Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
702   Zwembaden en fonteinen
702.1   Fundamentele uitgangspunten702.11   Onderwerp en toepassingsgebiedDe bijzondere bepalingen van dit hoofdstuk hebben betrekking op elektrische installaties van:—   bassins in zwembaden en kinderbaden en de aangrenzende zones van deze bassins;—   gebieden in natuurlijke wateren, plassen in grindgaten en kustgebieden en vergelijkbare gebieden met inbegrip van het omliggende gebied, die speciaal
NEN 1010:2020 Norm
702.4   Beschermingsmaatregelen
702.41   Bescherming tegen elektrische schok702.410   Inleiding Voeg toe: OPMERKING 1Voor de keuze en installatie van contactdozen wordt verwezen naar 702.530.OPMERKING 2Voor de keuze en installatie van ander materieel wordt verwezen naar 702.55.702.410.3   Algemene eisen702.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: Beschermingsmaatregelen door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik
NEN 1010:2020 Norm
702.41   Bescherming tegen elektrische schok
702.410   Inleiding Voeg toe: OPMERKING 1Voor de keuze en installatie van contactdozen wordt verwezen naar 702.530.OPMERKING 2Voor de keuze en installatie van ander materieel wordt verwezen naar 702.55.702.410.3   Algemene eisen702.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: Beschermingsmaatregelen door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik, zoals beschreven in bijlage 41.B, mogen niet
NEN 1010:2020 Norm
702.410.3.6
Vervang de bestaande tekst door: Beschermingsmaatregelen door niet-geleidende ruimten, plaatselijke potentiaalvereffening die niet met aarde is verbonden en elektrische scheiding voor de voeding van meer dan één elektrisch toestel, zoals beschreven in bijlage 41.C, mogen niet worden toegepast. Voeg toe:
NEN 1010:2020 Norm
702.414.4   Eisen aan SELV- en PELV-ketens
Voeg toe: PELV is niet toegelaten.702.414.4.5    Voeg toe: Waar SELV-ketens worden toegepast moet, ongeacht de nominale spanning, zijn voorzien in basisbescherming (bescherming tegen directe aanraking) door:—   afschermingen of omhulsels die ten minste beschermingsgraad IP2X of IPXXB tot stand brengen, in overeenstemming met NEN 10529 of—   isolatie die bestand is tegen een beproevingsspanning
NEN 1010:2020 Norm
702.415   Aanvullende bescherming
702.415.2   Aanvullende beschermende potentiaalvereffening Voeg toe: Alle vreemde geleidende delen in de zones 0, 1 en 2 moeten onderling met behulp van vereffeningsleidingen zijn verbonden en zijn aangesloten op de beschermingsleidingen van de metalen gestellen van materieel dat zich in deze zones bevindt.OPMERKING 5Deze aansluiting op de beschermingsleiding mag zijn aangebracht in de directe
NEN 1010:2020 Norm
702.521.11   Keuze van leidingen
nlb Voeg toe: 702.521.11.101   Elektrische leidingen moeten worden gekozen en toegepast overeenkomstig tabel 700.A.1 in bijlage 700.A, onder de voorwaarde dat ze geschikt zijn voor de geldende uitwendige invloeden.nlb
NEN 1010:2020 Norm
702.522.8   Andere mechanische belastingen (AJ)
Voeg toe: 702.522.8.101   Installatie volgens de zonesIn de zones 0, 1 en 2 mogen leidingsystemen geen toegankelijke metalen mantels hebben. Metalen mantels die niet toegankelijk zijn moeten zijn verbonden met de aanvullende potentiaalvereffening.OPMERKINGKabels zijn bij voorkeur gelegd in buizen om herbekabeling mogelijk te maken.702.522.8.102   Beperking van leidingsystemen volgens de zonesLeidingsystemen
NEN 1010:2020 Norm
702.530   Inleiding
Voeg toe: In zone 0 mag geen schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel, met inbegrip van contactdozen, zijn geïnstalleerd.In zone 1 mogen schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel en contactdozen alleen zijn geïnstalleerd indien deze worden gevoed door SELV, waarvan de voedingsbron buiten de zones 0 en 1 is geplaatst. Waar de SELV-voedingsbron in zone 2 is geïnstalleerd moet zijn voedende
NEN 1010:2020 Norm
702.550.101.2
Vast aangesloten reinigingsmaterieel voor zwembaden bedoeld om te worden gebruikt in zones 0 en 1 moeten worden gevoed door SELV lager dan of gelijk aan 12 V AC of 30 V DC, waarbij de voedingsbron buiten de zones 0 en 1 is geplaatst. Waar de voedingsbron in zone 2 is geïnstalleerd, is 702.530 van toepassing (zie 702.410.3.101.1).
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.