Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
705.513   Bereikbaarheid
Voeg toe: 705.513.101   Toegankelijkheid voor levende haveElektrisch materieel mag in het algemeen niet toegankelijk zijn voor levende have. Materieel dat inherent toegankelijk is voor levende have, zoals materieel voor het voederen en waterbassins, moet op passende wijze zijn gemaakt en geïnstalleerd om schade veroorzaakt door de levende have te voorkomen, en het risico op verwonding van de levende
NEN 1010:2020 Norm
705.513.101   Toegankelijkheid voor levende have
Elektrisch materieel mag in het algemeen niet toegankelijk zijn voor levende have. Materieel dat inherent toegankelijk is voor levende have, zoals materieel voor het voederen en waterbassins, moet op passende wijze zijn gemaakt en geïnstalleerd om schade veroorzaakt door de levende have te voorkomen, en het risico op verwonding van de levende have te minimaliseren.
NEN 1010:2020 Norm
705.53   Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders
705.530   Inleiding705.530.4   Algemeen en algemene bepalingen Voeg toe: 705.530.4.101   Alleen elektrische verwarmingstoestellen met een zichtbare indicatie betreffende het in bedrijf zijn mogen worden gebruikt.
NEN 1010:2020 Norm
705.530.4.101
Alleen elektrische verwarmingstoestellen met een zichtbare indicatie betreffende het in bedrijf zijn mogen worden gebruikt.
NEN 1010:2020 Norm
705.55   Overig elektrisch materieel
705.550   Inleiding Voeg toe: 705.550.101   ContactdozenContactdozen voor bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt moeten voldoen aan:—   NEN-EN-IEC 60309-1,—   NEN-EN-IEC 60309-2 indien onderlinge uitwisselbaarheid is vereist of—   van toepassing zijnde nationale normen mits de toegekende stroom niet hoger is dan 20 A.705.559   Verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties705.559.3
NEN 1010:2020 Norm
705.550.101   Contactdozen
Contactdozen voor bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt moeten voldoen aan:—   NEN-EN-IEC 60309-1,—   NEN-EN-IEC 60309-2 indien onderlinge uitwisselbaarheid is vereist of—   van toepassing zijnde nationale normen mits de toegekende stroom niet hoger is dan 20 A.
NEN 1010:2020 Norm
705.560.101   Automatische levensondersteunende voorzieningen voor intensieve veehouderij
Binnen de intensieve veehouderij moet op de volgende wijze rekening zijn gehouden met systemen die voorzien in de levensbehoeften van de levende have:a)   Indien de toevoer van voer, water, lucht en/of licht aan de levende have niet gewaarborgd is bij een storing in het openbare net, moet zijn voorzien in een zekere stroomvoorziening zoals een alternatieve of back-upvoeding (zie ook rubriek 551)
NEN 1010:2020 Norm
706.41   Bescherming tegen elektrische schok
706.410   Inleiding706.410.3   Algemene eisen706.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: Bescherming door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik, zoals beschreven in bijlage 41.B, is niet toegelaten. Voeg toe: 706.410.3.101   In nauwe geleidende ruimten zijn de volgende beschermingsmaatregelen van toepassing op stroomketens:a)   voor de voeding van handgereedschap en draagbaar materieel
NEN 1010:2020 Norm
706.414.3   Bronnen voor SELV- en PELV-ketens
Voeg toe: 706.414.3.101   Bronnen voor SELV- en PELV-ketens moeten zich buiten de nauwe geleidende ruimte bevinden, tenzij deze deel uitmaken van de vast opgestelde installatie binnen de nauwe geleidende ruimte zoals weergegeven onder punt c) van 706.410.3.10.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.