Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
702.550.103   Elektrisch materieel van fonteinen
Elektrisch materieel in de zones 0 en 1 moet ontoegankelijk zijn, bijvoorbeeld door middel van gewapend glas of door roosters die uitsluitend met behulp van gereedschap kunnen worden verwijderd.Elektrische pompen moeten voldoen aan de eisen van IEC 60335-2-41.
NEN 1010:2020 Norm
702.550.104   Bijzondere bepalingen voor de installatie van elektrisch materieel in zone 1 van zwembaden
702.550.104.1   Vast aangebracht materieel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwembaden (bijvoorbeeld filtratiegroepen, straalstroompompen) en wordt gevoed bij lage spanning, is toegelaten in zone 1 mits aan de volgende eisen is voldaan:a)   het materieel moet zijn aangebracht binnen een omhulsel met gelijkwaardige isolatie dat bescherming biedt tegen middelzware mechanische inslagen AG2;
NEN 1010:2020 Norm
702.550.104.2
Bij zwembaden waar geen zone 2 is, mogen verlichtingsarmaturen die door niet-SELV-stroomketens worden gevoed maar niet boven 12 V AC of 30 V DC uitkomen (zie 702.410.3.101.1), worden geplaatst in zone 1 aan een wand of het plafond, onder de voorwaarde dat aan beide onderstaande eisen is voldaan:—   de stroomketen wordt beschermd door automatische uitschakeling van de voeding en aanvullend zijn
NEN 1010:2020 Norm
702.550.105   Verwarmingssystemen in vloer en plafond
OPMERKINGZie ook hoofdstuk 753.Elektrische verwarmingselementen mogen in de vloer zijn aangebracht, mits deze zijn beveiligd door:—   SELV-ketens (zie rubriek 414), waarbij de bron voor SELV-ketens is geïnstalleerd buiten de zones 0 en 1. Waar de bron voor SELV-ketens is geïnstalleerd in zone 2 is 702.530 van toepassing of—   automatische uitschakeling van de voeding, waarbij de verwarmingselementen
NEN 1010:2020 Norm
703.3   Vaststellen van algemene kenmerken
Voeg toe: 703.3.1   AlgemeenBij de toepassing van dit hoofdstuk moeten de in 703.3.2 t/m 703.3.4 gespecificeerde zones in aanmerking worden genomen (zie ook figuur 703.1).703.3.2   Beschrijving van zone 1Zone 1 is het gebied waar de saunakachel zich bevindt en dat wordt begrensd door de vloer, de koude zijde van de warmte-isolatie van het plafond en een verticaal vlak rondom de saunakachel gemeten
NEN 1010:2020 Norm
703.41   Bescherming tegen elektrische schok
703.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: Bescherming door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik, zoals beschreven in bijlage 41.B, is niet toegelaten.703.410.3.6    Vervang de bestaande tekst door: Bescherming door niet-geleidende ruimten en plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden, zoals beschreven in bijlage 41.C, is niet toegelaten.703.414   Beschermingsmaatregel
NEN 1010:2020 Norm
703.414   Beschermingsmaatregel: extra lage spanning: SELV en PELV
703.414.4   Eisen aan SELV- en PELV-ketens703.414.4.5    Vervang de bestaande tekst door: Al het elektrisch materieel moet zijn ingericht met basisbescherming door:a)   afschermingen of omhulsels met een beschermingsgraad van ten minste IPXXB of IP2X ofb)   isolatie die een beproevingsspanning van 500 V AC effectief gedurende 1 min kan doorstaan.
NEN 1010:2020 Norm
703.463.1.101
Schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel dat deel uitmaakt van het materieel van de saunakachel of van overig in zone 2 vast opgesteld materieel, mag zijn geïnstalleerd in de saunaruimte of -cabine volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Overig schakelmaterieel, bijvoorbeeld voor verlichting, moet zijn geplaatst buiten de saunaruimte of -cabine. Binnen de ruimte waarin zich de saunakachel
NEN 1010:2020 Norm
703.51   Algemene bepalingen
703.512   Bedrijfsomstandigheden en uitwendige invloeden703.512.2   Uitwendige invloeden Voeg toe: Elektrisch materieel moet ten minste een beschermingsgraad hebben van IP24. Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat reiniging door middel van waterstralen zal plaatsvinden, moet het elektrisch materieel een beschermingsgraad hebben van ten minste IPX5.De ruimte is ingedeeld in drie zones, zoals
NEN 1010:2020 Norm
703.52   Keuze en installatie van leidingsystemen
703.520   Inleiding Voeg toe: Leidingsystemen worden bij voorkeur gelegd buiten de zones, dat wil zeggen aan de koude zijde van de warmte-isolatie. Indien het leidingsysteem is gelegd in zone 1 of 3, dat wil zeggen aan de warme zijde van de warmte-isolatie, moet dit bestand zijn tegen hitte overeenkomstig 703.512.2. Metalen mantels en metalen buis mogen bij normaal gebruik niet aanraakbaar zijn
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.