Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
529.3
Alle delen van een leidingsysteem waaraan onderhoud moet worden verricht, moeten veilig en goed toegankelijk zijn. OPMERKING In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om door middel van ladders, bordessen enz. te zorgen voor een blijvende toegang.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
530.2   Normatieve verwijzingen
Zie deel 0.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.1.1   TN-stelsels
In TN-stelsels moeten beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 431 en in 434.2 en moeten beveiligingstoestellen tegen kortsluitstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 533.3. Ook moet zijn voldaan aan het bepaalde in 411.4.4.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.1   Algemene bepalingen betreffende de installatie
Toestellen voor aardlekbeveiliging toegepast in DC-stroomketens moeten speciaal zijn ontworpen om verschilstromen bij dit spanningstype te detecteren en om onder normale omstandigheden en bij het optreden van fouten stromen in de keten te kunnen onderbreken. nOPMERKING a Voor deze toepassing kan een toestel voor aardlekbeveiliging type B worden gekozen. OPMERKING b Indien de voeding
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.4   TT-stelsels
Indien een installatie is beveiligd door één toestel voor aardlekbeveiliging, moet dit zijn aangebracht bij het voedingspunt van de installatie. Het toestel voor aardlekbeveiliging mag op een andere plaats zijn aangebracht indien het deel van de installatie tussen het voedingspunt van de installatie en het toestel voor aardlekbeveiliging voldoet aan de eisen voor bescherming door het gebruik van
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.5   IT-stelsels
Wanneer, bij toepassing van aardlekbeveiliging, bij een eerste fout niet mag worden uitgeschakeld, moet de stroom waarbij het toestel nog niet aanspreekt, gelijk zijn aan of groter zijn dan de stroom die bij een eerste fout (met een verwaarloosbare impedantie) van een faseleiding naar aarde vloeit.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533   Beveiligingstoestellen tegen overstroom
533.1   Algemene eisen 533.1.1   Bij schroefsmeltveiligheden moet de voeding zijn verbonden met het bodemcontact van de patroonhouder. 533.1.2   Smeltveiligheden moeten zo zijn aangebracht dat de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de patroonhouder contact maakt tussen geleidende delen die behoren tot naast elkaar geplaatste smeltveiligheden. 533.1.3   Smeltveiligheden waarvan de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533.3   Keuze van toestellen voor beveiliging van leidingsystemen tegen kortsluiting
Bij de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 43 voor kortsluiting met een tijdsduur van ten hoogste 5 s moet rekening worden gehouden met zowel de laagste als de hoogste kortsluitstroom die kan optreden. Indien de norm voor een beveiligingstoestel zowel een kortsluituitschakelvermogen bij normaal bedrijf als een maximaal kortsluituitschakelvermogen noemt, mag het beveiligingstoestel worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2   Keuze en installatie van overspanningsafleiders in gebouwinstallaties
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders
Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op andere wijze gespecificeerd, moeten de overspanningsafleiders
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""