Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.4.12   Signaalkabels
Voor signaalkabels behoren afgeschermde kabels en/of kabels met getwiste aderparen te worden gebruikt.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5   Aarding en potentiaalvereffening
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden
Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen: — er bestaat een koppeling tussen deze
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3   Verschillende configuraties voor het netwerk van vereffeningsleidingen en aardleidingen
Afhankelijk van het belang en de gevoeligheid van het materieel kunnen de vier basisconfiguraties uit de volgende bepalingen worden gebruikt. 444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleidingEen potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleiding
Een potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige vereffeningsleiding moet bij voorkeur van koper zijn gemaakt, wel of niet zijn geïsoleerd, en zo zijn geïnstalleerd dat hij overal bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kabelladder, metalen mantelbuis
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.7.3   Aardverbinding om aan de EMC-eisen voor communicatiepanelen, -kasten en -rekken te voldoen
Aardverbindingen zouden een pad moeten vormen met lage impedantie; de aardkabel mag niet op zichzelf worden opgerold of teruggevouwen. Geschikte voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om enig potentiaalverschil tussen de bestaande aarde en een nieuwe installatie te voorkomen. Waar afgeschermde kabels eindigen in een kast moet een afzonderlijke aardverbinding met een lage impedantie worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.6.3   Voorwaarden om geen afzondering toe te passen
Tussen kabels voor informatietechnologie en voedingskabels is geen afzondering vereist (anders dan hetgeen wordt vereist door nationale of lokale regelgeving of hoofdstuk 52) onder de voorwaarde dat a) de resulterende omgevingsclassificatie voor de bekabeling voor informatietechnologie voldoet aan E1 van NEN-EN 50173-1:2007 en b) de bekabeling voor telecommunicatie in overeenstemming
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.8.1   Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal ten behoeve van elektromagnetische compatibiliteit
Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal die zijn bedoeld om bescherming te bieden voor elektromagnetische compatibiliteit, moeten aan beide uiteinden altijd zijn verbonden met het plaatselijke potentiaalvereffeningssysteem. Bij lange afstanden, groter dan 50 m, worden extra verbindingen met het potentiaalvereffeningssysteem aanbevolen. Alle verbindingen moeten zo kort mogelijk zijn.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.2
Beveiligingstoestellen tegen onderspanning mogen vertraagd functioneren indien het gebruik van het beveiligde materieel zonder gevaar een kortstondige onderbreking of spanningdaling kan doorstaan.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.4
De karakteristieken van het beveiligingstoestel tegen onderspanning moeten in overeenstemming zijn met de normen voor het inschakelen en gebruik van materieel.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Mag je omvormers van zonnepanelen aansluiten met een snoer en stekker op de wandcontactdoos van de wasdroger of wasmachine?
Nee, volgens NEN 1010:2015 moeten PV-systemen direct worden aangesloten op een eigen ‘eindgroep’. Op deze eindgroep mogen geen andere eindverbruikers worden aangesloten (of wandcontactdozen aanwezig zijn). Let op: Dit wijkt af van eerdere edities van NEN 1010 (en bijbehorende uitgaven van NPR 5310), waarin het wel werd toegelaten om kleine PV-systemen met een beperkt vermogen via een wandcontactdoos
Vraag & antwoord
Mag je bij een kabel de grijze draad omkleuren naar blauw en gebruiken als nul?
Nee, je mag de grijze draad niet omkleuren. Grijs mag niet als N gebruikt worden. Bepaling 514.3.1.1. stelt dat de N over de gehele lengte blauw moet zijn. Er is een uitzondering als er sprake is van stuurstroomketens (zie 514.3.4).
Vraag & antwoord
Is de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen gratis?
Deze e-learning is onderdeel van Werken met NEN 1010 en zit dus in het abonnement van € 364,- per jaar.
Vraag & antwoord
Wat is het verschil tussen de online versie en downloadbare pdf van NEN 1010?
Bij de online versie zijn de wijzigingen uit het correctieblad in de teksten van NEN 1010 verwerkt (geconsolideerd). Bij de pdf versie vindt u NEN 1010, het correctieblad en de wijzigingsbladen als losse documenten.
Vraag & antwoord
Wat is de status van NEN 4010?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan de hier genoemde editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 verplicht?
Normen zijn niet verplicht.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 aangewezen in het Bouwbesluit?
Nee, NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Zijn de termen en definities in NEN 4010 hetzelfde als in NEN 1010?
De termen en definities die in NEN 4010 zijn opgenomen, komen uit NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Sommige termen zijn voor de duidelijkheid aangepast. Voor de termen kabel, snoer en draad is bijvoorbeeld één term gekozen: leiding. Ook zijn voor de leesbaarheid sommige definities anders geformuleerd. Zo sluiten de termen en definities beter aan bij het toepassingsgebied en de inhoud van NEN
Vraag & antwoord
Moet ik mijn opdrachtgevers vertellen dat ik met NEN 4010 werk?
In uw offerte en uw bestek kunt u aangeven dat de elektrische installatie volgens NEN 4010 is ontworpen.
Vraag & antwoord
Voldoe ik aan de eisen van het Bouwbesluit als ik NEN 4010 toepas?
Ja, NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""