Alle vragen

Is deze norm toe te passen op installatiedelen als voor de totale installatie NEN 1010 wordt toegepast?

(Situatie: ziekenhuis op vier trafo’s)

Als die installatiedelen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, dan kunt u NEN 4010 gebruiken.