Praktische Hulp

NEN 1010 toepassen

      

Ondersteunende informatie bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie kunt u raadplegen met een betaald abonnement

           

Probeer 30 dagen gratis
NEN website artikelen

    

Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien.

Artikelen
Artikelen Mag1010

      

Mag1010 is een vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie. Een deel van de artikelen wordt in Werken met NEN 1010 gepubliceerd, waarvan het grootste aantal alleen zichtbaar is met een betaald abonnement.

Mag1010

Hoe dik moet die aarde zijn?

“Is die aardedraad nou een aardleiding, beschermingsleiding, beschermende vereffeningsleiding of beschermende vereffeningsleiding voor aanvullende potentiaalvereffening en welke doorsnede moet die hebben?” Rob Kaspers legt dit in dit artikel uit.

Tijdens een cursus NEN 1010 is dit een regelmatig terugkerende vraag en dan vaak met de aanvullende vraag: waar staat dat en hoe kun je de correcte doorsnede in NEN 1010 vinden?

Figuur 1

Over welke leiding hebben we het precies?

Begrijpelijk dat hierover verwarring kan zijn. Het zijn immers allemaal blanke of geel/groene leidingen. Het is van belang om eerst de juiste benaming te vinden. Iedere leiding in de totale aardingsvoorziening heeft namelijk weer een andere functie. Zie ook artikel: Beschermde Vereffening. In bijlage 54.B (figuur 2) kun je vinden hoe de leiding heet waarover je meer wilt weten (je wilt bijv. de vereiste doorsnede weten). Omdat het schema uit IEC 60364 komt (internationale basis van NEN 1010), zijn de afkortingen in het Engels.

  • DB staat voor Distribution Box.
  • MDB staat voor Main Distribution Box.
  • MET staat voor Main Earthing Terminal.

De Nederlandse vertaling kun je vinden in de legenda in figuur 3.

Figuur 2


Figuur 3

Voorbeeld


Wat moet de doorsnede zijn van de leiding van de hoofdaardrail naar de aardelektrode in een TT-stelsel (zoals in figuur 4)?

Figuur 4

Begin met het vinden van de juiste benaming. Die staat in bijlage 54.B. Het gaat om leiding nummer 5. Die wordt 'aardleiding' genoemd. In de derde kolom van de tabel uit figuur 3 staat dat in subrubriek 542.3 de benodigde informatie te vinden is.

Vanuit 542.3 wordt verwezen naar 543.1.1, waarvan tabel 54.2 (figuur 5) onderdeel is. Daaruit blijkt dat als de aardleiding van hetzelfde materiaal is als de faseleiding (waarbij de kerndoorsnede van de koperen faseleiding ≤ 16 mm2), de aardleiding dezelfde doorsnede moet hebben als de faseleiding.

Is de grootste faseleiding in de installatie bijv. 10 mm2, dan moet de aardleiding ook 10 mm2 zijn.

Figuur 5

Laat je niet misleiden door het volgende: 542.3.1 gaat over ‘Aardleidingen‘. Er wordt in deze bepaling verwezen naar 543.1.1. Het onderwerp van rubriek 543 is: ’Beschermingsleidingen‘. Dat betekent dus dat tabel 54.2 die onder de noemer ’Beschermingsleidingen‘ valt, dus ook over aardleidingen gaat.

Auteur: Rob Kaspers