Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
313.2   Voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen en voor stand-by elektrische systemen
Waar de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen is voorgeschreven, bijvoorbeeld door de voor de brandveiligheid verantwoordelijke overheid, of waar de omstandigheden bij ontruiming in noodsituaties dat noodzakelijk maken en/of de aanwezigheid van reservevoedingen wordt verlangd door degene die de installatie heeft gespecificeerd, moeten de kenmerken van de voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen
NEN 1010:2020 Norm
314   Opdelen van installaties
314.1   Elke installatie moet, waar noodzakelijk, zijn opgedeeld in stroomketens om: — gevaar te vermijden en de nadelige gevolgen bij een defect zo gering mogelijk te houden; — veilig(e) inspectie, beproeving en onderhoud mogelijk te maken (zie ook hoofdstuk 53); — rekening te houden met gevaar dat zou kunnen ontstaan door een storing in een stroomketen, bijvoorbeeld een stroomketen
NEN 1010:2020 Norm
35.2   Classificatie
Een veiligheidsvoorziening is: — een niet-automatische voeding, waarvan het opstarten in werking wordt gezet door personeel of — een automatische voeding, waarvan het opstarten onafhankelijk van personeel verloopt. Een automatische voeding wordt op de volgende wijze geclassificeerd, afhankelijk van de omschakeltijd: — zonder onderbreking: een automatische voeding die binnen
NEN 1010:2020 Norm
36   Continuïteit van bedrijfsvoering
Elke noodzaak voor continuïteit van bedrijfsvoering die nodig wordt geacht gedurende de beoogde levensduur van de installatie, moet worden vastgesteld voor elke stroomketen. De volgende eigenschappen zouden hierbij moeten worden overwogen: — keuze van aarding van het stelsel; — keuze van het beveiligingstoestel om selectiviteit te verkrijgen; — aantal stroomketens; —
NEN 1010:2020 Norm
721.B.515   Voorkomen van wederzijdse schadelijke beïnvloeding
721.B.515.2   De ELV-installatie behoort zo te zijn geïnstalleerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de beschermingsmaatregelen van de laagspanningsinstallatie tegen directe aanraking of in sommige gevallen tegen indirecte aanraking. Er behoort op te worden toegezien dat er geen bedrijfsstromen van de ELV-installatie in de beschermingsleidingen van de laagspanningsinstallatie kunnen vloeien
NEN 1010:2020 Norm
721.B.515.2
De ELV-installatie behoort zo te zijn geïnstalleerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de beschermingsmaatregelen van de laagspanningsinstallatie tegen directe aanraking of in sommige gevallen tegen indirecte aanraking. Er behoort op te worden toegezien dat er geen bedrijfsstromen van de ELV-installatie in de beschermingsleidingen van de laagspanningsinstallatie kunnen vloeien.
NEN 1010:2020 Norm
721.B.523   Hoogste toelaatbare stromen
721.B.523.1   De kerndoorsnede van de voor de vaste bedrading gekozen geleiders behoort in overeenstemming te zijn met bijlage 721.C. Bijlage 721.C is niet van toepassing op signalerings- en besturingsketens.
NEN 1010:2020 Norm
721.B.55.2.6
De caravan behoort te worden geleverd met de aansluitmiddelen naar het trekkende voertuig die bestaan uit de volgende delen: a) een contactstop in overeenstemming met NEN-ISO 1724 en NEN-ISO 3732 of de ISO 11446-reeks, b) een snoer of buigzame leiding van ten hoogste 5 m lang waarvan het aantal aders met de minimumdoorsnede en de toewijzing overeenstemmen met tabel 721.B.1
NEN 1010:2020 Norm
721.B.55.3.4   Plaats
Een hulpbatterij behoort te zijn geplaatst in een afzonderlijke ruimte die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud of vervanging. De batterij behoort te zijn vastgezet zodat deze niet kan bewegen, bijvoorbeeld wanneer met de caravan wordt gereden.
NEN 1010:2020 Norm
721.B.55.3.6   Kabels van de hulpbatterij
Kabels van een hulpbatterij behoren te zijn beschermd door een aanvullende mantel of door deze tot aan het beveiligingstoestel tegen overstroom met band te omwikkelen.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""