Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
721.B.55.4   Overige voedingsbronnen
721.B.55.4.1   Generatoren en transformatoren/gelijkrichtereenheden Indien de voeding wordt verkregen vanuit een generator of vanuit een laagspanningsnet via een transformator/gelijkrichtereenheid, behoort de extra lage spanning aan de uitgaande klemmen van de voedingseenheid te liggen tussen 11 V en 14 V bij belastingen vanaf 0,5 A tot aan de maximaal toegekende belasting van de voedingseenheid
NEN 1010:2020 Norm
721.C.1
De minimumkerndoorsnede van geleiders moet worden bepaald aan de hand van grafieken (zie 721.C.1.1) of met behulp van formule (721.C.1) (zie 721.C.1.2). 721.C.1.1   Grafieken ter bepaling van de minimumkerndoorsnede Figuur 721.C.1 — Grafiek ter bepaling van de minimumkerndoorsnede van leidingen voor installaties met vaste bedrading met een spanningsverlies van 0,8 V OPMERKING
NEN 1010:2020 Norm
730.A
Bijlage 730.A (informatief) Voorbeelden van walaansluitingen OPMERKING In figuren 730.A.1 t/m 730.A.4 worden functionele schakelaars niet getoond. Figuur 730.A.1 — Directe verbinding met een eenfasehoofdvoedingEr is een risico op elektrolytische corrosie als gevolg van de galvanische stromen in de PE van het vaartuig naar de wal. Figuur 730.A.2 — Directe verbinding
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Mag je omvormers van zonnepanelen aansluiten met een snoer en stekker op de wandcontactdoos van de wasdroger of wasmachine?
Nee, volgens NEN 1010:2015 moeten PV-systemen direct worden aangesloten op een eigen ‘eindgroep’. Op deze eindgroep mogen geen andere eindverbruikers worden aangesloten (of wandcontactdozen aanwezig zijn). Let op: Dit wijkt af van eerdere edities van NEN 1010 (en bijbehorende uitgaven van NPR 5310), waarin het wel werd toegelaten om kleine PV-systemen met een beperkt vermogen via een wandcontactdoos
Vraag & antwoord
Mag je bij een kabel de grijze draad omkleuren naar blauw en gebruiken als nul?
Nee, je mag de grijze draad niet omkleuren. Grijs mag niet als N gebruikt worden. Bepaling 514.3.1.1. stelt dat de N over de gehele lengte blauw moet zijn. Er is een uitzondering als er sprake is van stuurstroomketens (zie 514.3.4).
Vraag & antwoord
Is de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen gratis?
Deze e-learning is onderdeel van Werken met NEN 1010 en zit dus in het abonnement van € 364,- per jaar.
Vraag & antwoord
Wat is het verschil tussen de online versie en downloadbare pdf van NEN 1010?
Bij de online versie zijn de wijzigingen uit het correctieblad in de teksten van NEN 1010 verwerkt (geconsolideerd). Bij de pdf versie vindt u NEN 1010, het correctieblad en de wijzigingsbladen als losse documenten.
Vraag & antwoord
Wat is de status van NEN 4010?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan de hier genoemde editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 verplicht?
Normen zijn niet verplicht.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 aangewezen in het Bouwbesluit?
Nee, NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Zijn de termen en definities in NEN 4010 hetzelfde als in NEN 1010?
De termen en definities die in NEN 4010 zijn opgenomen, komen uit NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Sommige termen zijn voor de duidelijkheid aangepast. Voor de termen kabel, snoer en draad is bijvoorbeeld één term gekozen: leiding. Ook zijn voor de leesbaarheid sommige definities anders geformuleerd. Zo sluiten de termen en definities beter aan bij het toepassingsgebied en de inhoud van NEN
Vraag & antwoord
Moet ik mijn opdrachtgevers vertellen dat ik met NEN 4010 werk?
In uw offerte en uw bestek kunt u aangeven dat de elektrische installatie volgens NEN 4010 is ontworpen.
Vraag & antwoord
Voldoe ik aan de eisen van het Bouwbesluit als ik NEN 4010 toepas?
Ja, NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""