Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010-8:2021 Norm
NEN 1010-8:2021
NEN 1010-8:2021 4 DEEL 8 -3: FUNCTIONELE ASPECTEN – BEDRIJFSVOERING VAN PROSUMENTINSTALLATIES (NPR) ............................................................................................... 128 8 -3 Inleiding ................................................................................................................................................. 130 8 -3:1 Onderwerp en toepassingsgebied
NEN 1010-8:2021 Norm
NEN 1010-8:2021
NEN 1010-8:2021 17 8-1:4.2 Energierendementsbepaling voor elektrische installaties 8-1:4.2.1 Algemeen Beoordeling van energierendement van installaties moet worden uitgevoerd conform b ijlage 8-1: B. De beoordeling moet bij voorkeur gebeuren door meting. Dit kan ook gebeuren door berekening. De frequentie van de periodieke beoordeling van een installatie moet worden bep aald met inachtneming
NEN 1010-8:2021 Norm
NEN 1010-8:2021
NEN 1010-8:2021 22 Ontwerpers, installateurs of de eigenaar van het gebouw moeten met elkaar afspreken welke zones er binnen het gebouw zijn. 8-1:7.2 Bepaling van de toepassingen binnen de vastgestelde zones Het identificeren van de toepassing van een bepaalde stroomketen of zone is nodig om nauwkeurige meting en analyse van het energieverbruik , vermogensvraag en andere elektrische
NEN 1010-8:2021 Norm
NEN 1010-8:2021
NEN 1010-8:2021 26 8-1:7.6 Invloed op het ontwerp van een elektrische installatie Het ontwerp van een elek trische installatie moet het energierendement in elk stadium in ogenschouw nemen, met inbegrip van de verschillende belastingsprofielen, toepassingen, zones en vermazing. De installatie van vast materieel voor prestatiemeting s- en -bewakingsinrichtingen, besturing en energiemanagement
NEN 1010-8:2021 Norm
NEN 1010-8:2021
NEN 1010-8:2021 29 voldoende. Voor het laagste niveau, op het niveau van de eindgroep en, is het voldoende de verbruiksduur te geven of een trend te volgen of een belasting te bew aken. OPMERKING Er zijn uitzonderingen op dit uitgangspunt: bijvoorbeeld in de cementproductie , waar een unieke, zeer zware belasting een bepaalde nauwkeurigheidsmeting kan rechtvaardigen. De meter bij het voedingspunt
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""