Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
529.3
Alle delen van een leidingsysteem waaraan onderhoud moet worden verricht, moeten veilig en goed toegankelijk zijn. OPMERKING In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om door middel van ladders, bordessen enz. te zorgen voor een blijvende toegang.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
530.2   Normatieve verwijzingen
Zie deel 0.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.1.1   TN-stelsels
In TN-stelsels moeten beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 431 en in 434.2 en moeten beveiligingstoestellen tegen kortsluitstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 533.3. Ook moet zijn voldaan aan het bepaalde in 411.4.4.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.1   Algemene bepalingen betreffende de installatie
Toestellen voor aardlekbeveiliging toegepast in DC-stroomketens moeten speciaal zijn ontworpen om verschilstromen bij dit spanningstype te detecteren en om onder normale omstandigheden en bij het optreden van fouten stromen in de keten te kunnen onderbreken. nOPMERKING a Voor deze toepassing kan een toestel voor aardlekbeveiliging type B worden gekozen. OPMERKING b Indien de voeding
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.4   TT-stelsels
Indien een installatie is beveiligd door één toestel voor aardlekbeveiliging, moet dit zijn aangebracht bij het voedingspunt van de installatie. Het toestel voor aardlekbeveiliging mag op een andere plaats zijn aangebracht indien het deel van de installatie tussen het voedingspunt van de installatie en het toestel voor aardlekbeveiliging voldoet aan de eisen voor bescherming door het gebruik van
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.5   IT-stelsels
Wanneer, bij toepassing van aardlekbeveiliging, bij een eerste fout niet mag worden uitgeschakeld, moet de stroom waarbij het toestel nog niet aanspreekt, gelijk zijn aan of groter zijn dan de stroom die bij een eerste fout (met een verwaarloosbare impedantie) van een faseleiding naar aarde vloeit.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533   Beveiligingstoestellen tegen overstroom
533.1   Algemene eisen 533.1.1   Bij schroefsmeltveiligheden moet de voeding zijn verbonden met het bodemcontact van de patroonhouder. 533.1.2   Smeltveiligheden moeten zo zijn aangebracht dat de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de patroonhouder contact maakt tussen geleidende delen die behoren tot naast elkaar geplaatste smeltveiligheden. 533.1.3   Smeltveiligheden waarvan de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533.3   Keuze van toestellen voor beveiliging van leidingsystemen tegen kortsluiting
Bij de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 43 voor kortsluiting met een tijdsduur van ten hoogste 5 s moet rekening worden gehouden met zowel de laagste als de hoogste kortsluitstroom die kan optreden. Indien de norm voor een beveiligingstoestel zowel een kortsluituitschakelvermogen bij normaal bedrijf als een maximaal kortsluituitschakelvermogen noemt, mag het beveiligingstoestel worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2   Keuze en installatie van overspanningsafleiders in gebouwinstallaties
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders
Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op andere wijze gespecificeerd, moeten de overspanningsafleiders
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: — bescherming door hindernissen; — bescherming door plaatsing buiten handbereik; — bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden; — bescherming door niet-geleidende ruimten; — galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 ook van toepassing op installaties thuis met medische apparatuur (bijv. dialyse thuis)?
In de editie NEN 4010:2019 zijn medische ruimten niet opgenomen. De normcommissie wil in de volgende editie eenvoudige medische ruimten opnemen, zoals een praktijkruimte van een huisarts, tandarts of dierenarts, en ruimten voor thuisdialyse.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 ook in NEN-Connect opgenomen?
NEN 4010 is vanaf 30 januari 2019 beschikbaar in NEN Connect. Uiteraard moet het wel in uw pakket opgenomen worden. Neem daarvoor contact op met klantenservice klantenservice@nen.nl. NEN 4010 is ook opgenomen in dit product 'Werken met NEN 1010'.
Pagina
NEN 4010 video's
Op 30 januari 2019 vond het introductiecongres van de nieuwe NEN 4010 'Eisen voor de algemene Nederlands installatiepraktijk' plaats. Deze nieuwe norm NEN 4010 is voor alle installateurs, monteurs en werkvoorbereiders die zich bezighouden met het installeren van elektrische installaties in gebouwen, zoals voor bewoning, zakelijke doeleinden, publieke functies, licht industriële doeleinden en landbouw
Pagina
Nederlandse versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar
Auteur: Henrie Verwey Datum: September 2019 EN 60204 is een reeks van normen die allemaal gerelateerd zijn aan de elektrische uitrusting van machines. Voor de meeste machines is deel 1 van EN 60204 van toepassing. Deel 11 is voor machines die gebruikmaken van hoogspanning (> 1000 V AC of > 1500 V DC). De delen 3X zijn alleen van toepassing op specifieke (groep van) machines. Zo is bijvoorbeeld
Pagina
Omschakelen naar DC-distributie?
Training NPR 9090 over DC-installaties Auteur: Henry Lootens Datum: november 2019 De toename van lokaal, duurzaam opgewekte energie belast het elektriciteitsnetwerk met steeds meer pieken. In gebouwen kan dat slim worden ondervangen door energieopslag en de juiste energiesturingen. Alle nieuwe toevoegingen aan de installatie moeten dan werken op gelijkspanning of dit produceren. De veelal
Pagina
Artikelen
Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien. Status nieuwe NEN 1010 Datum: 21 december 2020 Helaas is de nieuwe NEN 1010 die wij op 10 oktober 2020 in het online event toegelicht hebben, nog niet gereed. Normalisatie is het proces om te komen
Pagina
Verslimming vraagt om standaarden
Internationale norm op het gebied van ‘digital twin’-technologie op komst Gepubliceerd Mag 1010 / 01-2020 Auteur: dr. Henk-Jan Hoekjen   Het kan niemand ontgaan: slimme technologie dringt steeds meer door in alle facetten van het dagelijks leven. Ook aan de industrie gaat de huidige soms disruptieve verslimming natuurlijk niet voorbij. Zo is de zogenoemde ‘digital twin’-technologie momenteel
Pagina
NEN-IEC 62125 met meer aandacht voor het milieu
Gepubliceerd in Mag 1010 / 02-2020 Auteur: dr. Gerrit Tenkink Eind november kwamen de leden van de normcommissie NEC 20A bij elkaar en is besloten om norm IEC 62125  als Nederlandse norm NEN-IEC 62125 ‘Milieuoverwegingen specifiek voor geïsoleerde elektriciteits- en controlekabels’ te aanvaarden. De Europese aanvaarding door CENELEC laat nog even op zich wachten, maar de nationale NEC 20A -vergadering
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""