Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

Nederlandse versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar

Auteur: Henrie Verwey 
Datum: September 2019

EN 60204 is een reeks van normen die allemaal gerelateerd zijn aan de elektrische uitrusting van machines. Voor de meeste machines is deel 1 van EN 60204 van toepassing. Deel 11 is voor machines die gebruikmaken van hoogspanning (> 1000 V AC of > 1500 V DC). De delen 3X zijn alleen van toepassing op specifieke (groep van) machines. Zo is bijvoorbeeld deel 32 specifiek voor hef- en hijswerktuigen. 

De scope van NEN-EN-IEC 60204-1 is in hoofdstuk 1 van de norm als volgt beschreven:
Dit deel van IEC 60204 is van toepassing op elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden gehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines.

De uitrusting waarop dit deel van IEC 60204 van toepassing is, begint op het punt waar de elektrische uitrusting van de machine op de elektrische voeding is aangesloten.

Dit deel van IEC 60204 geldt voor elektrische uitrusting of delen daarvan die werken op een nominale voedingsspanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning (AC) of 1500 V gelijkspanning (DC) tussen de fasen en een nominale frequentie van ten hoogste 200 Hz. 

Sinds eind 2016 is er een nieuwe versie van IEC 60204-1 beschikbaar. Bij NEN is hiervan een Red Line versie (IEC 60204-1:2016-RL) te bestellen. Dit is een handig document als je precies wilt weten welke artikelen nieuw of welke artikelen aangepast zijn.
Eind 2018 is er een Europese versie uitgekomen in het Engels. Vanaf september 2019 is ook de Nederlandstalige versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar.
 

Enkele wijzigingen:

  • Veel extra informatie met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) . Er is ook een compleet nieuwe bijlage H toegevoegd waarin in zes pagina’s allerlei maatregelen om de effecten van elektromagnetische invloeden te verminderen, worden behandeld.
  • Het hoofdstuk over potentiaalvereffening (aarding) is volledig aangepast, met daarin nieuwe pictogrammen voor functionele aarding (FE) en beschermende potentiaalvereffening (PB).
  • Nieuwe en aangepaste eisen en (norm)referenties met betrekking tot warmtehuishouding in de schakelkast en het bepalen van de kortsluitvastheid van de elektrische uitrusting.
  • Nieuw is dat er eisen en randvoorwaarden zijn opgenomen voor het opnemen van een werkschakelaar in het ‘Safe Torque Off’-circuit (STO) van frequentie- en servoregelaars.
  • Er zijn nu verschillende pictogrammen voor aan, uit, start en stop. In de voorgaande versie waren er gecombineerde pictogrammen voor aan/start en uit/stop.

Ga naar de NEN-Shop.