Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.3   Keuze van overspanningsafleiders (SPD’s)
De overspanningsafleiders moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 61643-11 OPMERKING Aanvullende informatie betreffende de keuze en toepassing wordt gegeven in NPR-CLC-IEC/TS 61643-12. 534.2.3.1   Keuze in relatie tot beschermingsniveau (Up) Indien volgens rubriek 443 overspanningsafleiders zijn vereist, moet het beschermingsniveau Up van de overspanningsafleiders worden gekozen in overeenstemming
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.3.1   Keuze in relatie tot beschermingsniveau (Up)
Indien volgens rubriek 443 overspanningsafleiders zijn vereist, moet het beschermingsniveau Up van de overspanningsafleiders worden gekozen in overeenstemming met stoothoudspanningscategorie II volgens tabel 44.3 van rubriek 443. Indien volgens NEN-EN-IEC 62305-4 overspanningsafleiders zijn vereist voor bescherming tegen overspanningen die worden veroorzaakt door directe blikseminslagen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.3.2   Keuze in relatie tot continu operationeel spanningsniveau (Uc)
Het maximale continu operationele spanningsniveau Uc van overspanningsafleiders moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarden getoond in onderstaande tabel 53.2. Tabel 53.2 — Het minimaal vereiste Uc van de overspanningsafleider afhankelijk van de systeemconfiguratie Overspanningsafleider aangesloten tussen Systeemconfiguratie van het openbare net TN-stelsel TT-stelsel IT-stelsel
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.8   Statusaanduiding van de overspanningsafleider
Er moet zijn voorzien in een indicatie dat de overspanningsafleider niet langer voorziet in zijn beveiligende werking tegen overspanning: — door een statusaanduiding van de overspanningsafleider of — door een apart beschermingstoestel voor overspanningsafleiders, zoals genoemd in 534.2.4.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
535.3   Selectiviteit tussen toestellen voor aardlekbeveiliging
Om de continuïteit van de voeding te waarborgen van die delen van de installatie waarop een eventueel defect geen betrekking heeft, kan het noodzakelijk zijn om in serie geschakelde toestellen voor aardlekbeveiliging te installeren die selectief ten opzichte van elkaar zijn. Dit geldt des te meer indien de veiligheid in het geding is. Deze selectiviteit kan worden verkregen door de toestellen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.2   Scheiden
536.2.1   Algemeen 536.2.1.1   Elke stroomketen moet kunnen worden gescheiden van elke actieve geleider van de voeding, met uitzondering van het bepaalde in 536.1.2. Mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten mag een gemeenschappelijke voorziening voor het scheiden van een groep stroomketens zijn toegepast. 536.2.1.2   Passende voorzieningen moeten aanwezig zijn om te verhinderen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n536.2.1.5
Elke schakel- en verdeelinrichting moet door één enkel toestel kunnen worden gescheiden. Indien de bedrijfsomstandigheden in niet tot bewoning bestemde gebouwen dit noodzakelijk maken mag een schakel- en verdeelinrichting worden gesplitst in twee gedeelten, die elk met één enkel toestel kunnen worden gescheiden. OPMERKING a De in deze bepaling vereiste scheiding behoort tot stand te kunnen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.2.2   Scheiders
536.2.2.1   Scheiders moeten alle actieve delen van de desbetreffende stroomketens doeltreffend onderbreken, uitgezonderd het bepaalde in 536.1.2. Scheiders moeten voldoen aan het bepaalde in 536.2.2.2 t.m.  536.2.2.8. 536.2.2.2   Scheiders moeten voldoen aan de volgende twee voorwaarden: a) over de aansluitklemmen van elke open pool in nieuwe, schone en droge toestand een doorslaghoudspanning
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.2.2.1
Scheiders moeten alle actieve delen van de desbetreffende stroomketens doeltreffend onderbreken, uitgezonderd het bepaalde in 536.1.2. Scheiders moeten voldoen aan het bepaalde in 536.2.2.2 t.m.  536.2.2.8.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.2.2.2
Scheiders moeten voldoen aan de volgende twee voorwaarden: a) over de aansluitklemmen van elke open pool in nieuwe, schone en droge toestand een doorslaghoudspanning hebben volgens tabel 53.3 en OPMERKING Naast scheiding kunnen ook andere aspecten een rol spelen, die het noodzakelijk maken om grotere scheidingsafstanden aan te houden dan die welke uitsluitend door de doorslaghoudspanningen
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""