In de praktijk

Via deze pagina kunt u informatie raadplegen die als ondersteuning kan dienen bij het toepassen van NEN 1010.

Deze informatie bestaat uit de volgende overzichten:

  • Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van NEN 1010:2015 ten opzichte van de voorgaande versie.
  • Een leeswijzer met handige tips om snel uw weg in de norm te vinden.
  • Een overzicht van relevante wetgeving: in de Nederlandse wetgeving zijn veiligheidseisen voor elektrische installaties vastgelegd. Alle installaties die u ontwerpt of aanlegt, moeten voldoen aan deze wettelijke eisen. Ook moet u ook kunnen aantonen dat u de wet hebt gevolgd.
  • Een overzicht van relevante normen: normen zijn een praktisch hulpmiddel om aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen. Ze bevatten in Nederland erkende afspraken, weerspiegelen de stand van de techniek en leveren een maximale juridische bewijskracht. Wilt u tijdens het ontwerpen of bouwen van een elektrische installatie er zeker van zijn dat u aan de wettelijke eisen voldoet? Raadpleeg dan de normen voor laagspanningsinstallaties.