Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n514.3.6   Aanduiding van schakeldraden en schakeladers
De kleuren van schakeldraden en schakeladers moeten over de gehele lengte als volgt zijn: a) schakeldraden: zwart of grijs; b) schakeladers: zwart, bruin of grijs. OPMERKING Schakeldraden en schakeladers mogen zijn gekenmerkt met bijvoorbeeld cijfers of stippen.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
515   Voorkomen van wederzijdse schadelijke beïnvloeding
515.1   Elektrisch materieel moet zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat elektrische en niet-elektrische installaties elkaar niet schadelijk beïnvloeden. Elektrisch materieel zonder achterplaat mag niet rechtstreeks zijn gemonteerd op een montageoppervlak, tenzij is voldaan aan de volgende voorwaarden: — spanningsoverslag naar het montageoppervlak kan niet optreden en — verspreiding
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
515.3.1.2
Elektrisch materieel moet worden gekozen met voldoende lage emissieniveaus, zodat het geen elektromagnetische interferentie veroorzaakt met ander elektrisch materieel dat zich binnen of buiten het gebouw bevindt, via elektrische geleiding of voortplanting door de lucht. Indien noodzakelijk, moeten maatregelen worden genomen om de emissie te beperken (zie hoofdstuk 44). OPMERKING Toestellen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
520.1   Onderwerp en toepassingsgebied
Dit hoofdstuk behandelt de keuze en installatie van leidingsystemen. OPMERKING 1 Dit hoofdstuk heeft in het algemeen ook betrekking op beschermingsleidingen. Voor nadere bepalingen inzake deze geleiders, zie hoofdstuk 54. OPMERKING 2 Uitleg over hoofdstuk 52 wordt gegeven in NEN-EN-IEC 61200-52.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
520.4   Algemeen
520.4.1   De grondbeginselen van deel 1 gelden voor zover deze betrekking hebben op — kabels en geleiders, — de bijbehorende aansluitingen en/of verbindingen, — de bijbehorende ondersteuningen of ophangingen en — het bijbehorende omhulsel, of methoden ter bescherming tegen uitwendige invloeden. n520.4.2   Fase- en nulleidingen van dezelfde stroomketen moeten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
520.4.1
De grondbeginselen van deel 1 gelden voor zover deze betrekking hebben op — kabels en geleiders, — de bijbehorende aansluitingen en/of verbindingen, — de bijbehorende ondersteuningen of ophangingen en — het bijbehorende omhulsel, of methoden ter bescherming tegen uitwendige invloeden.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
521.9.1
Een buigzame leiding mag worden gebruikt voor vaste aanleg indien wordt voldaan aan het bepaalde in deze norm.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
521.9.3
Vast opgesteld materieel dat tijdelijk wordt verplaatst ten behoeve van aansluiten, schoonmaken enz., zoals fornuizen of verzonken montage-eenheiden voor installatie in verhoogde vloeren, moet zijn aangesloten met buigzame leidingen of snoeren.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
521.9.4
Flexibele buissystemen mogen worden gebruikt om buigzame geïsoleerde leidingen te beschermen.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n521.11   Keuze van leidingen
521.11.1   De soorten leidingen in tabel 52.J.1 (zie bijlage 52.J) mogen worden toegepast onder de voorwaarde dat ze geschikt zijn voor de geldende uitwendige invloeden. OPMERKING Elektrische kabels (in de vaste installatie) die zijn bedoeld voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken, vallen onder de Europese verordening voor bouwproducten CPR (Construction Products Regulation
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""