Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
51.B.1
Elektrisch materieel zou moeten zijn gekozen en geïnstalleerd overeenkomstig de eisen in tabel 51.B.1. Deze tabel geeft aan welke eigenschappen voor het elektrisch materieel noodzakelijk zijn, afhankelijk van de uitwendige invloeden waaraan het elektrisch materieel kan zijn onderworpen. De eigenschappen van elektrisch materieel zouden moeten zijn vastgelegd door een beschermingsgraad
NEN 1010:2020 Norm
6.A
Bijlage 6.A (informatief) Schatting van de weerstandswaarde voor continuïteitsmetingen Tabel 6.A.1 — Specifieke weerstand R voor koperen geleiders bij 30 °C als functie van de nominale kerndoorsnede S voor globale berekening van de weerstandswaarde van geleiders Nominale kerndoorsnede S Specifieke weerstand R bij 30 °C mm2 mΩ/m 1,5 12,575 5 2,5 7,566 1 4 4,739 2
NEN 1010:2020 Norm
6.D.6.4.3.7.1   Algemeen
Waar bescherming door automatische uitschakeling van de voeding wordt gerealiseerd met een RCD, zou volgens hoofdstuk 41 de beproeving waarmee moet worden vastgesteld dat is voldaan aan de maximale uitschakeltijden, moeten worden uitgevoerd met een verschilstroom van 5 IΔn. Beproeven met een verschilstroom van IΔn kan voldoende zijn.
NEN 1010:2020 Norm
6.G.1.5   Gebruikte documentatie
In het inspectierapport behoort te zijn vastgelegd welke documentatie over de installatie is gebruikt bij de inspectie.
NEN 1010:2020 Norm
6.G.4   Geconstateerde afwijkingen
In het inspectierapport behoren geconstateerde afwijkingen te zijn vastgelegd. Eventuele aanbevelingen kunnen daarbij worden opgenomen.
NEN 1010:2020 Norm
709.B.2   Eenfasenetvoeding met beschermingstransformator op het schip
Figuur 709.B.2 — Directe aansluiting op een eenfasenetvoeding, met een beschermingstransformator op het vaartuig – TN-stelsel op het schip Legenda a toestel voor aardlekbeveiliging (RCD) OPMERKING Er mag geen verbinding worden gemaakt tussen de PE-leiding van het vaartuig en de PE-leiding van de voeding op de wal. Hiermee wordt voorkomen dat er galvanische stromen lopen tussen
NEN 1010:2020 Norm
709.B.3
De veiligheidsinstructie behoort ten minste de volgende elementen te bevatten: INSTRUCTIES VOOR AANSLUITINGEN OP DE VOEDING VANAF DE WAL 1) In te vullen door de beheerder van de jachthaven. Op deze jachthaven is een directe, geaarde aansluiting op de walvoeding aanwezig. Algemeen a) Tenzij u een beschermingstransformator hebt die aan boord is aangesloten om
NEN 1010:2020 Norm
710.C
Bijlage 710.C (informatief) Bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) in gebouwinstallaties Indien de magnetische inductie B bij 50 Hz op de positie van de patiënt niet boven de volgende waarden komt, zijn geen verstoringen te verwachten: — Btt = 1∙10-7 tesla bij een elektromyogram (EMG); — Btt = 2∙10-7 tesla bij een elektro-encefalogram (EEG); — Btt = 4∙10
NEN 1010:2020 Norm
712.C
Bijlage 712.C (informatief) Voorbeelden van de installatie van toestellen voor overspanningsbeveiliging in verschillende situaties Figuur 712.C.1 — Plaatsing van toestellen voor overspanningsbeveiliging in een PV-installatie Legenda Situatie Toestel voor overspanningsbeveiliging (SPD) op plaats en Installatie van SPD’s in een PV-installatie zonder externe bliksembeveiligingsinstallatie
NEN 1010:2020 Norm
721.A
Bijlage 721.A (normatief) Aanwijzingen voor de elektrische voeding Aansluiten a) Voordat de installatie van de caravan op een vaste elektrische installatie wordt aangesloten, moet worden gecontroleerd of: 1) de op het voedingspunt van de standplaats beschikbare voeding geschikt is voor de elektrische installatie en de toestellen van de caravan, en de toegekende waarden van
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""