Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.4.12   Signaalkabels
Voor signaalkabels behoren afgeschermde kabels en/of kabels met getwiste aderparen te worden gebruikt.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5   Aarding en potentiaalvereffening
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden
Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen: — er bestaat een koppeling tussen deze
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3   Verschillende configuraties voor het netwerk van vereffeningsleidingen en aardleidingen
Afhankelijk van het belang en de gevoeligheid van het materieel kunnen de vier basisconfiguraties uit de volgende bepalingen worden gebruikt. 444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleidingEen potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleiding
Een potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige vereffeningsleiding moet bij voorkeur van koper zijn gemaakt, wel of niet zijn geïsoleerd, en zo zijn geïnstalleerd dat hij overal bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kabelladder, metalen mantelbuis
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.7.3   Aardverbinding om aan de EMC-eisen voor communicatiepanelen, -kasten en -rekken te voldoen
Aardverbindingen zouden een pad moeten vormen met lage impedantie; de aardkabel mag niet op zichzelf worden opgerold of teruggevouwen. Geschikte voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om enig potentiaalverschil tussen de bestaande aarde en een nieuwe installatie te voorkomen. Waar afgeschermde kabels eindigen in een kast moet een afzonderlijke aardverbinding met een lage impedantie worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.6.3   Voorwaarden om geen afzondering toe te passen
Tussen kabels voor informatietechnologie en voedingskabels is geen afzondering vereist (anders dan hetgeen wordt vereist door nationale of lokale regelgeving of hoofdstuk 52) onder de voorwaarde dat a) de resulterende omgevingsclassificatie voor de bekabeling voor informatietechnologie voldoet aan E1 van NEN-EN 50173-1:2007 en b) de bekabeling voor telecommunicatie in overeenstemming
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.8.1   Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal ten behoeve van elektromagnetische compatibiliteit
Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal die zijn bedoeld om bescherming te bieden voor elektromagnetische compatibiliteit, moeten aan beide uiteinden altijd zijn verbonden met het plaatselijke potentiaalvereffeningssysteem. Bij lange afstanden, groter dan 50 m, worden extra verbindingen met het potentiaalvereffeningssysteem aanbevolen. Alle verbindingen moeten zo kort mogelijk zijn.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.2
Beveiligingstoestellen tegen onderspanning mogen vertraagd functioneren indien het gebruik van het beveiligde materieel zonder gevaar een kortstondige onderbreking of spanningdaling kan doorstaan.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.4
De karakteristieken van het beveiligingstoestel tegen onderspanning moeten in overeenstemming zijn met de normen voor het inschakelen en gebruik van materieel.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Pagina
Aanduiding kabels
In onderstaande foto is de aanduiding van de groen-gele kabel niet juist. 514.3.5 Aanduiding van eenaderige kabels en installatiedraden Faseleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin of zwart of grijs. Het gebruik van een van deze kleuren voor alle faseleidingen in een stroomketen is toegelaten. De enkelvoudige kleuren groen of geel mogen niet worden
Pagina
Kabelondersteuningen en omhulsels
Goed of fout? NEN 1010 bepaling 522.8.11 zegt: Kabelondersteuningen en omhulsels mogen geen scherpe randen hebben die de kabels of geïsoleerde geleiders kunnen beschadigen.
Pagina
Uitbreiding NEN 1010 met energiebesparing en slimme installaties
De klant van de installateur wordt steeds kritischer en wil vaker berekeningen zien waarin zichtbaar is tot welke klasse een installatie behoort. Denk daarbij aan energiebesparing, maar ook aan besparing op materiaalgebruik. Een goede installateur kan zich daarbij onderscheiden door een energiezuinige installatie te ontwerpen, maar ook door dit inzichtelijk te maken voor de klant. Twee uitbreidingen
Pagina
'Er is behoefte aan duidelijkheid'
NEN 4010 biedt de elektrotechnische branche een handzame en leesbare versie van NEN 1010 De NEN 1010:2015/C2:2016 is zonder twijfel de belangrijkste norm op het gebied van elektrotechnische installaties. Maar omdat de normtekst veelomvattend is, bestaat er sinds enige jaren ook een beter leesbare versie: de Nederlandse norm NEN 4010 – Elektrische installaties voor laagspanning − Eisen voor de algemene
Pagina
Is het verplicht een werkschakelaar te plaatsen in de buurt van de omvormer (PV-installaties)?
Tekst: Rob Kaspers De vraag of het verplicht is een werkschakelaar te plaatsen in de buurt van de omvormer, kom ik vaak tegen. Ik vroeg ik mij af wat de aanleiding van die vraag kan zijn. Kijkend op internet zie ik dat sommige fabrikanten, groothandels en installatiebedrijven stellen dat NEN 1010 deze werkschakelaar verplicht stelt bij een omvormer. Ik citeer een stukje uit een artikel van in dit
Pagina
VRAGEN NEN 1010 LIVE
Op het online evenement op 10-10-2020 over de wijzigingen in NEN 1010 en NEN 4010 zijn veel vragen gesteld. Hieronder een deel van de vragen. Normvragen Algemeen 1. Waar is de norm te bestellen? De norm NEN 4010 is vanaf dinsdag 12 oktober te bestellen in de NEN-shop. www.nen.nl NEN 1010 is helaas nog niet klaar. De normcommissie heeft nog één bepaling waar zij nog over een besluit
Pagina
Onduidelijkheid over aarden en vereffenen
Commissie NEC 64-9 roept externe expertise in. De elektrotechnische markt is een ingewikkelde markt. Installateurs worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. En daarbij biedt NEN 1010 niet altijd uitkomst, enerzijds omdat normen in de regel achter de ontwikkelingen op de markt aanlopen, anderzijds omdat de normtekst niet altijd even begrijpelijk is. Dit laatste probleem speelt
Vraag & antwoord
Als ik de elektrische installatie in mijn particuliere woning volgens NEN 1010 uitvoer, is dat dan voldoende?
Volgens de Nederlandse wet moet een elektrische installatie van een woning voldoen aan het Bouwbesluit. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan NEN 1010, bestaat ‘het vermoeden van overeenstemming’ met deze wettelijke eisen. Naast het voldoen aan de eisen uit NEN 1010 is het van belang om na te gaan aan welke eisen u moet voldoen voor uw verzekering. Wellicht dat uw verzekeraar een (periodieke
Vraag & antwoord
Als in een gebouw alleen de elektra is vernieuwd maar niet de meterkast, moet je deze dan volgens de oude of nieuwe norm keuren?
Het keuren van een installatie of delen van een installatie moet gebeuren volgens de norm die vereist (en gebruikt) is bij het ontwerp en de aanleg van de installatie of delen van de installatie. Let op: Bij het toevoegen van nieuwe installatiedelen aan een bestaande installatie (of deel daarvan) kan het nodig zijn dat ook dit bestaande stuk wordt aangepast aan de nieuwe eisen. Bij een keuring moet
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""