Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.3.1   Algemene eisen
Een toestel dat alleen is bedoeld voor beveiliging, mag niet worden gebruikt als bedieningsschakelaar.OPMERKINGVoor werkzaamheden mag een dergelijk toestel wel worden gebruikt om te schakelen en te scheiden.Een waarschuwingsbord moet worden geplaatst bij elektrisch materieel dat wordt gevoed door twee of meer voedingsbronnen.Beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders moeten voldoen aan de
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.3.2.2   Aardlekschakelaars
Aardlekschakelaars zorgen ervoor dat de voeding automatisch wordt uitgeschakeld bij een te grote foutstroom of lekstroom.Algemene eisenAardlekschakelaars moeten geschikt zijn voor hun toepassing, zie tabel 55.Aardlekschakelaars moeten geschikt zijn voor de te verwachten belastingsstroom.Tabel 55 — Typen aardlekschakelaarsType aardlekschakelaarEigenschappenToepassingsgebieda Als toestellen (bijvoorbeeld
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.3.5   Afstemming van elektrisch materieel
Deze paragraaf behandelt de volgende onderwerpen:OnderwerpZieAlgemeen5.3.5.1Elektrisch materieel en zijn functies5.3.5.2Uitgangspunten voor het ontwerp5.3.5.3Eisen voor afstemming5.3.5.4Documentatie5.3.5.55.3.5.1   AlgemeenAfstemming van elektrisch materieel zorgt ervoor dat de veiligheid van de elektrische installatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering worden gewaarborgd.Continuïteit van
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.3.5.1   Algemeen
Afstemming van elektrisch materieel zorgt ervoor dat de veiligheid van de elektrische installatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering worden gewaarborgd.Continuïteit van de bedrijfsvoering gaat over zo min mogelijk verstoring van de elektrische installatie bij het optreden van een fout.Afstemming van elektrisch materieel houdt het volgende in:—   de onderlinge afstemming van elektrisch materieel
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.3.6   Bijzondere ruimten
Deze paragraaf behandelt de aanvullende eisen voor beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders in bijzondere ruimten.Zwembaden en waterbekkensIn zone 0 mogen geen beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders zijn geïnstalleerd.In zone 1 mogen beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders alleen zijn geïnstalleerd als deze worden gevoed door een SELV-keten. De voedingsbron van de SELV-keten
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.4   Aarding en vereffening
Deze paragraaf behandelt de volgende onderwerpen:OnderwerpZieAarding en vereffening algemeen5.4.1Aardelektroden5.4.2Hoofdaardrail5.4.3Aardleidingen5.4.4Leiding die de HAR verbindt met de hoofdschakel- en verdeelinrichting5.4.5Beschermingsleidingen5.4.6PEN-leidingen5.4.7Vereffeningsleidingen5.4.8Aanvullende vereffeningsleidingen5.4.9Bijzondere ruimten5.4.105.4.1   Aarding en vereffening algemeenAarding
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.4.6   Beschermingsleidingen
Beschermingsleidingen zorgen ervoor dat foutstromen niet leiden tot gevaarlijke spanningen op metalen gestellen in de elektrische installatie.KerndoorsnedeDe kerndoorsnede van beschermingsleidingen moet geschikt zijn voor:—   de te verwachten foutstromen;—   bij foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding: de eisen voor automatische uitschakeling van de voeding.De minimale kerndoorsnede
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.4.9   Aanvullende vereffeningsleidingen
Een aanvullende vereffeningsleiding kan zijn geïnstalleerd tussen twee metalen gestellen of tussen een metalen gestel en een vreemd geleidend deel. De aanvullende vereffeningsleiding moet ervoor zorgen dat er geen gevaarlijk potentiaalverschil kan ontstaan tussen de twee gelijktijdig aanraakbare metalen gestellen of tussen het metalen gestel en het gelijktijdig aanraakbare vreemd geleidend deel.KerndoorsnedeDe
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.5.1   Inleiding
Tot overig elektrisch materieel behoren onder andere contactdozen, verlichtingsarmaturen en elektrische verwarmingstoestellen.Voor overig elektrisch materieel zijn er aanvullende installatie-eisen die gelden voor bijzondere ruimten. Deze eisen komen in de volgende paragraaf aan de orde.
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
6.3.7   Bepaling van de polariteit
Voordat de elektrische installatie onder spanning wordt gezet, moet worden gecontroleerd of de fase(n), de nul en de beschermingsleiding op de juiste wijze zijn aangesloten.Tijdens de inspectie moet worden gecontroleerd of:a)   elke smeltveiligheid, elke enkelpolige schakelaar en elk enkelpolig beveiligingstoestel alleen in de faseleiding is aangebracht;b)   bedrading op de juiste wijze is aangesloten
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.