaan op een nieuwe nummering. In NEN 1010 is, waar mogelijk, deze nieuwe nummering overgenomen. Dat betekent dat de vertrouwde hoofdstukken 61 en 62 (initiële inspectie en periodieke inspectie) nu 6.4 en 6.5 zijn geworden.

De Engelse term die IEC en CENELEC hanteren is niet ‘inspection’, maar ‘verification’. In NEN 1010 is de term ‘inspectie’ gehandhaafd. De reden daarvoor is, dat in Nederland het Bouwbesluit toestaat om af te wijken van NEN 1010 zolang dezelfde mate van veiligheid wordt gerealiseerd. Verificatie zou betekenen: vaststellen dat aan de letter van de norm wordt voldaan. Inspectie betekent: vaststellen of dezelfde mate van veiligheid wordt bereikt, ook al wordt afgeweken van de norm. Dit is een belangrijk onderscheid voor inspecteurs.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit wijst vooralsnog NEN 1010:2015 aan, maar laat toe dat een meer recente editie van de norm wordt toegepast. Men gaat ervan uit dat het veiligheidsniveau met een nieuwe editie minimaal gelijk blijft.