Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.3.2
Wanneer zich in leidingsystemen water kan verzamelen of condensatie kan optreden, moeten voorzieningen zijn getroffen om dit te laten afvloeien.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.4.2
Op plaatsen waar stof in een significante hoeveelheid aanwezig is (AE4), moeten aanvullende voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat stof of andere substanties zich in zodanige hoeveelheden kunnen ophopen dat de warmteafvoer van het leidingsysteem nadelig kan worden beïnvloed. OPMERKING Het kan noodzakelijk zijn het leidingsysteem zo uit te voeren dat stof eenvoudig kan worden verwijderd
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.1
Leidingsystemen die onderhevig zijn aan matige (AH2) of zware (AH3) trilling moeten geschikt zijn voor deze omstandigheden. In het bijzonder geldt dit voor kabels en kabelverbindingen. OPMERKING Speciale aandacht behoort te worden besteed aan leidingen die een verbinding met trillende apparaten tot stand brengen. Lokale maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de toepassing van buigzame
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.2
De vast aangesloten installatie van hangende elektrische toestellen, zoals armaturen, moet tot stand zijn gebracht door middel van een kabel met buigzame kernen. Wanneer geen trilling of beweging is te verwachten, mag een kabel met niet-buigzame kern worden toegepast.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n522.8.10.1
Kabels zonder armering mogen alleen zijn toegepast indien deze deugdelijk tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door aanleg in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen. nDeze bepaling geldt niet voor omvangrijke kabelnetten van industriële bedrijven, indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de kabels moeten zijn gelegd in afzonderlijke tracés, die
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.8.14
Op plaatsen waar leidingen door vaste afscheidingen voeren, moeten ze worden beschermd tegen mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door gebruik te maken van met metaal afgeschermde of gearmeerde kabels, of door gebruik te maken van een buis of doorvoertulen. OPMERKING Een leidingsysteem behoort niet te worden aangelegd in dragende delen van een gebouwconstructie, tenzij de dragende eigenschappen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.9   Plantengroei en/of schimmelvorming (AK)
Wanneer de omstandigheden zo zijn dat plantengroei en/of schimmelvorming schadelijk kunnen zijn (AK2), moet hiermee rekening worden gehouden bij de keuze van het leidingsysteem, of moeten speciale beschermingsmaatregelen zijn getroffen. OPMERKING 1 Het kan noodzakelijk zijn om de installatie zo uit te voeren dat plantengroei en/of schimmelvorming eenvoudig kunnen worden verwijderd (zie rubriek
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.12   Seismische invloed (AP)
522.12.1   Het leidingsysteem moet zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat voldoende rekening wordt gehouden met seismische risico's ter plaatse van de installatie. 522.12.2   Wanneer gevaar kan ontstaan door seismische invloeden volgens code AP2 of hoger, moet bijzondere aandacht worden besteed aan: — de bevestiging van leidingsystemen aan het gebouw en — de mate van flexibiliteit
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.13   Wind (AR)
Voor trillingen (AH) zie 522.7 en voor andere mechanische belastingen (AJ) zie 522.8.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.2
Aan het bepaalde in 523.1 wordt geacht te zijn voldaan indien de stroom in geïsoleerde geleiders en ongearmeerde kabels de van toepassing zijnde waarden volgens de tabellen in bijlage 52.B in samenhang met tabel 52.A.3 niet overschrijdt. Hierop moeten eventuele correctiefactoren volgens bijlage 52.B worden toegepast. De toelaatbare stromen in bijlage 52.B dienen ter ondersteuning. OPMERKING
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: — bescherming door hindernissen; — bescherming door plaatsing buiten handbereik; — bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden; — bescherming door niet-geleidende ruimten; — galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 ook van toepassing op installaties thuis met medische apparatuur (bijv. dialyse thuis)?
In de editie NEN 4010:2019 zijn medische ruimten niet opgenomen. De normcommissie wil in de volgende editie eenvoudige medische ruimten opnemen, zoals een praktijkruimte van een huisarts, tandarts of dierenarts, en ruimten voor thuisdialyse.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 ook in NEN-Connect opgenomen?
NEN 4010 is vanaf 30 januari 2019 beschikbaar in NEN Connect. Uiteraard moet het wel in uw pakket opgenomen worden. Neem daarvoor contact op met klantenservice klantenservice@nen.nl. NEN 4010 is ook opgenomen in dit product 'Werken met NEN 1010'.
Pagina
NEN 4010 video's
Op 30 januari 2019 vond het introductiecongres van de nieuwe NEN 4010 'Eisen voor de algemene Nederlands installatiepraktijk' plaats. Deze nieuwe norm NEN 4010 is voor alle installateurs, monteurs en werkvoorbereiders die zich bezighouden met het installeren van elektrische installaties in gebouwen, zoals voor bewoning, zakelijke doeleinden, publieke functies, licht industriële doeleinden en landbouw
Pagina
Nederlandse versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar
Auteur: Henrie Verwey Datum: September 2019 EN 60204 is een reeks van normen die allemaal gerelateerd zijn aan de elektrische uitrusting van machines. Voor de meeste machines is deel 1 van EN 60204 van toepassing. Deel 11 is voor machines die gebruikmaken van hoogspanning (> 1000 V AC of > 1500 V DC). De delen 3X zijn alleen van toepassing op specifieke (groep van) machines. Zo is bijvoorbeeld
Pagina
Omschakelen naar DC-distributie?
Training NPR 9090 over DC-installaties Auteur: Henry Lootens Datum: november 2019 De toename van lokaal, duurzaam opgewekte energie belast het elektriciteitsnetwerk met steeds meer pieken. In gebouwen kan dat slim worden ondervangen door energieopslag en de juiste energiesturingen. Alle nieuwe toevoegingen aan de installatie moeten dan werken op gelijkspanning of dit produceren. De veelal
Pagina
Artikelen
Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien. Status nieuwe NEN 1010 Datum: 21 december 2020 Helaas is de nieuwe NEN 1010 die wij op 10 oktober 2020 in het online event toegelicht hebben, nog niet gereed. Normalisatie is het proces om te komen
Pagina
Verslimming vraagt om standaarden
Internationale norm op het gebied van ‘digital twin’-technologie op komst Gepubliceerd Mag 1010 / 01-2020 Auteur: dr. Henk-Jan Hoekjen   Het kan niemand ontgaan: slimme technologie dringt steeds meer door in alle facetten van het dagelijks leven. Ook aan de industrie gaat de huidige soms disruptieve verslimming natuurlijk niet voorbij. Zo is de zogenoemde ‘digital twin’-technologie momenteel
Pagina
NEN-IEC 62125 met meer aandacht voor het milieu
Gepubliceerd in Mag 1010 / 02-2020 Auteur: dr. Gerrit Tenkink Eind november kwamen de leden van de normcommissie NEC 20A bij elkaar en is besloten om norm IEC 62125  als Nederlandse norm NEN-IEC 62125 ‘Milieuoverwegingen specifiek voor geïsoleerde elektriciteits- en controlekabels’ te aanvaarden. De Europese aanvaarding door CENELEC laat nog even op zich wachten, maar de nationale NEC 20A -vergadering
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""