Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:10.2.1.2   Verlichting
Verlichting kan een hoog energieverbruik in een elektrische installatie vertegenwoordigen, afhankelijk van het type lampen en armaturen dat is toegepast. Verlichtingsregeling is een van de gemakkelijkste manieren om het energierendement te verbeteren. Er behoort daarom zorgvuldig te worden nagedacht over verlichtingsregeling. Het type lamp, het voorschakelapparaat en de schakel- en regelinrichting
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:10.2.4   Lokale voedingsbronnen
8-1:10.2.4.1   Hernieuwbare en lokale opwekking van energieLokale bronnen van hernieuwbare energie en andere lokale productiebronnen verhogen op zich niet het rendement van de elektrische installatie, maar het verlagen van de algehele verliezen van het openbare net als gevolg van de verlaging van het energieverbruik uit dat net kan worden beschouwd als een indirecte energierendementsmaatregel.Zie voor
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:11   Maatregelen
Metingen moeten worden geanalyseerd en vervolgens moeten er directe of programmatische maatregelen worden getroffen:—   directe maatregelen bestaan uit het onmiddellijk aanbrengen van energierendementsverbeteringen, zoals het bedienen van ramen of het beheersen van temperaturen;—   programmatische maatregelen bestaan uit het analyseren van eerdere metingen gedurende een bepaald tijdsbestek (bijvoorbeeld
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:A.3   Methode van de gemiddelde tracélengte
De volgende 3D-methode is gebaseerd op de gemiddelde tracélengte waar de leidinglengten en leidingtracés van de bron(nen) naar de belastingen in beschouwing worden genomen. Meerdere leidingtracés worden met elkaar vergeleken. Het tracé met de kortste gemiddelde lengte is dat met het meest gunstige rendement.De gemiddelde tracélengte wordt als volgt berekend: met:lgemis de gemiddelde tracélengte;liis
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:B.1   Algemeen
Het doel van deze methode is om een beoordelingsmethode te geven voor het energierendement van een elektrische installatie, gebaseerd op de van toepassing zijnde parameters die dit rendement beïnvloeden, in overeenstemming met de uitgangspunten beschreven in het hoofddeel van dit document. De methode is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande installaties, op locaties met onder meer industriële
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:B.2   Rendementsklassen voor elektrische installaties
Het energierendement van een elektrische installatie wordt geschaald in een van de volgende klassen van laag rendement naar hoog rendement: EE0, EE1, EE2, EE3, EE4 en EE5, zie figuur 8-1:B.1.Figuur 8-1:B.1 — Rendementsniveau van de rendementsklassen
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:B.3.2   Industrieel, commercieel en infrastructureel
8-1:B.3.2.1   AlgemeenVoor industriële en commerciële gebouwen en voor infrastructuur worden voor de beoordeling de parameters uit tabel 8-1:B.2 gebruikt.Tabel 8-1:B.2 — EnergierendementsmaatregelenParameterNaamZieInitiële installatie (II)II01Bepaling van het energieverbruikB.3.2.2.1II02Verbruik en locatie van de transformator en de hoofdschakel- en verdeelinrichtingB.3.2.2.2II03SpanningsverliesB.3.2.2.3II04Rendement
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:B.3.2.2   Initiële installatie (II)
8-1:B.3.2.2.1   Parameter II01: Bepaling van het energieverbruikDeze parameter vertegenwoordigt het energieverbruik (zie 8-1:6.2).De beoordeling is bedoeld om het percentage K1 te bepalen van het jaarlijkse verbruik van de belastingen waarvan het energieverbruik wordt gemeten aan het begin van de maas ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik van de installatie.K1 wordt berekend met de volgende
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:B.3.2.3   Energiemanagement (EM)
8-1:B.3.2.3.1   Parameter EM01: zonesDeze parameter vertegenwoordigt de bepaling van de zones in de installatie (zie 8-1:7.1).Het aantal aan parameter EM01 toe te kennen punten wordt bepaald door de berekening van KZ en de puntentoekenning volgens tabel 8-1:B.9.De beoordeling is gebaseerd op de volgende vergelijking: met:ais de oppervlakte van de installatie in m2 waar zones zijn gedefinieerd;bis de
NEN 1010-8:2021 Norm
8-1:B.3.2.3.1   Parameter EM01: zones
Deze parameter vertegenwoordigt de bepaling van de zones in de installatie (zie 8-1:7.1).Het aantal aan parameter EM01 toe te kennen punten wordt bepaald door de berekening van KZ en de puntentoekenning volgens tabel 8-1:B.9.De beoordeling is gebaseerd op de volgende vergelijking: met:ais de oppervlakte van de installatie in m2 waar zones zijn gedefinieerd;bis de oppervlakte van de hele installatie
Zoeken in de websiteFilter resultaten
134 resultaten
Pagina
‘Een laadpaal is ook een stijlproduct’
Auteur: dr. Henk-Jan Hoekjen Foto’s: Prodrive Technologies, Eveline de Bruin Snelle innovaties op het terrein van het laden van elektrische voertuigen Laadpalen gaan meer en meer het straatbeeld bepalen. De opkomst van ‘e-mobility’ zorgt voor een stormachtige groei van het aantal laadpunten in ons land. Wat betekent dit zoal? Dr. ir. Nilles Vrijsen, Product Line Manager EV Charging Solutions
Vraag & antwoord
Als ik de elektrische installatie in mijn particuliere woning volgens NEN 1010 uitvoer, is dat dan voldoende?
Volgens de Nederlandse wet moet een elektrische installatie van een woning voldoen aan het Bouwbesluit. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan NEN 1010, bestaat ‘het vermoeden van overeenstemming’ met deze wettelijke eisen. Naast het voldoen aan de eisen uit NEN 1010 is het van belang om na te gaan aan welke eisen u moet voldoen voor uw verzekering. Wellicht dat uw verzekeraar een (periodieke
Vraag & antwoord
Als in een gebouw alleen de elektra is vernieuwd maar niet de meterkast, moet je deze dan volgens de oude of nieuwe norm keuren?
Het keuren van een installatie of delen van een installatie moet gebeuren volgens de norm die vereist (en gebruikt) is bij het ontwerp en de aanleg van de installatie of delen van de installatie. Let op: Bij het toevoegen van nieuwe installatiedelen aan een bestaande installatie (of deel daarvan) kan het nodig zijn dat ook dit bestaande stuk wordt aangepast aan de nieuwe eisen. Bij een keuring moet
Vraag & antwoord
Mag je omvormers van zonnepanelen aansluiten met een snoer en stekker op de wandcontactdoos van de wasdroger of wasmachine?
Nee, volgens NEN 1010:2015 moeten PV-systemen direct worden aangesloten op een eigen ‘eindgroep’. Op deze eindgroep mogen geen andere eindverbruikers worden aangesloten (of wandcontactdozen aanwezig zijn). Let op: Dit wijkt af van eerdere edities van NEN 1010 (en bijbehorende uitgaven van NPR 5310), waarin het wel werd toegelaten om kleine PV-systemen met een beperkt vermogen via een wandcontactdoos
Vraag & antwoord
Mag je bij een kabel de grijze draad omkleuren naar blauw en gebruiken als nul?
Nee, je mag de grijze draad niet omkleuren. Grijs mag niet als N gebruikt worden. Bepaling 514.3.1.1. stelt dat de N over de gehele lengte blauw moet zijn. Er is een uitzondering als er sprake is van stuurstroomketens (zie 514.3.4).
Vraag & antwoord
Wat is het verschil tussen de online versie en downloadbare pdf van NEN 1010?
Bij NEN 1010 versie 2020 is geen verschil tussen de online versie en de pdf. Bij de versie NEN 1010:2015 is de online versie geconsolideerd; dus zijn de wijzigingen uit het correctieblad in de teksten van NEN 1010 verwerkt. Bij de pdf versie vindt u NEN 1010, het correctieblad en de wijzigingsbladen als losse documenten.
Vraag & antwoord
Wat is de status van NEN 4010?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010:2020 is gebaseerd op NEN 1010:2020. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan de hier genoemde editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 verplicht?
Normen zijn niet verplicht.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 aangewezen in het Bouwbesluit?
Nee, NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Zijn de termen en definities in NEN 4010 hetzelfde als in NEN 1010?
De termen en definities die in NEN 4010 zijn opgenomen, komen uit NEN 1001:2020. Sommige termen zijn voor de duidelijkheid aangepast. Voor de termen kabel, snoer en draad is bijvoorbeeld één term gekozen: leiding. Ook zijn voor de leesbaarheid sommige definities anders geformuleerd. Zo sluiten de termen en definities beter aan bij het toepassingsgebied en de inhoud van NEN 4010. Daarnaast zijn enkele