Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
710.313.101
Voedingssystemen in medisch gebruikte ruimten moeten zo zijn ontworpen en geïnstalleerd dat automatische omschakeling van essentiële delen van een installatie van de normale installatie naar de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen mogelijk is (in overeenstemming met hoofdstuk 56).
NEN 1010:2020 Norm
710.41   Bescherming tegen elektrische schok
710.410   Inleiding 710.410.3   Algemene eisen 710.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: De beschermingsmaatregelen ‘bescherming door hindernissen’ en ‘bescherming door plaatsing buiten handbereik’, zoals beschreven in bijlage 41.B, mogen niet worden toegepast. 710.410.3.6    Vervang de bestaande tekst door: De beschermingsmaatregelen ‘bescherming door niet-geleidende
NEN 1010:2020 Norm
710.410   Inleiding
710.410.3   Algemene eisen 710.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: De beschermingsmaatregelen ‘bescherming door hindernissen’ en ‘bescherming door plaatsing buiten handbereik’, zoals beschreven in bijlage 41.B, mogen niet worden toegepast. 710.410.3.6    Vervang de bestaande tekst door: De beschermingsmaatregelen ‘bescherming door niet-geleidende ruimten’, ‘bescherming
NEN 1010:2020 Norm
710.410.3   Algemene eisen
710.410.3.5    Vervang de bestaande tekst door: De beschermingsmaatregelen ‘bescherming door hindernissen’ en ‘bescherming door plaatsing buiten handbereik’, zoals beschreven in bijlage 41.B, mogen niet worden toegepast. 710.410.3.6    Vervang de bestaande tekst door: De beschermingsmaatregelen ‘bescherming door niet-geleidende ruimten’, ‘bescherming door plaatselijke potentiaalvereffening
NEN 1010:2020 Norm
nlb710.410.3.101   Bescherming door geïsoleerd opstellen
In medisch gebruikte ruimten waarin (een deel van) het materieel geïsoleerd wordt opgesteld, moeten vaste aanraakbare metalen delen van de installatie geïsoleerd zijn opgesteld ten opzichte van de gebouwconstructie. De impedantie van al deze delen samen naar de gebouwconstructie moet ten minste 3 kΩ zijn. nlb
NEN 1010:2020 Norm
710.411.3   Eisen voor foutbescherming
710.411.3.2   Automatische uitschakeling bij het optreden van een fout 710.411.3.2.5    Voeg toe: In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2 is het volgende van toepassing: — de grenswaarde van de foutspanning UL mag voor IT-, TN- en TT-stelsels niet groter zijn dan 25 V AC (UL ≤ 25 V AC) of 60 V DC (UL ≤ 60 V DC). OPMERKING In het TN-stelsel kan bij 25 V AC
NEN 1010:2020 Norm
710.411.5   TT-stelsels
Voeg toe: Voor medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2 moeten toestellen voor beveiliging tegen lekstroom worden gebruikt als scheiders en zijn de eisen voor TN-stelsels van toepassing (zie 710.411.4).
NEN 1010:2020 Norm
710.414.1   Algemeen
Voeg toe: Bij toepassing van SELV- en/of PELV-ketens in medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2 mag de nominale spanning van verbruikend materieel niet groter zijn dan 25 V AC effectief of 60 V DC zonder rimpel. Basisbescherming volgens 41.A.1 of door afschermingen of omhulsels volgens 41.A.2 is essentieel.
NEN 1010:2020 Norm
710.415.2   Aanvullende beschermende potentiaalvereffening
710.415.2.1    Voeg toe: In elke medisch gebruikte ruimte van groep 1 en groep 2 moeten aanvullende beschermende vereffeningsleidingen zijn aangebracht en zijn aangesloten op de centrale aardrail voor de vereffening van potentiaalverschillen tussen de volgende delen die zich bevinden binnen de patiëntenomgeving of daarbinnen kunnen worden geplaatst: — beschermingsleidingen
NEN 1010:2020 Norm
710.44   Beveiliging tegen overspanning
710.444   Maatregelen tegen elektromagnetische invloeden 710.444.0   Inleiding Voeg toe: Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan elektromagnetische interferentie en elektromagnetische compatibiliteit. Meer informatie wordt gegeven in bijlage 710.C.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""