Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
7100 resultaten
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
5.6.4   Elektrisch materieel voor veiligheidsvoorzieningen
InstallatieTwee onafhankelijke leidingsystemen vanaf één voedingsbron mogen worden gebruikt als voeding voor een veiligheidsvoorziening. Dit mag alleen als beide leidingsystemen niet tegelijkertijd defect kunnen raken.Beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders moeten duidelijk zijn aangeduid en bijeengebracht op plaatsen die alleen toegankelijk zijn voor vakbekwame personen of voldoende onderrichte
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
6.1   Algemene eisen
Elke elektrische installatie moet tijdens het installeren en bij voltooiing worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf wordt genomen.De volgens 5.1.5 vereiste documentatie moet beschikbaar zijn voor diegenen die de inspectie uitvoeren.OPMERKINGVoor elektrische installaties kunnen ook nog andere normen van toepassing zijn.Er moeten voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om tijdens de inspectie gevaar
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
6.3.1   Algemene eisen
Meetinstrumenten, bewakingsmaterieel en bijbehorende methoden moeten worden gekozen volgens de NEN-EN-IEC 61557-reeks.Als bij metingen en beproevingen een defect of tekortkoming is geconstateerd, dan moeten de metingen en beproevingen worden herhaald nadat het defect of de tekortkoming is verholpen. Dat geldt ook voor eerder gedane metingen of beproevingen waarvan het resultaat door een defect
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
6.3.9   Spanningsverlies
Bij inspectie van het spanningsverlies moet worden gecontroleerd of is voldaan aan de eisen in 5.2.2, Stap 6.Het spanningsverlies is het verschil tussen de gemeten spanning aan het begin van de elektrische installatie en de gemeten spanning op het aangesloten elektrisch materieel.
NEN 4010:2020+C1:2022 nl Norm
6.4   Rapportage over de inspectie
Bij inspectie van een elektrische installatie moet een rapport worden opgesteld.Dit rapport moet gegevens bevatten over:—   de omvang van de elektrische installatie,—   de visuele inspectie, en—   de resultaten van metingen en beproevingen.Als er defecten of tekortkomingen bij de inspectie aan het licht komen, dan moeten deze worden verholpen voordat de inspecteur verklaart dat de elektrische installatie
NEN 1010:2020 Norm
701   Ruimten met een bad of douche
701.1   Fundamentele uitgangspunten701.11   Onderwerp en toepassingsgebiedDe bepalingen van dit hoofdstuk hebben betrekking op de elektrische installaties in ruimten met een vast bad (vaste badkuip) of vaste douche, alsmede op de aangrenzende zones, zoals beschreven in deze norm.Deze norm is niet van toepassing op voorzieningen voor noodgevallen, bijvoorbeeld nooddouches die worden gebruikt in industriële
NEN 1010:2020 Norm
701.11   Onderwerp en toepassingsgebied
De bepalingen van dit hoofdstuk hebben betrekking op de elektrische installaties in ruimten met een vast bad (vaste badkuip) of vaste douche, alsmede op de aangrenzende zones, zoals beschreven in deze norm.Deze norm is niet van toepassing op voorzieningen voor noodgevallen, bijvoorbeeld nooddouches die worden gebruikt in industriële gebieden of laboratoria.OPMERKINGVoor medisch gebruikte ruimten
NEN 1010:2020 Norm
701.41   Bescherming tegen elektrische schok
701.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: Bescherming door hindernissen en door plaatsing buiten handbereik, zoals beschreven in bijlage 41.B, is niet toegelaten.701.410.3.6    Vervang de bestaande tekst door: Bescherming door niet-geleidende ruimten en plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden, zoals beschreven in bijlage 41.C, is niet toegelaten.701.413   Beschermingsmaatregel
NEN 1010:2020 Norm
701.512.102   Installatie van schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel met toebehoren afhankelijk van uitwendige invloeden
Het volgende schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel is toegelaten binnen de zones.Zone 0:Geen.Zone 1:a)   lasdozen en aansluitpunten voor de voeding van elektrische toestellen die zijn toegelaten in de zones 0 en 1 overeenkomstig 701.55;b)   toebehoren, met inbegrip van contactdozen, van stroomketens die worden beschermd door SELV of PELV met een nominale spanning van ten hoogste 25 V AC
NEN 1010:2020 Norm
701.753.5   Keuze en installatie van elektrisch materieel
701.753.51   Algemene bepalingen Voeg toe: Voor elektrische vloerverwarmingssystemen mogen uitsluitend verwarmingskabels overeenkomstig de relevante productnormen of dunne buigzame verwarmingselementen overeenkomstig de relevante productnorm zijn geïnstalleerd mits zij zijn voorzien van een metalen mantel, een metalen omhulsel of een fijnmazig metalen rooster. Het fijnmazige metalen rooster,
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.