Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 323 Legenda b aansluitkast Figuur 703.1 — Zone-indeling van ruimten en cabines met saunakachels op grond van de omgevingstemperatuur 0,5 m b Zone 3 Zone 1 Zone 2 1 m 0,5 m 0,5 m Thermische isolatie Zone 1 IEC 1408/04 Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to: Gebruiker van
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 342 Main earthing bar Metallic grid with at least two welded joints laid in the floor to form an extraneous- conductive part for the purpose of equipotential bonding On parts of galvanized steel no copper conductors are fixed Only materials resistive against corrosion are used for the earthing arrangment The mesh dimensions of the metalic grid made of round rod are approximately 150
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 350 708.2.4 seizoenwoonverblijf fabrieksmatig geproduceerd verplaatsbaar woonverblijf 708.3 Vaststellen van algemene kenmerken 708.31 Beoogd doel, voedingsbronnen en indelingen 708.312 Indeling van stroomstelsels en aarding van het stelsel 708.312.2 Wijze van aarding van het stelsel 708.312.2.1 TN-stelsels Voeg toe: Bij een TN-stelsel mag de eindgroep voor de voeding
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 353 Een vaste aansluiting van een voeding naar een stacaravan of seizoenwoonverblijf moet afzonderlijk zijn beveiligd door een beveiligingstoestel tegen overstroom, in overeenstemming met de eisen van hoofdstuk 43. 708.536 Schakelen en scheiden 708.536.2 Scheiden 708.536.2.1 Algemeen 708.536.2.1.1 Voeg toe: In elke verdeelkast moet ten minste één scheider zijn geïnstalleerd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 358 d) kabels met minerale isolatie en beschermende PVC-mantel; e) gearmeerde kabels met thermoplastische of elastomere mantel; f) andere kabels en materialen waarvan de geschiktheid ten minste overeenkomt met die hierboven vermeld onder a), b), c), d) of e). 709.521.12.2 De volgende leidingsystemen zijn niet toegelaten op of boven een steiger, kade, pier of ponton: a)
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 362 n OPMERKING a Medisch gebruikte ruimten kunnen ook voorkomen in woningen. Een voorbeeld hiervan is een ruimte bestemd voor het thuis behandelen van een patiën t. Deze ruimte heeft dan geen woonfunctie meer, maar een gezondheidszorgfunctie in het kader van het Bouwbesluit. Medisch gebruikte ruimten kunnen verder voorkomen in verplaatsbare eenheden. Voorbeelden hiervan zijn
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 367 OPMERKING 1 Indien de vermogensopname minder is dan 1 kVA dan zou deze kunnen worden aangesloten op een medisch IT-stelsel omwille van de aanraakspanning. Hogere vermogens zijn mogelijk indien de maximale aanraakspanning bij een eerste isolatiefout lager is dan 10 mV. n — stroomketens voor vast aangesloten medisch elektrisch materieel indien sprake is van uitwendig contact
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 370 710.415 Aanvullende bescherming 710.415.2 Aanvullende beschermende vereffening 710.415.2.1 Voeg toe: In elke medisch gebruikte ruimte van groep 1 en groep 2 moeten aanvullende beschermende vereffeningsleidingen zijn aangebracht en zijn aangeslot en op de centrale aardrail voor de vereffening van potentiaalverschillen tussen de volgende delen die zich bevinden binnen de
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 371 Aansluitingen moeten zo zijn ingericht dat zij toegankelijk, gemerkt en duidelijk zichtbaar zijn, en op eenvoudige wijze afzonderlijk kunnen worden losgenomen. n OPMERKING Voor de verbinding tussen de centrale aardrail en de hoofdaardrail of -klem zie 411.3.1.2. OPMERKING 1 Het gebruik van een ster- of boomstructuur voor de potentiaalvereffening wordt aanbevolen, evenals
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 372 710.5 Keuze en installatie van elektrisch materieel 710.51 Algemene bepalingen 710.510 Inleiding Voeg toe: 710.510.5 Schakel- en verdeelinrichtingen Schakel- en verdeelinrichtingen moeten voldoen aan de NEN-EN-IEC 61439-reeks. Schakel- en verdeelinrichtingen voor ruimten van groep 2 moeten in de directe nabijheid van de medisch gebruikte ruimten van groep 2 word en
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
De eerste stap van een leidingberekening met behulp van NEN 4010:2020+C1:2022
Auteur: Rob Kaspers Dit artikel is de eerste in een serie over het berekenen van een leiding aan de hand van NEN 4010+C1. In dit eerste artikel ga ik in op het bepalen van de hoogste toelaatbare stroom IZ. Dit is nodig om de leiding op de juiste manier te beveiligen tegen overbelastingsstromen. HKL LK1 Figuur 1: LK1 wordt gevoed vanuit HKL. Voor een utiliteitsgebouw
Pagina
Datakabel biedt mogelijkheden
Het gebruik van draadloze toepassingen is de laatste jaren flink toegenomen. Toch is wireless nog altijd minder betrouwbaar en stabiel dan bedrading. Databekabeling wint daarnaast terrein als voedingskabel. De juiste berekening van de bedradingsinstallatie is essentieel. Veel installateurs hebben nog te weinig kennis van zaken. Jan Zeeman is werkzaam bij telematicadistributeur Rexcom en
Pagina
‘We willen risico’s beheersbaar maken’
Nieuwe norm voor bliksembeveiliging in de maak Bliksembeveiliging van installaties is een belangrijk onderwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde versie van de norm op dit gebied, NEN-EN-IEC 62305. Volgens Michiel Hartmann, voorzitter van NEN-normcommissie NEC 81 – waaronder de genoemde norm valt – is deze update hoognodig, onder meer vanwege de opkomst van PV-installaties. “Ik pleit
Pagina
Hele keten aanspreken voor verstoring C2000
In delen van het land zijn er problemen met het C2000-netwerk. Storingen bemoeilijken de communicatie van de hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance, die gebruik maken van het systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat PV-installaties de oorzaak zijn. Eddie Hut, inspecteur Markttoezicht Agentschap Telecom: ”De hele keten is verantwoordelijk.” “De eerste signalen over de problemen kwamen
Pagina
Leidingberekening met NEN 4010 deel 2
In het artikel: “Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010”, heb ik stap 1 behandeld uit het onderstaande stappenplan (Figuur 1). Dit artikel vindt u hier: Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010. In dit nieuwe artikel komen de volgende stappen van leidingberekening aan de orde. Auteur: Rob Kaspers Figuur 1: Stappenplan uit 5.2.2 van NEN