Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
529.3
Alle delen van een leidingsysteem waaraan onderhoud moet worden verricht, moeten veilig en goed toegankelijk zijn. OPMERKING In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om door middel van ladders, bordessen enz. te zorgen voor een blijvende toegang.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
530.2   Normatieve verwijzingen
Zie deel 0.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.1.1   TN-stelsels
In TN-stelsels moeten beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 431 en in 434.2 en moeten beveiligingstoestellen tegen kortsluitstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 533.3. Ook moet zijn voldaan aan het bepaalde in 411.4.4.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.1   Algemene bepalingen betreffende de installatie
Toestellen voor aardlekbeveiliging toegepast in DC-stroomketens moeten speciaal zijn ontworpen om verschilstromen bij dit spanningstype te detecteren en om onder normale omstandigheden en bij het optreden van fouten stromen in de keten te kunnen onderbreken. nOPMERKING a Voor deze toepassing kan een toestel voor aardlekbeveiliging type B worden gekozen. OPMERKING b Indien de voeding
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.4   TT-stelsels
Indien een installatie is beveiligd door één toestel voor aardlekbeveiliging, moet dit zijn aangebracht bij het voedingspunt van de installatie. Het toestel voor aardlekbeveiliging mag op een andere plaats zijn aangebracht indien het deel van de installatie tussen het voedingspunt van de installatie en het toestel voor aardlekbeveiliging voldoet aan de eisen voor bescherming door het gebruik van
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.5   IT-stelsels
Wanneer, bij toepassing van aardlekbeveiliging, bij een eerste fout niet mag worden uitgeschakeld, moet de stroom waarbij het toestel nog niet aanspreekt, gelijk zijn aan of groter zijn dan de stroom die bij een eerste fout (met een verwaarloosbare impedantie) van een faseleiding naar aarde vloeit.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533   Beveiligingstoestellen tegen overstroom
533.1   Algemene eisen 533.1.1   Bij schroefsmeltveiligheden moet de voeding zijn verbonden met het bodemcontact van de patroonhouder. 533.1.2   Smeltveiligheden moeten zo zijn aangebracht dat de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de patroonhouder contact maakt tussen geleidende delen die behoren tot naast elkaar geplaatste smeltveiligheden. 533.1.3   Smeltveiligheden waarvan de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533.3   Keuze van toestellen voor beveiliging van leidingsystemen tegen kortsluiting
Bij de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 43 voor kortsluiting met een tijdsduur van ten hoogste 5 s moet rekening worden gehouden met zowel de laagste als de hoogste kortsluitstroom die kan optreden. Indien de norm voor een beveiligingstoestel zowel een kortsluituitschakelvermogen bij normaal bedrijf als een maximaal kortsluituitschakelvermogen noemt, mag het beveiligingstoestel worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2   Keuze en installatie van overspanningsafleiders in gebouwinstallaties
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders
Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op andere wijze gespecificeerd, moeten de overspanningsafleiders
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Vraag & antwoord
Mag je omvormers van zonnepanelen aansluiten met een snoer en stekker op de wandcontactdoos van de wasdroger of wasmachine?
Nee, volgens NEN 1010:2015 moeten PV-systemen direct worden aangesloten op een eigen ‘eindgroep’. Op deze eindgroep mogen geen andere eindverbruikers worden aangesloten (of wandcontactdozen aanwezig zijn). Let op: Dit wijkt af van eerdere edities van NEN 1010 (en bijbehorende uitgaven van NPR 5310), waarin het wel werd toegelaten om kleine PV-systemen met een beperkt vermogen via een wandcontactdoos
Vraag & antwoord
Mag je bij een kabel de grijze draad omkleuren naar blauw en gebruiken als nul?
Nee, je mag de grijze draad niet omkleuren. Grijs mag niet als N gebruikt worden. Bepaling 514.3.1.1. stelt dat de N over de gehele lengte blauw moet zijn. Er is een uitzondering als er sprake is van stuurstroomketens (zie 514.3.4).
Vraag & antwoord
Is de e-learning 'NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteitsgebouwen gratis?
Deze e-learning is onderdeel van Werken met NEN 1010 en zit dus in het abonnement van € 364,- per jaar.
Vraag & antwoord
Wat is het verschil tussen de online versie en downloadbare pdf van NEN 1010?
Bij de online versie zijn de wijzigingen uit het correctieblad in de teksten van NEN 1010 verwerkt (geconsolideerd). Bij de pdf versie vindt u NEN 1010, het correctieblad en de wijzigingsbladen als losse documenten.
Vraag & antwoord
Wat is de status van NEN 4010?
NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit. NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Als u voldoet aan NEN 4010, voldoet u ook aan de hier genoemde editie van NEN 1010 en het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 verplicht?
Normen zijn niet verplicht.
Vraag & antwoord
Is NEN 4010 aangewezen in het Bouwbesluit?
Nee, NEN 4010 is niet aangewezen in het Bouwbesluit.
Vraag & antwoord
Zijn de termen en definities in NEN 4010 hetzelfde als in NEN 1010?
De termen en definities die in NEN 4010 zijn opgenomen, komen uit NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016. Sommige termen zijn voor de duidelijkheid aangepast. Voor de termen kabel, snoer en draad is bijvoorbeeld één term gekozen: leiding. Ook zijn voor de leesbaarheid sommige definities anders geformuleerd. Zo sluiten de termen en definities beter aan bij het toepassingsgebied en de inhoud van NEN
Vraag & antwoord
Moet ik mijn opdrachtgevers vertellen dat ik met NEN 4010 werk?
In uw offerte en uw bestek kunt u aangeven dat de elektrische installatie volgens NEN 4010 is ontworpen.
Vraag & antwoord
Voldoe ik aan de eisen van het Bouwbesluit als ik NEN 4010 toepas?
Ja, NEN 4010 is gebaseerd op NEN 1010:2015 en NEN 1010:2015/C2:2016.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""