Alle vragen

Is het mogelijk om met NEN 4010 een inspectierapport op te stellen?

Het gaat dan om een inspectierapport om aan te geven dat een installatie voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De normcommissie gaat deel 6 van NEN 1010 (inspectiedeel) in de volgende editie van NEN 4010 opnemen.