Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
6951 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
43.B
Bijlage 43.B(informatief)Voorwaarden 1 en 2 van 433.1: onderling afstemmen van leidingen en beveiligingstoestellenIB ≤ In ≤ IZ(43.B.1)I2 ≤ 1,45 × IZ(43.B.2)Figuur 43.B.1 — Onderling afstemmen van leidingen en beveiligingstoestellen
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
43.C.2   Situaties waarbij beveiliging tegen overbelasting niet aan het begin van de aftakking hoeft te zijn geplaatst
a)   Onder verwijzing naar 433.2.2 a en figuur 43.C.1, mag een beveiligingstoestel tegen overbelasting P2 van het begin (O) van de stroomketen (B) zijn verplaatst, op voorwaarde dat er zich geen aftakking of contactdoos bevindt aan de voedende zijde van P2, het beveiligingstoestel van deze stroomketen, en dat, in overeenstemming met de eisen uit 433.2.2 a), is voorzien in beveiliging tegen kortsluiting
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
43.C.3   Situaties waar beveiliging tegen overbelasting achterwege kan blijven
a)   Onder verwijzing naar 433.3.1 en figuur 43.C.3, mag een beveiligingstoestel tegen overbelasting worden weggelaten, op voorwaarde dat er zich geen aftakking of contactdoos bevindt aan de voedende zijde van het beveiligingstoestel van deze stroomketen, en dat een van de volgende situaties van toepassing is:—   stroomketen S2 is beveiligd tegen overbelasting door P1 (zie 433.3.1 a),—   het is onwaarschijnlijk
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
43.D.1   Algemeen
Toestellen voor beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting behoren voor elke stroomketen te zijn geïnstalleerd. Deze beveiligingstoestellen moeten in het algemeen aan het begin van elke stroomketen zijn geplaatst.Bij sommige toepassingen kan het zijn dat een van de toestellen voor beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting niet aan deze algemene eis hoeft te voldoen, op voorwaarde dat de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
44.B
Bijlage 44.B(informatief)Richtlijn voor beheersing van overspanningen bij gespannen bovengrondse leidingen door overspanningsafleidersVolgens de voorwaarden uit 444.3.2.1 en opmerking 1, kan het overspanningsniveau waartegen wordt beveiligd, worden verkregen door beveiligingstoestellen tegen overspanning direct in de installatie te plaatsen of, met instemming van de netbeheerder, in de bovengrondse
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
44.C
Bijlage 44.C(normatief)Bepaling van de conventionele lengte dDe configuratie van een laagspanningsleiding in een openbaar net, zijn aarding, het niveau van isolatie en de beschouwde verschijnselen (inductieve en resistieve koppeling), leiden tot verschillende keuzes voor d. Volgens afspraak geeft onderstaande bepaling het meest ongunstige resultaat:OPMERKINGDeze vereenvoudigde methode is gebaseerd
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
52.A
Bijlage 52.A(normatief)InstallatiemethodenIn deze bijlage wordt een methode gepresenteerd om de hoogste toelaatbare stromen IZ van leidingen te bepalen.Gebruiksaanwijzing bij de tabellen 52.A.1 tot en met 52.A.3 en tabellen 52.B.1 tot en met 52.B.21Stap1Bepaal in tabel 52.A.3, kolom 1, het nummer van de beoogde installatiemethode.2Ga na in tabellen 52.A.1 en 52.A.2 (bepalingen 521.1 en 521.2) of de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
52.B.1   Inleiding
De aanbevelingen van deze bijlage zijn bedoeld om een voldoende levensduur te waarborgen van de geleider en de isolatie die door langdurige stroombelasting bij normaal gebruik thermisch worden belast. Andere aspecten beïnvloeden de keuze van de kerndoorsnede van geleiders, zoals bepalingen over bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41), bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
52.B.2.2
Wanneer de omgevingstemperatuur op de beoogde locatie van de geïsoleerde leidingen verschilt van de referentiewaarde van de omgevingstemperatuur, moet de juiste correctiefactor uit de tabellen 52.B.14 en 52.B.15 worden toegepast op de waarden van de toelaatbare stroom volgens de tabellen 52.B.2 t.m. 52.B.13. Op in de grond gelegde kabels behoeven geen verdere correctiefactoren te worden toegepast indien
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
52.B.6.1   Basisinstallatiemethoden
Voor de basisinstallatiemethoden is de hoogste toelaatbare stroom door beproeving of berekening vastgesteld.a)   Basisinstallatiemethoden A1, methode 1 van tabel 52.A.3, (installatiedraad aangebracht in buis in een thermisch geïsoleerde wand) en A2, methode 2 van tabel 52.A.3, (meeraderige kabel aangebracht in buis in een thermisch geïsoleerde wand).De wand is opgebouwd uit een buitenwand die bestand
Zoeken in de websiteFilter resultaten
135 resultaten
Pagina
Back-upbeveiliging, ook wel bekend als escortebeveiliging
In Rubriek 536 van NEN 1010:2020 wordt het onderwerp ’Coördinatie van elektrisch materieel voor beveiligen, scheiden, schakelen, besturen en bedienen‘ uitgebreid uitgewerkt. Onderstaand artikel over selectiviteit had ik al eerder geschreven. Selectiviteit is een onderdeel van ’Coördinatie‘. Ook ’Back-upbeveiliging‘ valt onder de verzamelnaam: ’Coördinatie’. Coördinatie uit rubriek 536 gaat
Vraag & antwoord
Is toepassing van NEN 1010 verplicht?
In Nederland moeten elektrische installaties in gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Dit verwijst voor laagspanningsinstallaties (tot 1000 V wisselspanning) naar NEN 1010. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan NEN 1010, bestaat ‘het vermoeden van overeenstemming’ met deze wettelijke eisen.
Vraag & antwoord
Gelden er voor een elektrische installatie in een besloten ruimte andere eisen?
Nee, NEN 1010 maakt geen onderscheid tussen besloten en niet-besloten ruimten.
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk, alleen is dit wel voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NEN 1010?
'Werken met NEN 1010' is een online platform voor de professionele e-installateur. Zo is hier altijd de laatste NEN 1010 en NPR 5310 digitaal te vinden. Verder is er een overzicht van wet- en regelgeving. Daarnaast biedt Werken met NEN 1010 allerlei handige functionaliteiten. Dit allemaal voor slechts € 378,- per jaar.
Vraag & antwoord
Hoe is de indeling van NEN 4010?
Anders dan NEN 1010 kent NEN 4010 geen delen en rubrieken. De norm is, zoals de meeste normen, ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen. De hoofdstukken 4 en 5 zijn gebaseerd op achtereenvolgens deel 4 en 5 van NEN 1010. De eisen voor bijzondere ruimten (deel 7 van NEN 1010) zijn niet als een apart hoofdstuk opgenomen. Het zijn aanvullende eisen, die in de desbetreffende paragrafen van de hoofdstukken
Vraag & antwoord
Wanneer gebruik ik NEN 4010 en wanneer gebruik ik NEN 1010?
NEN 4010 is bedoeld voor veelvoorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning in de Nederlandse installatiepraktijk. NEN 4010 is van toepassing op elektrische installaties die worden aangebracht in ruimten, in gebouwen of op terreinen die bestemd zijn voor: bewoning; zakelijke doeleinden; publieke functies; industriële doeleinden; landbouw, tuinbouw
Vraag & antwoord
Welke elektrische installaties vallen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010?
NEN 4010 is van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning die worden aangebracht in ruimten, in gebouwen of op terreinen die bestemd zijn voor: — bewoning; — zakelijke doeleinden; — publieke functies; — industriële doeleinden; — landbouw, tuinbouw of veeteelt. Deze norm is ook van toepassing op buitenverlichting die is aangesloten op de hiervoor genoemde elektrische
Vraag & antwoord
Wanneer kun je NEN 4010 niet gebruiken?
NEN 4010 is niet te gebruiken voor de volgende elektrische installaties en onderwerpen: Gelijkstroominstallaties (DC); IT-, IU- en IM-stroomstelsels; TN-C-stroomstelsels; Beveiliging tegen overspanning veroorzaakt door aardfouten; Laagspanningsopwekeenheden. Daarnaast is NEN 4010 niet van toepassing op elektrische installaties van: Jachthavens en vergelijkbare terreinen;
Vraag & antwoord
Heb ik een NEN 1010-certificaat nodig om elektrische laagspanningsinstallaties te mogen aanleggen?
Er is geen wettelijke verplichting die zegt dat je een certificaat moet hebben om te mogen installeren of inspecteren. Certificaten zijn niet verplicht: niet voor personen en niet voor bedrijven. Het kunnen tonen van een certificaat kan echter wel helpen om klanten te overtuigen van de deskundigheid van betreffende bedrijf/persoon.