Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.4.12   Signaalkabels
Voor signaalkabels behoren afgeschermde kabels en/of kabels met getwiste aderparen te worden gebruikt.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5   Aarding en potentiaalvereffening
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden
Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen: — er bestaat een koppeling tussen deze
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3   Verschillende configuraties voor het netwerk van vereffeningsleidingen en aardleidingen
Afhankelijk van het belang en de gevoeligheid van het materieel kunnen de vier basisconfiguraties uit de volgende bepalingen worden gebruikt. 444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleidingEen potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleiding
Een potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige vereffeningsleiding moet bij voorkeur van koper zijn gemaakt, wel of niet zijn geïsoleerd, en zo zijn geïnstalleerd dat hij overal bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kabelladder, metalen mantelbuis
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.7.3   Aardverbinding om aan de EMC-eisen voor communicatiepanelen, -kasten en -rekken te voldoen
Aardverbindingen zouden een pad moeten vormen met lage impedantie; de aardkabel mag niet op zichzelf worden opgerold of teruggevouwen. Geschikte voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om enig potentiaalverschil tussen de bestaande aarde en een nieuwe installatie te voorkomen. Waar afgeschermde kabels eindigen in een kast moet een afzonderlijke aardverbinding met een lage impedantie worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.6.3   Voorwaarden om geen afzondering toe te passen
Tussen kabels voor informatietechnologie en voedingskabels is geen afzondering vereist (anders dan hetgeen wordt vereist door nationale of lokale regelgeving of hoofdstuk 52) onder de voorwaarde dat a) de resulterende omgevingsclassificatie voor de bekabeling voor informatietechnologie voldoet aan E1 van NEN-EN 50173-1:2007 en b) de bekabeling voor telecommunicatie in overeenstemming
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.8.1   Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal ten behoeve van elektromagnetische compatibiliteit
Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal die zijn bedoeld om bescherming te bieden voor elektromagnetische compatibiliteit, moeten aan beide uiteinden altijd zijn verbonden met het plaatselijke potentiaalvereffeningssysteem. Bij lange afstanden, groter dan 50 m, worden extra verbindingen met het potentiaalvereffeningssysteem aanbevolen. Alle verbindingen moeten zo kort mogelijk zijn.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.2
Beveiligingstoestellen tegen onderspanning mogen vertraagd functioneren indien het gebruik van het beveiligde materieel zonder gevaar een kortstondige onderbreking of spanningdaling kan doorstaan.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.4
De karakteristieken van het beveiligingstoestel tegen onderspanning moeten in overeenstemming zijn met de normen voor het inschakelen en gebruik van materieel.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Welke beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende beschermingsmaatregelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: — bescherming door hindernissen; — bescherming door plaatsing buiten handbereik; — bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden; — bescherming door niet-geleidende ruimten; — galvanische scheiding van de voeding voor meer dan één elektrisch toestel.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 ook van toepassing op installaties thuis met medische apparatuur (bijv. dialyse thuis)?
In de editie NEN 4010:2019 zijn medische ruimten niet opgenomen. De normcommissie wil in de volgende editie eenvoudige medische ruimten opnemen, zoals een praktijkruimte van een huisarts, tandarts of dierenarts, en ruimten voor thuisdialyse.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 ook in NEN-Connect opgenomen?
NEN 4010 is vanaf 30 januari 2019 beschikbaar in NEN Connect. Uiteraard moet het wel in uw pakket opgenomen worden. Neem daarvoor contact op met klantenservice klantenservice@nen.nl. NEN 4010 is ook opgenomen in dit product 'Werken met NEN 1010'.
Pagina
NEN 4010 video's
Op 30 januari 2019 vond het introductiecongres van de nieuwe NEN 4010 'Eisen voor de algemene Nederlands installatiepraktijk' plaats. Deze nieuwe norm NEN 4010 is voor alle installateurs, monteurs en werkvoorbereiders die zich bezighouden met het installeren van elektrische installaties in gebouwen, zoals voor bewoning, zakelijke doeleinden, publieke functies, licht industriële doeleinden en landbouw
Pagina
Nederlandse versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar
Auteur: Henrie Verwey Datum: September 2019 EN 60204 is een reeks van normen die allemaal gerelateerd zijn aan de elektrische uitrusting van machines. Voor de meeste machines is deel 1 van EN 60204 van toepassing. Deel 11 is voor machines die gebruikmaken van hoogspanning (> 1000 V AC of > 1500 V DC). De delen 3X zijn alleen van toepassing op specifieke (groep van) machines. Zo is bijvoorbeeld
Pagina
Omschakelen naar DC-distributie?
Training NPR 9090 over DC-installaties Auteur: Henry Lootens Datum: november 2019 De toename van lokaal, duurzaam opgewekte energie belast het elektriciteitsnetwerk met steeds meer pieken. In gebouwen kan dat slim worden ondervangen door energieopslag en de juiste energiesturingen. Alle nieuwe toevoegingen aan de installatie moeten dan werken op gelijkspanning of dit produceren. De veelal
Pagina
Artikelen
Regelmatig publiceert NEN artikelen met uitleg over toepassing van de normen met handige informatie, ontwikkelingen en praktische toelichtingen. Deze artikelen zijn hier ook (gratis) in te zien. Status nieuwe NEN 1010 Datum: 21 december 2020 Helaas is de nieuwe NEN 1010 die wij op 10 oktober 2020 in het online event toegelicht hebben, nog niet gereed. Normalisatie is het proces om te komen
Pagina
Verslimming vraagt om standaarden
Internationale norm op het gebied van ‘digital twin’-technologie op komst Gepubliceerd Mag 1010 / 01-2020 Auteur: dr. Henk-Jan Hoekjen   Het kan niemand ontgaan: slimme technologie dringt steeds meer door in alle facetten van het dagelijks leven. Ook aan de industrie gaat de huidige soms disruptieve verslimming natuurlijk niet voorbij. Zo is de zogenoemde ‘digital twin’-technologie momenteel
Pagina
NEN-IEC 62125 met meer aandacht voor het milieu
Gepubliceerd in Mag 1010 / 02-2020 Auteur: dr. Gerrit Tenkink Eind november kwamen de leden van de normcommissie NEC 20A bij elkaar en is besloten om norm IEC 62125  als Nederlandse norm NEN-IEC 62125 ‘Milieuoverwegingen specifiek voor geïsoleerde elektriciteits- en controlekabels’ te aanvaarden. De Europese aanvaarding door CENELEC laat nog even op zich wachten, maar de nationale NEC 20A -vergadering
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""