Alle vragen

Is NEN 4010 ook van toepassing op openbare verlichtingsinstallaties?

Ja.