Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 4 713 Meubilair 414 714 Installaties voor buitenverlichting 417 715 Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning 420 717 Verrijdbare of verplaatsbare eenheden 425 718 Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten 440 721 Elektrische installaties in caravans en campers 444 722 Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen 452 n 723
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 11 Wijzigingen ten opzichte van de vorige editie Algemeen In NEN 1010:2015 wordt aandacht geschonken aan de toepassing van nieuwe technologieën en onderwerpen in de elektrotechniek. Deze kenmerke n zich vooral door het toenemende gebruik van elektronica en het toenemende gebruik van elektr ische energie. In NEN 1010:2015 wordt rekening gehouden met de effecten hiervan op de elektrische
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 20 Bijlagen Een aantal hoofdstukken is voorzien van bijlagen, met daarin bepalingen, figuren en tabellen. Bij elke bijlage is aangegeven of de bijlage normatief of informatief is. Een normatieve bijlage maakt deel uit van de normtekst waar die bijlage bij hoort. Een informatieve bijlage geeft aanvullende informatie bij de normtekst waar die bijlage bij hoort. De bijlagen zijn opgenomen
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 21 — Vervang de bestaande tekst door: de tekst van de opgegeven bepaling moet worden vervangen door de desbetreffende tekst uit deel 7. De nummering van de rubrieken en bepalingen in deel 7 is geheel in overeenstemming gebracht met de nummering in de delen 1 tot en met 6. Nieuw toegevoegde rubrieken en bepalingen zijn daarbij direct doorgenummerd op de reeds aanwezige rubrieken
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 24 NEN-EN 50174-2:2009 Informatietechnologie – Installatie van bekabeling – Deel 2: Planning en praktijk in gebouwen NEN-EN 50174-3 Informatietechnologie – Installatie van bekabeling – Deel 3: Planning en praktijk buiten gebouwen NEN-EN 50200 Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet- beschermde dunne kabels voor gebruik in stroomketens voor veiligheidsdoeleinden
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 25 NEN-EN-IEC 60038 CENELEC normen toegekende spanning NEN-EN-IEC 60073 Basis- en veiligheidsprincipes voor het mens-machine-raakvlak, aanduidingen en identificatie – Uitgangspunten voor de codering van aanwijsinrichtingen en bedieningsorganen NEN-EN-IEC 60079:reeks Explosieve atmosferen NEN-EN-IEC 60079-7 Explosieve atmosferen – Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 27 NEN-EN-IEC 60623 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet- zuurhoudende elektrolyten – Uitvoering nikkel-cadmium prismavormige oplaadbare enkelvoudige cellen NEN-EN-IEC 60664-1:2007 Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen – Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen NEN-EN-IEC 60670:reeks Dozen en omhulsels voor elektrisch
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 39 DEEL 1 FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN 41 11 Onderwerp en toepassingsgebied 41 12 Normatieve verwijzingen 43 13 Uitgangspunten 43 131 Veiligheidsmaatregelen 43 131.1 Algemeen 43 131.2 Bescherming tegen elektrische schok 43 131.3 Bescherming tegen thermische invloeden 44 131.4 Beveiliging tegen overstroom 44 131.5
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 40 Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to: Gebruiker van Werken met NEN 1010 / User of Werken met NEN 1010
NEN 1010:2015 Norm
NEN 1010:2015
NEN 1010:2015 47 132.6 Doorsnede van geleiders De doorsnede van geleiders moet zowel voor normale bedrijfsomstandigheden als voor foutsituaties zijn bepaald in overeenstemming met: — de hoogste toelaatbare temperatuur van de geleiders; — het toelaatbare spanningsverlies; — de verwachte elektromechanische krachten die wo rden veroorzaakt door aardfout- en kortsluitstromen; — andere mechanische
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Vraag & antwoord
Hoe leg ik vast dat ik volgens NEN 4010 werk?
U kunt in de afspraken die u met uw opdrachtgever maakt, vastleggen dat u volgens NEN 4010 werkt.
Vraag & antwoord
Welke stroomstelsels behandelt NEN 4010?
NEN 4010 behandelt de volgende stroomstelsels en wijzen van aarding: — TN-stelsels met één voedingsbron; — TN-stelsels met meerdere voedingsbronnen; — TT-stelsel.
Vraag & antwoord
Welke elektrische installaties en onderwerpen vallen buiten het toepassingsgebied van NEN 4010?
De volgende elektrische installaties en onderwerpen vallen buiten het toepassingsgebied van deze norm: Gelijkstroominstallaties (DC); IT-, IU- en IM-stroomstelsels; TN-C-stroomstelsels; Beveiliging tegen overspanning veroorzaakt door aardfouten; Laagspanningsopwekeenheden. Daarnaast is NEN 4010 niet van toepassing op elektrische installaties van: Jachthavens en vergelijkbare terreinen
Vraag & antwoord
Voldoe ik aan NEN 1010 en/of het Bouwbesluit als ik NEN 4010 volg?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan deze editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit. Uiteraard wel voor wat betreft het toepassingsgebied van NEN 4010.
Vraag & antwoord
Is het mogelijk om met NEN 4010 een inspectierapport op te stellen?
Het gaat dan om een inspectierapport om aan te geven dat een installatie voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In NEN 1010: 2020 is het onderwerp Inspectie ook opgenomen.
Vraag & antwoord
Gaan opdrachtgevers vragen om installaties conform NEN 4010?
Dat is zeker de verwachting. En dat is niet in conflict met het Bouwbesluit, dus dat is geen probleem. Houd wel rekening met het toepassingsgebied van NEN 4010.
Vraag & antwoord
Kan ik in NEN 4010 aanvullende eisen bij bijzondere ruimten (NEN 1010 deel 7) vinden?
Ja. In NEN 4010 zijn de bijzondere ruimten - de aanvullende eisen uit deel 7 NEN 1010 -in de hoofdstukken 4 (Beschermingsmaatregelen) en 5 (Keuze en installatie van elektrisch materieel) verwerkt. Ook de bijlagen van NEN 1010 zijn, waar van toepassing, in de hoofdstukken 4 en 5 verwerkt.
Vraag & antwoord
Heb ik een NEN 1010-certificaat nodig om elektrische laagspanningsinstallaties te mogen aanleggen?
Er is geen wettelijke verplichting die zegt dat je een certificaat moet hebben om te mogen installeren of inspecteren. Certificaten zijn niet verplicht: niet voor personen en niet voor bedrijven. Het kunnen tonen van een certificaat kan echter wel helpen om klanten te overtuigen van de deskundigheid van betreffende bedrijf/persoon.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit?
Op dit moment is de 2015-versie van NEN 1010 aangewezen in het Bouwbesluit. Dat betekent dat bouwvergunningen worden verstrekt op basis van NEN 1010:2015 en dat het toepassen van deze editie van de norm een voldoende veilige elektrische installatie oplevert.
Vraag & antwoord
Is NEN 1010:2020 (automatisch) ook van toepassing in het Bouwbesluit na uitkomen?
Nee, deze dient eerst door de wetgever aangewezen te worden.