Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 242 n 542.1.7 Aardingsvoorzieningen en bijbehorende leidingen moeten worden aangelegd op een diepte van ten minste 0,6 m. De leidingen van een aardingsv oorziening in de vorm van een lus of ring moeten worden aangelegd met een onderlinge afstand van ten minste 1 m. Een enkele onderbreking in de aarding svoorziening mag in de elektrische installatie (die verbonden is met deze
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 254 55 Overig elektrisch materieel 550 Inleiding 550.1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk behandelt de eisen voor de keuze en installatie van laagspanningsopwekeenheden en voor de keuze en installatie van verlichtingsarmaturen en ve rlichtingsinstallaties die deel uitmaken van de vast aangelegde installatie. 550.2 Normatieve verwijzingen Zie deel 0. 550.3
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 267 Deze storingen kunnen leiden tot een verlies van functie en/of verlies van signaal. Ontwerpoverwegingen hiervoor zijn o.a.: — keuze van geschikte installatiemethoden van kabels (zie 557.4); — keuze van materieel waarbij een kortsluiting naar metalen gestellen niet mogelijk is, bijvoorbeeld materieel van klasse II; — het gebruik van installatiemethoden en materieel die inherent
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 269 OPMERKING 2 Bescherming tegen onderlinge uitwisselbaarheid kan worden verkregen door markeringen, polarisatie, ontwerp of elektronische vergrendeling. De connectoren moeten worden beveiligd door een voor ziening om ongewenste ontkoppeling te voorkomen. 557.7 Functionele veiligheid Bij een aan veiligheid gerelateerd systeem volgens de NEN-EN-IEC 61508-reeks of daarmee vergelijkbare
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 274 56 Keuze en installatie van elektrisch materieel – Veiligheidsvoorzieningen 560.1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze rubriek betreft de algemene eisen voor veiligheidsvoorzieningen, keuze en installatie van elektrische voedingssystemen voor veiligheidsvoorzieningen en bronnen voor elektrische veiligheidsvoorzieningen. Stand-by elektrische voedingssystemen behoren niet
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 282 Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to: Gebruiker van Werken met NEN 1010 / User of Werken met NEN 1010
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 299 701.3.3 Beschrijving van zone 1 Zone 1 wordt begrensd: a) door het niveau van de afgewerkte vloer en het hor izontale vlak dat overeenkomt met de hoogste vaste douchekop of wateraanvoer of het horizontale vlak dat ligt op 225 cm boven het niveau van de afgewerkte vloer, afhankelijk v an welke maat de grootste is; b) door het verticale vlak: 1) rondom de badkuip of douchebak
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 306 Afmetingen in centimeters Zone 1 120 225 10 Zone 0Zone 1 120 Straal voor de kleinste afstand : 120 - x Vaste scheidings- wand Zone 0 120 Zone 0 en 1 120 225 10 Zone 0 en 1 120 Zone 0 en 1 1) Zijaanzicht 2) Zijaanzicht (met vaste scheidingswand en straal voor kleinste afstand boven de scheidingswand) 3) Bovenaanzicht (bij verschillende plaatsing
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 310 702.410.3 Algemene eisen 702.410.3.5 Vervang de bestaande tekst door: Beschermingsmaatregelen door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik, zoals beschreven in bijlage 41.B, mogen niet worden toegepast. 702.410.3.6 Vervang de bestaande tekst door: Beschermingsmaatregelen door niet-geleidende ruimten, plaatselijke potentiaalvereffening die niet met aarde is verbonden
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 320 703 Ruimten en cabines met saunakachels 703.1 Fundamentele uitgangspunten 703.11 Onderwerp en toepassingsgebied De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op: a) ter plaatse ingerichte saunacabines, bijvoorbeeld in een zaal of ruimte; b) de ruimte waar de saunakachel zich bevindt of waar de toestellen voor saunaverwarming zijn geïnstalleerd. In dit geval wordt
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
De eerste stap van een leidingberekening met behulp van NEN 4010:2020+C1:2022
Auteur: Rob Kaspers Dit artikel is de eerste in een serie over het berekenen van een leiding aan de hand van NEN 4010+C1. In dit eerste artikel ga ik in op het bepalen van de hoogste toelaatbare stroom IZ. Dit is nodig om de leiding op de juiste manier te beveiligen tegen overbelastingsstromen. HKL LK1 Figuur 1: LK1 wordt gevoed vanuit HKL. Voor een utiliteitsgebouw
Pagina
Datakabel biedt mogelijkheden
Het gebruik van draadloze toepassingen is de laatste jaren flink toegenomen. Toch is wireless nog altijd minder betrouwbaar en stabiel dan bedrading. Databekabeling wint daarnaast terrein als voedingskabel. De juiste berekening van de bedradingsinstallatie is essentieel. Veel installateurs hebben nog te weinig kennis van zaken. Jan Zeeman is werkzaam bij telematicadistributeur Rexcom en
Pagina
‘We willen risico’s beheersbaar maken’
Nieuwe norm voor bliksembeveiliging in de maak Bliksembeveiliging van installaties is een belangrijk onderwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde versie van de norm op dit gebied, NEN-EN-IEC 62305. Volgens Michiel Hartmann, voorzitter van NEN-normcommissie NEC 81 – waaronder de genoemde norm valt – is deze update hoognodig, onder meer vanwege de opkomst van PV-installaties. “Ik pleit
Pagina
Hele keten aanspreken voor verstoring C2000
In delen van het land zijn er problemen met het C2000-netwerk. Storingen bemoeilijken de communicatie van de hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance, die gebruik maken van het systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat PV-installaties de oorzaak zijn. Eddie Hut, inspecteur Markttoezicht Agentschap Telecom: ”De hele keten is verantwoordelijk.” “De eerste signalen over de problemen kwamen
Pagina
Leidingberekening met NEN 4010 deel 2
In het artikel: “Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010”, heb ik stap 1 behandeld uit het onderstaande stappenplan (Figuur 1). Dit artikel vindt u hier: Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010. In dit nieuwe artikel komen de volgende stappen van leidingberekening aan de orde. Auteur: Rob Kaspers Figuur 1: Stappenplan uit 5.2.2 van NEN