Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 70 2.15 Leidingsystemen 2.15.01 leidingsysteem samenstel van een of meer installatiedraden, kabels of rails en de (onder)delen die zijn bestemd voor de bevestiging en, indien noodzakelijk, de mechanische bescherming [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-15-01] 2.15.02 holle ruimte in gebouw ruimte in de constructie of in de elementen van een gebouw die alleen vanaf bepaalde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 73 2.16.05 handgereedschap elektrisch materieel bestemd om tijdens normaal gebruik in de hand te worden gehouden [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-16-05] 2.16.06 vast opgesteld materieel vast bevestigd materieel of elektrisch materieel dat niet is voorzien van een draagbeugel of handvat en dat een zodanige massa heeft dat het niet gemakkelijk kan worden verplaatst Opmerking
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 74 2.17.04 noodstop handeling bestemd om zo snel mogelijk een beweging die gevaarlijk is geworden te stoppen [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-17-04] 2.17.05 bedieningsschakeling handeling bestemd om de elektrische energie tijdens normaal bedrijf van een elektrische installatie of delen daarvan te schakelen of te regelen [BRON: NEN-IEC 60050-826:2004, IEV 826-17-05] 2.18
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 75 2.420.3.4 ontsteekbaarheid maat voor het gemak waarmee een monster kan word en ontstoken door de invloed van een externe bron, onder bepaalde testcondities 2.420.3.5 ontsteking begin van verbranding Opmerking 1 bij de term: Voor meer informatie zie NEN-EN-IEC 60695-4. 2.420.3.6 niet-vlamvoortplantende component component die onder invloed van een aangebrachte vlam kan
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 84 Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to: Gebruiker van Werken met NEN 1010 / User of Werken met NEN 1010
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 89 Installatie Voedingsbron Distributie (indien aanwezig) L1 L2 L3 PE N Metalen gestellen Aarding in de distributieketen Aarding bij de bron Systeemaarding door een of meer aardelektroden (bedrijfsaarding) IEC 2269/05 OPMERKING In de installatie kan worden voorzien in aanvullende aarding van de PE. Figuur 31.8 — TN-S-stelsel met afzonderlijke nulle iding
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 90 — TN-C-S-stelsel: in een gedeelte van het stelsel zijn de nulleiding en de beschermingsleiding gecombineerd (voorbeelden worden ge geven in figuren 31.9 en figuren 31.A.3 en 31.A.4 in bijlage 31.A.1). OPMERKING Zie 312.2 voor uitleg van de symbolen. PEN Installatie Voedingsbron Distributie (indien aanwezig) L1 L2 L3 PE N Metalen gestellen Aarding in de distributieketen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 95 Beschermingsaarde in de installatie kan worden uitgevoerd ofwel als alternatief voor de beschermingsaarde van het stelsel of als een aanvullende voorziening. Deze aarding van de installatie hoeft zich niet aan het voedingspunt van de installatie te bevinden Impedantie a Beschermingsaarde van de installatie (veiligheidsaarding) Installatie Voedingsbron Distributie
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 99 312.2.4.5 IT-stelsel a ~ – Optioneel toepassen van een accu Aarding van het stelsel Metalen gestel L+ L– Aarding van de metalen gestellen (veiligheidsaarding) PE Installatie Voedingsbron IEC 2290/05 OPMERKING 1 In de installatie kan worden voorzien in aanvullende aarding van de PE. OPMERKING 2 Een voorbeeld met een PEM-leiding wordt gegeven
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 101 — inschakelstromen; — hogere harmonischen; — DC-terugkoppeling; — hoogfrequente oscillaties; — lekstromen naar aarde; — de noodzaak van aanvullende aardverbindingen; — te grote stromen in de PE-leiding, die geen gevolg zijn van een fout. 33.2 Elektromagnetische compatibiliteit Elektrische materieel moet voldoen aan de desbetreffende elektromagnetische compatibiliteitseisen
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
De eerste stap van een leidingberekening met behulp van NEN 4010:2020+C1:2022
Auteur: Rob Kaspers Dit artikel is de eerste in een serie over het berekenen van een leiding aan de hand van NEN 4010+C1. In dit eerste artikel ga ik in op het bepalen van de hoogste toelaatbare stroom IZ. Dit is nodig om de leiding op de juiste manier te beveiligen tegen overbelastingsstromen. HKL LK1 Figuur 1: LK1 wordt gevoed vanuit HKL. Voor een utiliteitsgebouw
Pagina
Datakabel biedt mogelijkheden
Het gebruik van draadloze toepassingen is de laatste jaren flink toegenomen. Toch is wireless nog altijd minder betrouwbaar en stabiel dan bedrading. Databekabeling wint daarnaast terrein als voedingskabel. De juiste berekening van de bedradingsinstallatie is essentieel. Veel installateurs hebben nog te weinig kennis van zaken. Jan Zeeman is werkzaam bij telematicadistributeur Rexcom en
Pagina
‘We willen risico’s beheersbaar maken’
Nieuwe norm voor bliksembeveiliging in de maak Bliksembeveiliging van installaties is een belangrijk onderwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde versie van de norm op dit gebied, NEN-EN-IEC 62305. Volgens Michiel Hartmann, voorzitter van NEN-normcommissie NEC 81 – waaronder de genoemde norm valt – is deze update hoognodig, onder meer vanwege de opkomst van PV-installaties. “Ik pleit
Pagina
Hele keten aanspreken voor verstoring C2000
In delen van het land zijn er problemen met het C2000-netwerk. Storingen bemoeilijken de communicatie van de hulpdiensten, politie, brandweer en ambulance, die gebruik maken van het systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat PV-installaties de oorzaak zijn. Eddie Hut, inspecteur Markttoezicht Agentschap Telecom: ”De hele keten is verantwoordelijk.” “De eerste signalen over de problemen kwamen
Pagina
Leidingberekening met NEN 4010 deel 2
In het artikel: “Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010”, heb ik stap 1 behandeld uit het onderstaande stappenplan (Figuur 1). Dit artikel vindt u hier: Zo maak je een eerste stap van een leidingberekening met NEN 4010. In dit nieuwe artikel komen de volgende stappen van leidingberekening aan de orde. Auteur: Rob Kaspers Figuur 1: Stappenplan uit 5.2.2 van NEN