Praktische hulp

Op 30 januari 2019 vond het introductiecongres van de nieuwe NEN 4010 'Eisen voor de algemene Nederlands installatiepraktijk' plaats. Deze nieuwe norm NEN 4010 is voor alle installateurs, monteurs en werkvoorbereiders die zich bezighouden met het installeren van elektrische installaties in gebouwen, zoals voor bewoning, zakelijke doeleinden, publieke functies, licht industriële doeleinden en landbouw. Daarnaast leent de norm zich door zijn compactheid goed voor het elektrotechnisch onderwijs.

Pouw Jongbloed, lid van diverse normcommissies en docent bij NEN, ging inhoudelijk in op de norm. Zijn presentatie is opgenomen. We hebben deze film verdeeld in diverse onderdelen. We volgen hiermee de norm: Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4 enz. De video's staan in de volgorde van de dag. U kunt de video's uiteraard in een andere volgorde bekijken.

Wilt u meer video's bekijken?

Introductie NEN 4010

Scope en toepassingsgebied NEN 4010

Uitleg verhouding Europese normen - Nederlandse normen

Opbouw NEN 4010 t.o.v. NEN 1010

NEN 4010 training

Wilt u meer video's bekijken?

NEN Nieuws
Uitbreiding NEN 1010 met energiebesparing en slimme installaties 29-04-2020

De klant van de installateur wordt steeds kritischer en wil vaker berekeningen zien waarin zichtbaar is tot welke klasse een installatie behoort. Denk daarbij aan energiebesparing, maar ook aan besparing op materiaalgebruik.

Minder projectstress dankzij lijst Nederlandse bepalingen 16-04-2020

NEN 1010 is de belangrijkste norm op het gebied van elektrotechniek in Nederland. De norm is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties, vastgelegd in de HD-IEC 60364-reeks.

Technische Unie en NEN bundelen hun krachten 05-12-2019

Technische Unie en NEN hebben hun krachten gebundeld, NEN verzorgt trainingen voor klanten van Technische Unie. De trainingen zijn voor installateurs in de kleinzakelijke markt ofwel de vakspecialisten. Door de trainingen zijn zij in staat om gemakkelijker normen toe te passen in de praktijk.

bekijk meer nieuws