Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
5775 resultaten
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
529.3
Alle delen van een leidingsysteem waaraan onderhoud moet worden verricht, moeten veilig en goed toegankelijk zijn. OPMERKING In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om door middel van ladders, bordessen enz. te zorgen voor een blijvende toegang.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
530.2   Normatieve verwijzingen
Zie deel 0.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.1.1   TN-stelsels
In TN-stelsels moeten beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 431 en in 434.2 en moeten beveiligingstoestellen tegen kortsluitstroom zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met het bepaalde in 533.3. Ook moet zijn voldaan aan het bepaalde in 411.4.4.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.1   Algemene bepalingen betreffende de installatie
Toestellen voor aardlekbeveiliging toegepast in DC-stroomketens moeten speciaal zijn ontworpen om verschilstromen bij dit spanningstype te detecteren en om onder normale omstandigheden en bij het optreden van fouten stromen in de keten te kunnen onderbreken. nOPMERKING a Voor deze toepassing kan een toestel voor aardlekbeveiliging type B worden gekozen. OPMERKING b Indien de voeding
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.4   TT-stelsels
Indien een installatie is beveiligd door één toestel voor aardlekbeveiliging, moet dit zijn aangebracht bij het voedingspunt van de installatie. Het toestel voor aardlekbeveiliging mag op een andere plaats zijn aangebracht indien het deel van de installatie tussen het voedingspunt van de installatie en het toestel voor aardlekbeveiliging voldoet aan de eisen voor bescherming door het gebruik van
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
531.2.5   IT-stelsels
Wanneer, bij toepassing van aardlekbeveiliging, bij een eerste fout niet mag worden uitgeschakeld, moet de stroom waarbij het toestel nog niet aanspreekt, gelijk zijn aan of groter zijn dan de stroom die bij een eerste fout (met een verwaarloosbare impedantie) van een faseleiding naar aarde vloeit.
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533   Beveiligingstoestellen tegen overstroom
533.1   Algemene eisen 533.1.1   Bij schroefsmeltveiligheden moet de voeding zijn verbonden met het bodemcontact van de patroonhouder. 533.1.2   Smeltveiligheden moeten zo zijn aangebracht dat de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de patroonhouder contact maakt tussen geleidende delen die behoren tot naast elkaar geplaatste smeltveiligheden. 533.1.3   Smeltveiligheden waarvan de
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
533.3   Keuze van toestellen voor beveiliging van leidingsystemen tegen kortsluiting
Bij de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 43 voor kortsluiting met een tijdsduur van ten hoogste 5 s moet rekening worden gehouden met zowel de laagste als de hoogste kortsluitstroom die kan optreden. Indien de norm voor een beveiligingstoestel zowel een kortsluituitschakelvermogen bij normaal bedrijf als een maximaal kortsluituitschakelvermogen noemt, mag het beveiligingstoestel worden
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2   Keuze en installatie van overspanningsafleiders in gebouwinstallaties
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op
NEN 1010:2015+A1:2020 Norm
534.2.1   Het gebruik van overspanningsafleiders
Rubriek 443 behandelt de bescherming tegen overspanningen afkomstig van atmosferische oorsprong (veroorzaakt door indirecte blikseminslagen op afstand) en van schakelhandelingen. Meestal wordt deze bescherming verzorgd door de installatie van overspanningsafleiders type 2 en, indien nodig, type 3. Wanneer vereist volgens rubriek 443 of op andere wijze gespecificeerd, moeten de overspanningsafleiders
Zoeken in de websiteFilter resultaten
113 resultaten
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010
Eerste inspectie Auteur: Foka Kempenaar Datum: november 2019 Elke installateur krijgt te maken met een eerste, of nulinspectie van een elektrische laagspanningsinstallatie. Als iemand een eerste installatie aanlegt, moet deze persoon zelf, of een derde, deze installatie inspecteren. NEN 1010 vereist dat er grondig wordt bekeken of alles naar wens functioneert en veilig is voor gebruik. “Officieel
Pagina
Nieuwe onderwerpen in NEN 4010: Kleine medisch gebruikte ruimten
Auteur: Foka Kempenaar Datum: december 2019 “We nemen de aanleg van elektrische installaties voor kleine medisch gebruikte ruimten mee in de komende editie van NEN 4010”, vertelt Ben Aartman, voorzitter van NEC 64 IC, de implementatiecommissie die verantwoordelijk is voor de herziening van NEN 4010. Elke installateur heeft immers wel eens een dokterspraktijk of een tandartspraktijk in zijn klantenkring
Pagina
Technieksector in 2040 belangrijker dan ooit
Er is een tijd voor en een tijd na het coronavirus. Door het virus is onze maatschappij abrupt tot stilstand gekomen. Hoe lang het gaat duren kan niemand zeggen, maar één ding is zeker: we gaan de draad weer oppakken en de rol die de technieksector daarbij gaat spelen wordt steeds belangrijker. Vlak voor de uitbraak van het virus presenteerde Techniek Nederland de scenariostudie SCENARIO2040. En hoe
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""