Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2020 Norm
721.B.55.4   Overige voedingsbronnen
721.B.55.4.1   Generatoren en transformatoren/gelijkrichtereenheden Indien de voeding wordt verkregen vanuit een generator of vanuit een laagspanningsnet via een transformator/gelijkrichtereenheid, behoort de extra lage spanning aan de uitgaande klemmen van de voedingseenheid te liggen tussen 11 V en 14 V bij belastingen vanaf 0,5 A tot aan de maximaal toegekende belasting van de voedingseenheid
NEN 1010:2020 Norm
721.C.1
De minimumkerndoorsnede van geleiders moet worden bepaald aan de hand van grafieken (zie 721.C.1.1) of met behulp van formule (721.C.1) (zie 721.C.1.2). 721.C.1.1   Grafieken ter bepaling van de minimumkerndoorsnede Figuur 721.C.1 — Grafiek ter bepaling van de minimumkerndoorsnede van leidingen voor installaties met vaste bedrading met een spanningsverlies van 0,8 V OPMERKING
NEN 1010:2020 Norm
730.A
Bijlage 730.A (informatief) Voorbeelden van walaansluitingen OPMERKING In figuren 730.A.1 t/m 730.A.4 worden functionele schakelaars niet getoond. Figuur 730.A.1 — Directe verbinding met een eenfasehoofdvoedingEr is een risico op elektrolytische corrosie als gevolg van de galvanische stromen in de PE van het vaartuig naar de wal. Figuur 730.A.2 — Directe verbinding
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010
Eerste inspectie Auteur: Foka Kempenaar Datum: november 2019 Elke installateur krijgt te maken met een eerste, of nulinspectie van een elektrische laagspanningsinstallatie. Als iemand een eerste installatie aanlegt, moet deze persoon zelf, of een derde, deze installatie inspecteren. NEN 1010 vereist dat er grondig wordt bekeken of alles naar wens functioneert en veilig is voor gebruik. “Officieel
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010: Kleine medisch gebruikte ruimten
Auteur: Foka Kempenaar Datum: december 2019 “We nemen de aanleg van elektrische installaties voor kleine medisch gebruikte ruimten mee in de komende editie van NEN 4010”, vertelt Ben Aartman, voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010. Elke installateur heeft immers wel eens een dokterspraktijk of een tandartspraktijk in zijn klantenkring
Pagina
Technieksector in 2040 belangrijker dan ooit
Er is een tijd voor en een tijd na het coronavirus. Door het virus is onze maatschappij abrupt tot stilstand gekomen. Hoe lang het gaat duren kan niemand zeggen, maar één ding is zeker: we gaan de draad weer oppakken en de rol die de technieksector daarbij gaat spelen wordt steeds belangrijker. Vlak voor de uitbraak van het virus presenteerde Techniek Nederland de scenariostudie SCENARIO2040. En hoe
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""