Vraag & Antwoord

Op deze pagina treft u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van elektrische installaties voor laagspanning. De vragen zijn ingedeeld in twee categorieën: normen en in de praktijk.

 • Wat is het verschil tussen de online versie en downloadbare pdf van NEN 1010?

  Bij de online versie zijn de wijzigingen uit het correctieblad in de teksten van NEN 1010 verwerkt (geconsolideerd). Bij de pdf versie vindt u NEN 1010, het correctieblad en de wijzigingsbladen als losse documenten.

 • Zit het correctieblad uit 2016 ook in de norm NEN 1010?

  Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen. Het correctieblad C2:2016 kunt u als PDF ook los vinden.

 • Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NPR 5310?

  NEN 1010 geeft de eisen waaraan elektrische laagspanningsinstallaties in Nederland moeten voldoen.

  NPR 5310 is de Nederlandse praktijkrichtlijn die uitleg geeft over en interpretatievoorbeelden bevat van een aantal eisen uit NEN 1010.

 • Wat zijn de belangrijkste eisen uit NEN 1010?

  NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties zodanig dat:

  • een bedrijfszekere installatie wordt verkregen,
  • zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en

  zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt.