Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
706.414.3.101
Bronnen voor SELV- en PELV-ketens moeten zich buiten de nauwe geleidende ruimte bevinden, tenzij deze deel uitmaken van de vast opgestelde installatie binnen de nauwe geleidende ruimte zoals weergegeven onder punt c) van 706.410.3.10.
NEN 1010:2020 Norm
708   Campings en vergelijkbare terreinen
708.1   Fundamentele uitgangspunten708.11   Onderwerp en toepassingsgebiedDe bepalingen van dit hoofdstuk zijn alleen van toepassing op stroomketens voor de voeding van verrijdbare onderkomens, tenten of seizoenwoonverblijven op campings en vergelijkbare terreinen.OPMERKINGIn dit hoofdstuk worden 'campings en vergelijkbare terreinen' samengevat onder de term 'camping'.De bepalingen gelden niet voor
NEN 1010:2020 Norm
708.312.2   Wijze van aarding van het stelsel
708.312.2.1   TN-stelsels Voeg toe: Bij een TN-stelsel mag de eindgroep voor de voeding van een verrijdbaar onderkomen, tent of seizoenwoonverblijf geen PEN-leiding bevatten.
NEN 1010:2020 Norm
708.313.1   Algemeen
Voeg toe: 708.313.1.101   De nominale voedingsspanning van het systeem moet zijn gekozen uit NEN-EN-IEC 60038.De nominale voedingsspanning mag niet meer bedragen dan 230 V AC bij één fase en/of 400 V AC bij drie fasen en 48 V DC.
NEN 1010:2020 Norm
708.410.3.5
Vervang de bestaande tekst door: Bescherming door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik, zoals beschreven in bijlage 41.B, is niet toegelaten.
NEN 1010:2020 Norm
708.51   Keuze en installatie van elektrisch materieel – Algemene bepalingen
708.512   Bedrijfsomstandigheden en uitwendige invloeden708.512.2   Uitwendige invloeden Voeg toe: OPMERKINGOp een camping wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van personen, aangezien het menselijk lichaam in contact kan zijn met aardpotentiaal, aan de bescherming van leidingen tegen tentharingen of grondankers en aan het rijden met zware of hoge voertuigen.708.512.2.101   Aanwezigheid
NEN 1010:2020 Norm
708.52   Leidingsystemen
708.521   Soorten leidingsystemen708.521.7   Meerdere stroomketens in één kabel Voeg toe: 708.521.7.101   Voeding voor de standplaatsHet voorkeurssysteem voor het voeden van elektrisch voedingsmaterieel voor standplaatsen is de toepassing van ondergrondse kabels.708.521.7.102   Ondergrondse kabelsEen ondergrondse stroomketen moet op voldoende diepte worden gelegd om te voorkomen dat deze wordt
NEN 1010:2020 Norm
708.521.7.103   Bovengrondse leidingen
Elke bovengrondse leiding moet zijn geïsoleerd.Palen en andere dragers voor bovengrondse leidingen moeten zo zijn geplaatst of beschermd dat het onwaarschijnlijk is dat ze worden beschadigd door rijdende voertuigen.Elke bovengrondse leiding moet een hoogte hebben van ten minste 6 m in alle gebieden waar voertuigen kunnen rijden, en ten minste 3,5 m in alle andere gebieden.
NEN 1010:2020 Norm
708.521.11   Keuze van leidingen
nlb Voeg toe: 708.521.11.101   Elektrische leidingen moeten worden gekozen en toegepast overeenkomstig tabel 700.A.1 in bijlage 700.A, onder de voorwaarde dat ze geschikt zijn voor de geldende uitwendige invloeden.nlb
NEN 1010:2020 Norm
708.55   Overig elektrisch materieel
708.550   Inleiding Voeg toe: 708.550.101   Contactdozen708.550.101.1   Elke contactdoos moet in overeenstemming zijn met NEN-EN-IEC 60309-2.Elke contactdoos moet een beschermingsgraad hebben van ten minste IP44, of deze bescherming moet door een omhulling worden geboden.nlb[niet overgenomen]nlb708.550.101.2   Elke contactdoos moet zo dicht mogelijk zijn geplaatst bij de standplaats voor de caravan
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.