Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 170 OPMERKING 1 Het probleem betreffende verschilspanningen in aarde bij grote openbare telecommunicatienetwerken valt onder de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder, die andere methoden kan toepassen. OPMERKING 2 Bij niet geleidende systemen voor dataoverdra cht is het gebruik van een parallelgeschakelde leiding niet nodig. 444.4.10 In gebouwen Bij problemen in bestaande
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 174 444.5.3.3 Stervormig netwerk met meerdere vermaasde vereffeningssystemen Deze configuratie is van toepassing bij kleine installaties met verschillende kleine groepen van onderling met elkaar verbonden communicatiematerieel. Dit voorziet in een lokale verspreiding van stromen die worden veroorzaakt door elektromagnetische interferentie (zie figuur 44.19) IEC 067/06
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 177 444.5.6 Zakelijke of industriële gebouwen met aanzienlijke hoeveelheden materieel voor informatietechnologie De volgende aanvullende specificaties zijn bedoeld om invloeden van elektromagnetische verstoringen op de werking van het materieel voor informatietechnologie te verminderen. In sterk elektromagnetische omgevingen wordt aanbev olen om een gemeenschappelijk vermaasd
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 179 444.6.2 Ontwerpeisen Waar zowel de specificatie van de kabels voor in formatietechnologie als de bedoelde toepassing hiervan bekend zijn gelden de eisen en aanbevelingen van NEN- EN 50174-2:2009, 6.2 en NEN-EN 50174-3:2003. OPMERKING 1 De NEN-EN 50174-reeks voorziet in eisen en aanbevelingen voor de installatie van bekabeling voor informatietechnologie bestemd voor een toepassingsgebied
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 183 Bij een U-vormige kabeldrager neemt het magnetische veld af bij de twee hoeken. Daarom hebben hoge zijwanden de voorkeur. Not recommended Shading indicates screening performance Shading indicates screening performance Not recommended Recommended Recommended Figuur 44.24 — Kabelplaatsing in metalen kabeldragers 444.8 Installaties 444.8.1 Kabeldraagsystemen van
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 192 In andere gevallen kan worden verwezen ofwel naar internationale normen (IEC) die niet zijn overgenomen door CENELEC, of naar nationale normen van een ander land, afhankelijk van de beslissingen van de Nederlandse normcommissie. Indien geen normen van toepassing zijn, moet het des betreffende elektrisch materieel worden gekozen aan de hand van een speciale overeenkomst tussen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 213 526.2 Bij de keuze van de wijze van verbinding moet, voor zover van toepassing, rekening worden gehouden met: — het geleidermateriaal en de isolatie van de geleider; — het aantal draden en de vorm van de geleider; — de kerndoorsnede van de geleider; — het aantal te verbinden geleiders. OPMERKING 1 Het gebruik van gesoldeerde verbindingen behoort zo veel mogelijk te
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 216 OPMERKING 2 Aan de eisen van 527.2.5 kan worden voldaan indien: — binnen een afstand van 750 mm vanaf de afdichting kabelklemmen of kabelsteunpunten zijn aangebracht die in staat zijn om de mechanische belastingen te weerstaan di e kunnen worden verwacht nadat de steunpunten aan de vuurzijde van de afdichting het hebben begeven, met dien verstande dat geen belasting op de
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 217 528.3 Nabijheid van niet-elektrische voorzieningen 528.3.1 Leidingsystemen mogen niet worden geïnstalleerd in de nabijheid van niet-elektrische voorzieningen die warmte, rook of gassen afgeven die voor de bedrading schadelijk kunnen zijn, tenzij het leidingsysteem door een afscherming op geschikte w ijze is beschermd tegen deze schadelijke invloeden. Deze afscherming mag
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 225 Indien volgens NEN-EN-IEC 62305-4 overspanningsafleiders zijn vereist voor bescherming tegen overspanningen die worden veroorzaakt door direct e blikseminslagen, dan moet het beschermingsniveau U p van deze overspanningsafleiders ook word en gekozen in overeenstemming met stoothoudspanningscategorie II volgens tabel 44.3 van rubriek 443. Als voorbeeld: het beschermingsniveau
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
De eerste stap van een leidingberekening met behulp van NEN 4010:2020+C1:2022
Auteur: Rob Kaspers Dit artikel is de eerste in een serie over het berekenen van een leiding aan de hand van NEN 4010+C1. In dit eerste artikel ga ik in op het bepalen van de hoogste toelaatbare stroom IZ. Dit is nodig om de leiding op de juiste manier te beveiligen tegen overbelastingsstromen. HKL LK1 Figuur 1: LK1 wordt gevoed vanuit HKL. Voor een utiliteitsgebouw
Pagina
Datakabel biedt mogelijkheden
Het gebruik van draadloze toepassingen is de laatste jaren flink toegenomen. Toch is wireless nog altijd minder betrouwbaar en stabiel dan bedrading. Databekabeling wint daarnaast terrein als voedingskabel. De juiste berekening van de bedradingsinstallatie is essentieel. Veel installateurs hebben nog te weinig kennis van zaken. Jan Zeeman is werkzaam bij telematicadistributeur Rexcom en
Pagina
‘We willen risico’s beheersbaar maken’
Nieuwe norm voor bliksembeveiliging in de maak Bliksembeveiliging van installaties is een belangrijk onderwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde versie van de norm op dit gebied, NEN-EN-IEC 62305. Volgens Michiel Hartmann, voorzitter van NEN-normcommissie NEC 81 – waaronder de genoemde norm valt – is deze update hoognodig, onder meer vanwege de opkomst van PV-installaties. “Ik pleit
Pagina
Hele keten aanspreken voor verstoring C2000
In delen van het land zijn er problemen met het C2000-netwerk. Storingen bemoeilijken de communicatie van de hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance, die gebruik maken van het systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat PV-installaties de oorzaak zijn. Eddie Hut, inspecteur Markttoezicht Agentschap Telecom: ”De hele keten is verantwoordelijk.” “De eerste signalen over de problemen kwamen
Pagina
Leidingberekening met NEN 4010 deel 2
In het artikel: “Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010”, heb ik stap 1 behandeld uit het onderstaande stappenplan (Figuur 1). Dit artikel vindt u hier: Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010. In dit nieuwe artikel komen de volgende stappen van leidingberekening aan de orde. Auteur: Rob Kaspers Figuur 1: Stappenplan uit 5.2.2 van NEN