Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
51   Algemene bepalingen
510   Inleiding 510.1   Onderwerp en toepassingsgebied Dit hoofdstuk behandelt de keuze en installatie van elektrisch materieel en geeft algemene regels om te voldoen aan: a) de beschermingsmaatregelen voor veiligheid; b) de eisen voor de goede werking bij bedoeld gebruik van de installatie; c) de eisen voor de te verwachten uitwendige invloeden. 510.2   Normatieve
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
510.2   Normatieve verwijzingen
Zie deel 0.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
510.3   Algemeen
Al het elektrisch materieel moet zijn gekozen en zijn geïnstalleerd overeenkomstig de eisen in de volgende bepalingen van dit hoofdstuk en overeenkomstig de van toepassing zijnde eisen uit de overige hoofdstukken van deze norm.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
511.2   Aanvullende eisen op de verklaring van de fabrikant
Indien er geen normen van toepassing zijn op het te gebruiken materieel (bijvoorbeeld bij een nieuw ontwikkeld product), moet de fabrikant de ontwerper van de installatie of de installateur voorzien van de volledige documentatie en noodzakelijke testrapporten volgens de geldende wet- en regelgeving.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
512.1.2   Stroom
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de ontwerpstroom (bij wisselstroom: de effectieve waarde) die het bij normaal bedrijf moet voeren. Elektrisch materieel moet ook in staat zijn onder bijzondere omstandigheden de overstroom te voeren gedurende de aanspreektijd van de beveiligingstoestellen.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
512.1.3   Frequentie
Indien de frequentie van invloed is op de eigenschappen van het elektrisch materieel, moet de toegekende frequentie van het elektrisch materieel overeenkomen met de frequentie van de stroom in de desbetreffende stroomketen.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
512.1.6   Stoothoudspanning
Elektrisch materieel moet zo zijn gekozen dat de toegekende stoothoudspanning ten minste gelijk is aan de te verwachten overspanning op het punt van installatie, zoals omschreven in rubriek 443.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
512.2   Uitwendige invloeden
Bij de keuze en installatie van het materieel moet rekening worden gehouden met de uitwendige invloeden, zie bijlage 51.A en bijlage 51.B.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
514   Aanduiding
514.1   Algemeen Opschriften, symbolen of andere geschikte aanduidingen moeten worden aangebracht om de functie van schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel aan te geven, tenzij er geen kans op verwarring is. Bij schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel waarbij gevaar kan ontstaan doordat de schakelstand niet waarneembaar is voor het bedienend personeel, moet een waarneembare standaanduiding
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
514.3.5   Aanduiding van eenaderige kabels en installatiedraden
Faseleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin of zwart of grijs. Het gebruik van een van deze kleuren voor alle faseleidingen in een stroomketen is toegelaten. De enkelvoudige kleuren groen of geel mogen niet worden gebruikt. Eenaderige kabels met een mantel en installatiedraden die in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde productnorm en die niet
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""