Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.3.2
Wanneer zich in leidingsystemen water kan verzamelen of condensatie kan optreden, moeten voorzieningen zijn getroffen om dit te laten afvloeien.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.4.2
Op plaatsen waar stof in een significante hoeveelheid aanwezig is (AE4), moeten aanvullende voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat stof of andere substanties zich in zodanige hoeveelheden kunnen ophopen dat de warmteafvoer van het leidingsysteem nadelig kan worden beïnvloed. OPMERKING Het kan noodzakelijk zijn het leidingsysteem zo uit te voeren dat stof eenvoudig kan worden verwijderd
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.1
Leidingsystemen die onderhevig zijn aan matige (AH2) of zware (AH3) trilling moeten geschikt zijn voor deze omstandigheden. In het bijzonder geldt dit voor kabels en kabelverbindingen. OPMERKING Speciale aandacht behoort te worden besteed aan leidingen die een verbinding met trillende apparaten tot stand brengen. Lokale maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de toepassing van buigzame
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.2
De vast aangesloten installatie van hangende elektrische toestellen, zoals armaturen, moet tot stand zijn gebracht door middel van een kabel met buigzame kernen. Wanneer geen trilling of beweging is te verwachten, mag een kabel met niet-buigzame kern worden toegepast.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n522.8.10.1
Kabels zonder armering mogen alleen zijn toegepast indien deze deugdelijk tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door aanleg in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen. nDeze bepaling geldt niet voor omvangrijke kabelnetten van industriële bedrijven, indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de kabels moeten zijn gelegd in afzonderlijke tracés, die
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.8.14
Op plaatsen waar leidingen door vaste afscheidingen voeren, moeten ze worden beschermd tegen mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door gebruik te maken van met metaal afgeschermde of gearmeerde kabels, of door gebruik te maken van een buis of doorvoertulen. OPMERKING Een leidingsysteem behoort niet te worden aangelegd in dragende delen van een gebouwconstructie, tenzij de dragende eigenschappen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.9   Plantengroei en/of schimmelvorming (AK)
Wanneer de omstandigheden zo zijn dat plantengroei en/of schimmelvorming schadelijk kunnen zijn (AK2), moet hiermee rekening worden gehouden bij de keuze van het leidingsysteem, of moeten speciale beschermingsmaatregelen zijn getroffen. OPMERKING 1 Het kan noodzakelijk zijn om de installatie zo uit te voeren dat plantengroei en/of schimmelvorming eenvoudig kunnen worden verwijderd (zie rubriek
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.12   Seismische invloed (AP)
522.12.1   Het leidingsysteem moet zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat voldoende rekening wordt gehouden met seismische risico's ter plaatse van de installatie. 522.12.2   Wanneer gevaar kan ontstaan door seismische invloeden volgens code AP2 of hoger, moet bijzondere aandacht worden besteed aan: — de bevestiging van leidingsystemen aan het gebouw en — de mate van flexibiliteit
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.13   Wind (AR)
Voor trillingen (AH) zie 522.7 en voor andere mechanische belastingen (AJ) zie 522.8.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.2
Aan het bepaalde in 523.1 wordt geacht te zijn voldaan indien de stroom in geïsoleerde geleiders en ongearmeerde kabels de van toepassing zijnde waarden volgens de tabellen in bijlage 52.B in samenhang met tabel 52.A.3 niet overschrijdt. Hierop moeten eventuele correctiefactoren volgens bijlage 52.B worden toegepast. De toelaatbare stromen in bijlage 52.B dienen ter ondersteuning. OPMERKING
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Mag je omvormers van zonnepanelen aansluiten met een snoer en stekker op de wandcontactdoos van de wasdroger of wasmachine?
Nee, volgens NEN 1010:2015 moeten PV-systemen direct worden aangesloten op een eigen ‘eindgroep’. Op deze eindgroep mogen geen andere eindverbruikers worden aangesloten (of wandcontactdozen aanwezig zijn). Let op: Dit wijkt af van eerdere edities van NEN 1010 (en bijbehorende uitgaven van NPR 5310), waarin het wel werd toegelaten om kleine PV-systemen met een beperkt vermogen via een wandcontactdoos
Vraag & antwoord
Mag je bij een kabel de grijze draad omkleuren naar blauw en gebruiken als nul?
Nee, je mag de grijze draad niet omkleuren. Grijs mag niet als N gebruikt worden. Bepaling 514.3.1.1. stelt dat de N over de gehele lengte blauw moet zijn. Er is een uitzondering als er sprake is van stuurstroomketens (zie 514.3.4).
Vraag & antwoord
Is de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen gratis?
Deze e-learning is onderdeel van Werken met NEN 1010 en zit dus in het abonnement van € 364,- per jaar.
Vraag & antwoord
Wat is het verschil tussen de online versie en downloadbare pdf van NEN 1010?
Bij de online versie zijn de wijzigingen uit het correctieblad in de teksten van NEN 1010 verwerkt (geconsolideerd). Bij de pdf versie vindt u NEN 1010, het correctieblad en de wijzigingsbladen als losse documenten.
Vraag & antwoord
Wat is de status van NEN 4010?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan de hier genoemde editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 verplicht?
Normen zijn niet verplicht.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 aangewezen in het Bouwbesluit?
Nee, NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Zijn de termen en definities in NEN 4010 hetzelfde als in NEN 1010?
De termen en definities die in NEN 4010 zijn opgenomen, komen uit NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Sommige termen zijn voor de duidelijkheid aangepast. Voor de termen kabel, snoer en draad is bijvoorbeeld één term gekozen: leiding. Ook zijn voor de leesbaarheid sommige definities anders geformuleerd. Zo sluiten de termen en definities beter aan bij het toepassingsgebied en de inhoud van NEN
Vraag & antwoord
Moet ik mijn opdrachtgevers vertellen dat ik met NEN 4010 werk?
In uw offerte en uw bestek kunt u aangeven dat de elektrische installatie volgens NEN 4010 is ontworpen.
Vraag & antwoord
Voldoe ik aan de eisen van het Bouwbesluit als ik NEN 4010 toepas?
Ja, NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""