Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.2.2.8
Alle scheiders moeten eenduidig zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld door middel van merktekens, zodat duidelijk is welke stroomketen wordt onderbroken.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.3.1   Algemeen
536.3.1.1   Indien bij niet-elektrotechnische werkzaamheden gevaar voor lichamelijk letsel kan ontstaan, moeten voorzieningen om uit te schakelen zijn aangebracht. OPMERKING 1 Elektrisch aangedreven mechanisch materieel kan zowel roterende machines als verwarmingselementen en elektromagnetisch materieel omvatten. Voor de elektrische uitrusting van machines zie NEN-EN-IEC 60204-1. OPMERKING
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.3.1.2
Passende voorzieningen moeten aanwezig zijn om te verhinderen dat elektrisch aangedreven materieel onbedoeld wordt ingeschakeld tijdens niet-elektrotechnische werkzaamheden. Dit is niet van toepassing indien de voorziening om uit te schakelen voortdurend onder toezicht is van degene die de werkzaamheden uitvoert. OPMERKING Genoemde maatregelen kunnen zijn: — het aanbrengen van sloten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.3.2.1
Werkschakelaars zijn bij voorkeur geïnstalleerd in de hoofdstroomketen. Werkschakelaars moeten in staat zijn om de vollaststroom van het desbetreffende deel van de installatie af te schakelen. Daarbij behoeven niet alle actieve delen te worden onderbroken. Een hulpstroomketen van een aandrijvingsmechanisme of een vergelijkbaar toestel mag alleen worden onderbroken indien: a) met behulp
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.4   Noodschakeling
536.4.1   Algemeen OPMERKING Noodschakeling kan zowel een noodinschakeling als een nooduitschakeling aanduiden. 536.4.1.1   Voor noodschakeling van enig deel van de installatie moeten voorzieningen zijn aangebracht op die plaatsen waar het noodzakelijk is de voeding te schakelen om een onverwacht gevaar weg te nemen. OPMERKING Voorbeelden van installaties waar voorzieningen voor noodschakeling
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.4.1   Algemeen
OPMERKING Noodschakeling kan zowel een noodinschakeling als een nooduitschakeling aanduiden. 536.4.1.1   Voor noodschakeling van enig deel van de installatie moeten voorzieningen zijn aangebracht op die plaatsen waar het noodzakelijk is de voeding te schakelen om een onverwacht gevaar weg te nemen. OPMERKING Voorbeelden van installaties waar voorzieningen voor noodschakeling (anders dan
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.4.1.5
Voorzieningen voor noodstop moeten op die plaatsen zijn aangebracht waar elektrisch aangedreven bewegingen gevaar kunnen opleveren. nOPMERKING zie NEN-EN-IEC 60204-1.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.4.2.5
De bedieningsorganen van noodschakelaars moeten gemakkelijk bereikbaar zijn op plaatsen waar een gevaar zou kunnen optreden, en indien van toepassing op elke andere plaats vanwaar dat gevaar kan worden opgeheven.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.4.2.6
De bedieningsorganen van noodschakelaars moeten in de uitgeschakelde stand (‘uit’ of ‘stop’) kunnen worden vergrendeld of geblokkeerd. Deze eis geldt niet wanneer het uitschakelen en opnieuw inschakelen uitsluitend door dezelfde persoon kan geschieden. Het opheffen van de noodschakeling mag niet het inschakelen van het desbetreffende deel van de installatie tot gevolg hebben.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
536.5.1.5
Bedieningsschakelaars voor de omschakeling tussen voedingsbronnen moeten alle actieve delen schakelen en parallelschakeling van voedingsbronnen voorkomen, tenzij de installatie hiervoor is ontworpen. Hierbij mag geen voorziening zijn aangebracht voor het scheiden van de PEN-leidingen of de beschermingsleidingen.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Wat leer ik van de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’?
De e-learning geeft inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties.
Vraag & antwoord
Welke versie van NEN 1010 zit in ‘Werken met NEN 1010’?
Als u de knop ‘Bekijk online’ klikt, komt u bij een versie van NEN 1010 waar de wijzigingen uit het Correctieblad C2:2016 reeds zijn opgenomen.
Vraag & antwoord
Waar gaat NEN 4010 over?
De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.
Vraag & antwoord
Voor wie is NEN 4010 bedoeld?
NEN 4010 is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs.
Vraag & antwoord
Wat is het doel van NEN 4010?
Het doel van deze norm is: — een elektrische installatie goed en veilig te laten werken tijdens normaal gebruik en normaal bedrijf; — mensen en vee te beschermen tegen gevaren die kunnen optreden in of nabij een elektrische installatie; — materiële zaken te beschermen tegen schade die kan ontstaan in of nabij een elektrische installatie. Ter bescherming van mensen, vee en materiële zaken
Vraag & antwoord
Waarom is NEN 4010 opgesteld?
De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Vraag & antwoord
Wie heeft de norm NEN 4010 geschreven?
De normcommissie NEN 64, Installatievoorschriften, lage spanning, die verantwoordelijk is voor NEN 1010, heeft een implementatiecommissie ingesteld: NEC 64-IC. Deze implementatiecommissie heeft de opdracht gekregen een ´leesbare NEN 1010´ te schrijven. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Vraag & antwoord
Hoort NPR 5310 ook bij NEN 4010?
Nee, NPR 5310 is een praktijkrichtlijn bij NEN 1010.
Vraag & antwoord
Kan ik ook inspecteren met NEN 4010?
Ja, deel 6 Inspectie van NEN 1010 is weliswaar niet overgenomen in NEN 4010, maar de inspecteur kan aan de hand van NEN 4010 inspecteren of aan de eisen voor aanleg van de elektrische installatie is voldaan.
Vraag & antwoord
Behandelt NEN 4010 ook TN-C-stelsels?
Nee, NEN 4010 behandelt geen TN-C-stelsels, want dat is geen algemene installatiepraktijk in Nederland. TN‑C‑stelsels kunnen zwerfstromen veroorzaken, met daardoor een verhoogd risico op brand, corrosie en elektromagnetische interferentie. TN-C-stelsels zijn niet toelaten in onder andere: gebouwen met informatietechnologie; gebouwen met landbouw, tuinbouw of veeteelt.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""