Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

Nieuwe onderwerpen in NEN 4010

Eerste inspectie

Auteur: Foka Kempenaar
Datum: november 2019

Elke installateur krijgt te maken met een eerste, of nulinspectie van een elektrische laagspanningsinstallatie. Als iemand een eerste installatie aanlegt, moet deze persoon zelf, of een derde, deze installatie inspecteren. NEN 1010 vereist dat er grondig wordt bekeken of alles naar wens functioneert en veilig is voor gebruik.

“Officieel hoor je bij zo’n eerste inspectie een opleverrapport op te leveren. Iets waar certificerende instanties ook steeds vaker naar vragen. Bovendien is zo’n eerste inspectie ook in juridisch opzicht belangrijk: elke rechter die uiteindelijk een oordeel moet vellen over een fout van een installateur, zal naar NEN1010 en wellicht uiteindelijk ook naar NEN4010 gaan wijzen”, zegt Ben Aartman, en hij vervolgt: “Vanwege al deze redenen hebben we besloten om de eerste inspectie toe te voegen aan de volgende editie van NEN 4010.” Aartman is voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010.

Visueel controleren en meten

Een eerste inspectie bestaat uit twee delen: visuele controle, en metingen en beproevingen. “Onderdeel van die visuele controle is bijvoorbeeld dat je de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok bekijkt. Maar ook de deugdelijkheid van aansluitingen en de aanwezigheid van schema’s, tekeningen en waarschuwingsborden zijn belangrijk. Bij het doormeten komt onder andere aan het licht of zaken als isolatieweerstanden en aardverspreidingsweerstanden in orde zijn.”

Om installateurs en andere partijen sneller op weg te helpen bij de eerste inspectie, is besloten om een praktische vertaling te maken van de voorschriften in NEN 1010. “De eisen in hoofdstuk 6 van die norm gaan we waar nodig indikken, duidelijker formuleren en anders rangschikken, voor een betere leesbaarheid.” De herschreven eisen voegt de commissie vervolgens als hoofdstuk toe aan de nieuwe editie van NEN 4010. Die verschijnt naar verwachting in de loop van 2020. “Zo houden we qua actualiteit meteen gelijke tred met NEN 1010. Want in 2020 is er ook een nieuwe versie van NEN 1010 gepland.”

Waarom is een praktische vertaling van de eerste inspectie niet direct in de eerste versie van NEN 4010 opgenomen, die afgelopen januari is verschenen? Volgens Aartman is daar eerder wel over nagedacht, maar heeft de normcommissie hier mede vanwege het tijdpad van afgezien: “Het toepassingsgebied voor NEN 4010:2019 is enkele jaren geleden al vastgelegd door de overkoepelende normcommissie, NEC 64. De totstandkoming werd vervolgens onder andere doorkruist door het tussentijds verschijnen van een nieuwe NEN 1010 (in 2015).” Overigens worden periodieke inspecties níet toegevoegd aan NEN 4010, omdat “deze volgens de normcommissie onder het toepassingsgebied van NEN 3140 vallen.”

De hoofdstukken 4 en 5 van de nieuwe NEN 4010 worden bovendien uitgebreid met aanwijzingen voor het aanbrengen van installaties in kleine medisch gebruikte ruimten.