Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.3.2
Wanneer zich in leidingsystemen water kan verzamelen of condensatie kan optreden, moeten voorzieningen zijn getroffen om dit te laten afvloeien.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.4.2
Op plaatsen waar stof in een significante hoeveelheid aanwezig is (AE4), moeten aanvullende voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat stof of andere substanties zich in zodanige hoeveelheden kunnen ophopen dat de warmteafvoer van het leidingsysteem nadelig kan worden beïnvloed. OPMERKING Het kan noodzakelijk zijn het leidingsysteem zo uit te voeren dat stof eenvoudig kan worden verwijderd
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.1
Leidingsystemen die onderhevig zijn aan matige (AH2) of zware (AH3) trilling moeten geschikt zijn voor deze omstandigheden. In het bijzonder geldt dit voor kabels en kabelverbindingen. OPMERKING Speciale aandacht behoort te worden besteed aan leidingen die een verbinding met trillende apparaten tot stand brengen. Lokale maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de toepassing van buigzame
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.7.2
De vast aangesloten installatie van hangende elektrische toestellen, zoals armaturen, moet tot stand zijn gebracht door middel van een kabel met buigzame kernen. Wanneer geen trilling of beweging is te verwachten, mag een kabel met niet-buigzame kern worden toegepast.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
n522.8.10.1
Kabels zonder armering mogen alleen zijn toegepast indien deze deugdelijk tegen mechanische beschadiging zijn beschermd door aanleg in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen. nDeze bepaling geldt niet voor omvangrijke kabelnetten van industriële bedrijven, indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de kabels moeten zijn gelegd in afzonderlijke tracés, die
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.8.14
Op plaatsen waar leidingen door vaste afscheidingen voeren, moeten ze worden beschermd tegen mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door gebruik te maken van met metaal afgeschermde of gearmeerde kabels, of door gebruik te maken van een buis of doorvoertulen. OPMERKING Een leidingsysteem behoort niet te worden aangelegd in dragende delen van een gebouwconstructie, tenzij de dragende eigenschappen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.9   Plantengroei en/of schimmelvorming (AK)
Wanneer de omstandigheden zo zijn dat plantengroei en/of schimmelvorming schadelijk kunnen zijn (AK2), moet hiermee rekening worden gehouden bij de keuze van het leidingsysteem, of moeten speciale beschermingsmaatregelen zijn getroffen. OPMERKING 1 Het kan noodzakelijk zijn om de installatie zo uit te voeren dat plantengroei en/of schimmelvorming eenvoudig kunnen worden verwijderd (zie rubriek
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.12   Seismische invloed (AP)
522.12.1   Het leidingsysteem moet zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat voldoende rekening wordt gehouden met seismische risico's ter plaatse van de installatie. 522.12.2   Wanneer gevaar kan ontstaan door seismische invloeden volgens code AP2 of hoger, moet bijzondere aandacht worden besteed aan: — de bevestiging van leidingsystemen aan het gebouw en — de mate van flexibiliteit
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
522.13   Wind (AR)
Voor trillingen (AH) zie 522.7 en voor andere mechanische belastingen (AJ) zie 522.8.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
523.2
Aan het bepaalde in 523.1 wordt geacht te zijn voldaan indien de stroom in geïsoleerde geleiders en ongearmeerde kabels de van toepassing zijnde waarden volgens de tabellen in bijlage 52.B in samenhang met tabel 52.A.3 niet overschrijdt. Hierop moeten eventuele correctiefactoren volgens bijlage 52.B worden toegepast. De toelaatbare stromen in bijlage 52.B dienen ter ondersteuning. OPMERKING
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010
Eerste inspectie Auteur: Foka Kempenaar Datum: november 2019 Elke installateur krijgt te maken met een eerste, of nulinspectie van een elektrische laagspanningsinstallatie. Als iemand een eerste installatie aanlegt, moet deze persoon zelf, of een derde, deze installatie inspecteren. NEN 1010 vereist dat er grondig wordt bekeken of alles naar wens functioneert en veilig is voor gebruik. “Officieel
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010: Kleine medisch gebruikte ruimten
Auteur: Foka Kempenaar Datum: december 2019 “We nemen de aanleg van elektrische installaties voor kleine medisch gebruikte ruimten mee in de komende editie van NEN 4010”, vertelt Ben Aartman, voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010. Elke installateur heeft immers wel eens een dokterspraktijk of een tandartspraktijk in zijn klantenkring
Pagina
Technieksector in 2040 belangrijker dan ooit
Er is een tijd voor en een tijd na het coronavirus. Door het virus is onze maatschappij abrupt tot stilstand gekomen. Hoe lang het gaat duren kan niemand zeggen, maar één ding is zeker: we gaan de draad weer oppakken en de rol die de technieksector daarbij gaat spelen wordt steeds belangrijker. Vlak voor de uitbraak van het virus presenteerde Techniek Nederland de scenariostudie SCENARIO2040. En hoe
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""