Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5743 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.4.12   Signaalkabels
Voor signaalkabels behoren afgeschermde kabels en/of kabels met getwiste aderparen te worden gebruikt.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5   Aarding en potentiaalvereffening
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.1   Onderlinge verbinding van aardelektroden
Bij verschillende gebouwen is het mogelijk dat het concept van afzonderlijke en onafhankelijke aardelektroden die zijn aangesloten op een netwerk van leidingen voor potentiaalvereffening, niet volstaat in het geval elektronisch materieel wordt gebruikt voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende gebouwen, om de volgende redenen: — er bestaat een koppeling tussen deze
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3   Verschillende configuraties voor het netwerk van vereffeningsleidingen en aardleidingen
Afhankelijk van het belang en de gevoeligheid van het materieel kunnen de vier basisconfiguraties uit de volgende bepalingen worden gebruikt. 444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleidingEen potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.3.1   Beschermingsleidingen verbonden met een ringvormige vereffeningsleiding
Een potentiaalvereffeningsnetwerk in de vorm van een ringvormige vereffeningsleiding wordt weergegeven in figuur 44.21, op de bovenste verdieping van het object. De ringvormige vereffeningsleiding moet bij voorkeur van koper zijn gemaakt, wel of niet zijn geïsoleerd, en zo zijn geïnstalleerd dat hij overal bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kabelladder, metalen mantelbuis
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.5.7.3   Aardverbinding om aan de EMC-eisen voor communicatiepanelen, -kasten en -rekken te voldoen
Aardverbindingen zouden een pad moeten vormen met lage impedantie; de aardkabel mag niet op zichzelf worden opgerold of teruggevouwen. Geschikte voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om enig potentiaalverschil tussen de bestaande aarde en een nieuwe installatie te voorkomen. Waar afgeschermde kabels eindigen in een kast moet een afzonderlijke aardverbinding met een lage impedantie worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.6.3   Voorwaarden om geen afzondering toe te passen
Tussen kabels voor informatietechnologie en voedingskabels is geen afzondering vereist (anders dan hetgeen wordt vereist door nationale of lokale regelgeving of hoofdstuk 52) onder de voorwaarde dat a) de resulterende omgevingsclassificatie voor de bekabeling voor informatietechnologie voldoet aan E1 van NEN-EN 50173-1:2007 en b) de bekabeling voor telecommunicatie in overeenstemming
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
444.8.1   Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal ten behoeve van elektromagnetische compatibiliteit
Kabeldraagsystemen van metaal of composietmateriaal die zijn bedoeld om bescherming te bieden voor elektromagnetische compatibiliteit, moeten aan beide uiteinden altijd zijn verbonden met het plaatselijke potentiaalvereffeningssysteem. Bij lange afstanden, groter dan 50 m, worden extra verbindingen met het potentiaalvereffeningssysteem aanbevolen. Alle verbindingen moeten zo kort mogelijk zijn.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.2
Beveiligingstoestellen tegen onderspanning mogen vertraagd functioneren indien het gebruik van het beveiligde materieel zonder gevaar een kortstondige onderbreking of spanningdaling kan doorstaan.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
445.1.4
De karakteristieken van het beveiligingstoestel tegen onderspanning moeten in overeenstemming zijn met de normen voor het inschakelen en gebruik van materieel.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010
Eerste inspectie Auteur: Foka Kempenaar Datum: november 2019 Elke installateur krijgt te maken met een eerste, of nulinspectie van een elektrische laagspanningsinstallatie. Als iemand een eerste installatie aanlegt, moet deze persoon zelf, of een derde, deze installatie inspecteren. NEN 1010 vereist dat er grondig wordt bekeken of alles naar wens functioneert en veilig is voor gebruik. “Officieel
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010: Kleine medisch gebruikte ruimten
Auteur: Foka Kempenaar Datum: december 2019 “We nemen de aanleg van elektrische installaties voor kleine medisch gebruikte ruimten mee in de komende editie van NEN 4010”, vertelt Ben Aartman, voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010. Elke installateur heeft immers wel eens een dokterspraktijk of een tandartspraktijk in zijn klantenkring
Pagina
Technieksector in 2040 belangrijker dan ooit
Er is een tijd voor en een tijd na het coronavirus. Door het virus is onze maatschappij abrupt tot stilstand gekomen. Hoe lang het gaat duren kan niemand zeggen, maar één ding is zeker: we gaan de draad weer oppakken en de rol die de technieksector daarbij gaat spelen wordt steeds belangrijker. Vlak voor de uitbraak van het virus presenteerde Techniek Nederland de scenariostudie SCENARIO2040. En hoe
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""