Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

De aardlekbeveiliging (RCD) in het ontwerp van de installatie

Inmiddels is bij veel elektrotechnici bekend dat in NEN 1010:2020 het maximumaantal van vier groepen achter één RCD (aardlekbeveiliging) is losgelaten. Daarover is veel discussie gevoerd en dat is bij dit soort wijzigingen begrijpelijk. Stuurt NEN 1010:2020 de installateur nu het bos in, of zijn er toch nog richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden. Hoe passen we de nieuwe tekst uit NEN 1010:2020 toe in ons ontwerp? Rob Kaspers licht toe. Het doel van maximaal vier groepen achter één RCD was om de continuïteit van de lichtvoorziening te waarborgen. Daarnaast werd ook aangegeven dat de te verwachten lekstroom bij normaal bedrijf niet tot onnodig uitschakelen mocht leiden. NEN 1010:2020 voorziet nog steeds in bovenstaande doelen:

In 531.3.2 wordt verwezen naar 314.

Lekstromen door netfilters

De lekstromen bij normaal bedrijf zijn capacitieve stromen die vooral door netfilters worden veroorzaakt. In veel elektronische apparatuur zit een netfilter. Deze filters (figuur 1) houden stoorsignalen tegen vanuit het apparaat richting net, maar ook vanuit het net richting apparaat. De condensatoren in het netfilter zorgen voor laad- en ontlaadstromen door de beschermingsleiding.

Figuur 1: netfilter

In het boek ’Nieuw in de norm NEN 1010:2020‘ is een tabel opgenomen (bladzijde 78), waarbij de capacitieve stroomwaarden zijn vermeld zoals die gemeten zijn in de praktijk.

Figuur 2: Bron: ’Nieuw in de norm NEN 1010:2020‘, gegevens van SBK

Hoe houden we hier rekening mee tijdens het ontwerp?

Rekening houdend met het feit dat de te verwachten lekstroom niet meer mag bedragen dan 0,3 × n kan het onverstandig zijn de pv-omvormer achter een 30 mA RCD te plaatsen. Helemaal als de omvormer samen met andere apparatuur achter dezelfde RCD is geïnstalleerd.

Zie ook het artikel: Moet de omvormer in een PV-systeem achter een aardlekbeveiliging worden aangesloten?

Meestal wordt de PV-omvormer (in een TT-stelsel) geplaatst achter een 300 mA aardlekautomaat. Een terechte keuze (zie lekstroom PV-omvormer in figuur 2) in het kader van het ontwerpen van de elektrische installatie. Ook is het onverstandig wasmachine en keukenapparatuur achter dezelfde RCD te plaatsen. In figuur 3 zitten wasmachine en droger achter een andere RCD dan het kooktoestel en wellicht andere keukenapparatuur. Deze keuzes zijn eigenlijk onafhankelijk van het feit of er vier groepen achter één RCD zitten of meer of minder.

Figuur 3: installatieschema met vier eindgroepen achter een 30 mA RCD

Houd er tijdens het ontwerp ook rekening mee dat de eindgroepen voor verlichting en contactdozen zo over de RCD’s zijn verdeeld, dat er bij uitschakeling van een RCD altijd voldoende verlichting voor oriëntatie blijft gewaarborgd.

Auteur: Rob Kaspers