Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.3.2
Wanneer zich in leidingsystemen water kan verzamelen of condensatie kan optreden, moeten voorzieningen zijn getroffen om dit te laten afvloeien.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.4.2
Op plaatsen waar stof in een significante hoeveelheid aanwezig is (AE4), moeten aanvullende voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat stof of andere substanties zich in zodanige hoeveelheden kunnen ophopen dat de warmteafvoer van het leidingsysteem nadelig kan worden beïnvloed. OPMERKING Het kan noodzakelijk zijn het leidingsysteem zo uit te voeren dat stof eenvoudig kan worden verwijderd
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.1
Leidingsystemen die onderhevig zijn aan matige (AH2) of zware (AH3) trilling moeten geschikt zijn voor deze omstandigheden. In het bijzonder geldt dit voor kabels en kabelverbindingen. OPMERKING Speciale aandacht behoort te worden besteed aan leidingen die een verbinding met trillende apparaten tot stand brengen. Lokale maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de toepassing van buigzame
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.2
De vast aangesloten installatie van hangende elektrische toestellen, zoals armaturen, moet tot stand zijn gebracht door middel van een kabel met buigzame kernen. Wanneer geen trilling of beweging is te verwachten, mag een kabel met niet-buigzame kern worden toegepast.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n522.8.10.1
Kabels zonder armering mogen alleen zijn toegepast indien deze deugdelijk tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door aanleg in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen. nDeze bepaling geldt niet voor omvangrijke kabelnetten van industriële bedrijven, indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de kabels moeten zijn gelegd in afzonderlijke tracés, die
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.8.14
Op plaatsen waar leidingen door vaste afscheidingen voeren, moeten ze worden beschermd tegen mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door gebruik te maken van met metaal afgeschermde of gearmeerde kabels, of door gebruik te maken van een buis of doorvoertulen. OPMERKING Een leidingsysteem behoort niet te worden aangelegd in dragende delen van een gebouwconstructie, tenzij de dragende eigenschappen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.9   Plantengroei en/of schimmelvorming (AK)
Wanneer de omstandigheden zo zijn dat plantengroei en/of schimmelvorming schadelijk kunnen zijn (AK2), moet hiermee rekening worden gehouden bij de keuze van het leidingsysteem, of moeten speciale beschermingsmaatregelen zijn getroffen. OPMERKING 1 Het kan noodzakelijk zijn om de installatie zo uit te voeren dat plantengroei en/of schimmelvorming eenvoudig kunnen worden verwijderd (zie rubriek
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.12   Seismische invloed (AP)
522.12.1   Het leidingsysteem moet zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat voldoende rekening wordt gehouden met seismische risico's ter plaatse van de installatie. 522.12.2   Wanneer gevaar kan ontstaan door seismische invloeden volgens code AP2 of hoger, moet bijzondere aandacht worden besteed aan: — de bevestiging van leidingsystemen aan het gebouw en — de mate van flexibiliteit
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.13   Wind (AR)
Voor trillingen (AH) zie 522.7 en voor andere mechanische belastingen (AJ) zie 522.8.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.2
Aan het bepaalde in 523.1 wordt geacht te zijn voldaan indien de stroom in geïsoleerde geleiders en ongearmeerde kabels de van toepassing zijnde waarden volgens de tabellen in bijlage 52.B in samenhang met tabel 52.A.3 niet overschrijdt. Hierop moeten eventuele correctiefactoren volgens bijlage 52.B worden toegepast. De toelaatbare stromen in bijlage 52.B dienen ter ondersteuning. OPMERKING
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Pagina
Aanduiding kabels
In onderstaande foto is de aanduiding van de groen-gele kabel niet juist. 514.3.5 Aanduiding van eenaderige kabels en installatiedraden Faseleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin of zwart of grijs. Het gebruik van een van deze kleuren voor alle faseleidingen in een stroomketen is toegelaten. De enkelvoudige kleuren groen of geel mogen niet worden
Pagina
Kabelondersteuningen en omhulsels
Goed of fout? NEN 1010 bepaling 522.8.11 zegt: Kabelondersteuningen en omhulsels mogen geen scherpe randen hebben die de kabels of geïsoleerde geleiders kunnen beschadigen.
Pagina
Uitbreiding NEN 1010 met energiebesparing en slimme installaties
De klant van de installateur wordt steeds kritischer en wil vaker berekeningen zien waarin zichtbaar is tot welke klasse een installatie behoort. Denk daarbij aan energiebesparing, maar ook aan besparing op materiaalgebruik. Een goede installateur kan zich daarbij onderscheiden door een energiezuinige installatie te ontwerpen, maar ook door dit inzichtelijk te maken voor de klant. Twee uitbreidingen
Pagina
'Er is behoefte aan duidelijkheid'
NEN 4010 biedt de elektrotechnische branche een handzame en leesbare versie van NEN 1010 De NEN 1010:2015/C2:2016 is zonder twijfel de belangrijkste norm op het gebied van elektrotechnische installaties. Maar omdat de normtekst veelomvattend is, bestaat er sinds enige jaren ook een beter leesbare versie: de Nederlandse norm NEN 4010 – Elektrische installaties voor laagspanning − Eisen voor de algemene
Pagina
Is het verplicht een werkschakelaar te plaatsen in de buurt van de omvormer (PV-installaties)?
Tekst: Rob Kaspers De vraag of het verplicht is een werkschakelaar te plaatsen in de buurt van de omvormer, kom ik vaak tegen. Ik vroeg ik mij af wat de aanleiding van die vraag kan zijn. Kijkend op internet zie ik dat sommige fabrikanten, groothandels en installatiebedrijven stellen dat NEN 1010 deze werkschakelaar verplicht stelt bij een omvormer. Ik citeer een stukje uit een artikel van in dit
Pagina
VRAGEN NEN 1010 LIVE
Op het online evenement op 10-10-2020 over de wijzigingen in NEN 1010 en NEN 4010 zijn veel vragen gesteld. Hieronder een deel van de vragen. Normvragen Algemeen 1. Waar is de norm te bestellen? De norm NEN 4010 is vanaf dinsdag 12 oktober te bestellen in de NEN-shop. www.nen.nl NEN 1010 is helaas nog niet klaar. De normcommissie heeft nog één bepaling waar zij nog over een besluit
Pagina
Onduidelijkheid over aarden en vereffenen
Commissie NEC 64-9 roept externe expertise in. De elektrotechnische markt is een ingewikkelde markt. Installateurs worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. En daarbij biedt NEN 1010 niet altijd uitkomst, enerzijds omdat normen in de regel achter de ontwikkelingen op de markt aanlopen, anderzijds omdat de normtekst niet altijd even begrijpelijk is. Dit laatste probleem speelt
Vraag & antwoord
Als ik de elektrische installatie in mijn particuliere woning volgens NEN 1010 uitvoer, is dat dan voldoende?
Volgens de Nederlandse wet moet een elektrische installatie van een woning voldoen aan het Bouwbesluit. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan NEN 1010, bestaat ‘het vermoeden van overeenstemming’ met deze wettelijke eisen. Naast het voldoen aan de eisen uit NEN 1010 is het van belang om na te gaan aan welke eisen u moet voldoen voor uw verzekering. Wellicht dat uw verzekeraar een (periodieke
Vraag & antwoord
Als in een gebouw alleen de elektra is vernieuwd maar niet de meterkast, moet je deze dan volgens de oude of nieuwe norm keuren?
Het keuren van een installatie of delen van een installatie moet gebeuren volgens de norm die vereist (en gebruikt) is bij het ontwerp en de aanleg van de installatie of delen van de installatie. Let op: Bij het toevoegen van nieuwe installatiedelen aan een bestaande installatie (of deel daarvan) kan het nodig zijn dat ook dit bestaande stuk wordt aangepast aan de nieuwe eisen. Bij een keuring moet
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""